+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarihi Türk Devletler Akşitler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarihi Türk Devletler Akşitler
  Akşitler Devleti


  Akşitler veya İhşidiler (Arapça: الإخشيديون al-Ikhshīdīyūn), Mısır'da kurulmuş İslam devleti.
  Akşitler
  935 yılında kurulmuştur. Başkenti Fustat (Kahire) idi.

  Kurucusu memlûklerden Muhammed Bin Togaç ya da Ebubekir Muhammed (محمد بن طغج الإخشيد Muhammad bin Tughj Al-Ikhshid; d. 882 - ö. 946)'dir.


  969 yılında Fatımiler tarafından yıkılmıştır. Kurucusu Türktü; halkı Araplardır.

  Ebubekir Muhammed döneminde Suriye, Filistin alınmıştır. Türkler tarihte ilk kez Kabe'nin bulunduğu Hicaz bölgesini alarak yönetmişlerdir
  . Halifeliğe bağlı olduğunu göstermek için Ebubekir Muhammed halife adına para bastırmıştır. Müsadere yoluyla zengin Mazerai ailesinin mallarına devletin ekonomisini güçlendirmek için el koymuştur. Hamdani ile Suriye için mücadele ettiler.

  Kafur döneminde, iç isyanlar artmış ve Fatimi tehlikesi ortaya çıkmıştır.

  Akşitlerin Mısırda bıraktıkları bir eser yoktur. Devlet yönetiminde hükümdarın sarayla ve hükümetle irtibatını sağlayan "hacip" ön plandaydı. Ordu tamamen Türklerden oluşuyordu. Ekonomisi güçlüydü.
 2. Zahra
  Üye

  Muhammed Togaç Mısırda Abbasilerin Valiliğini yaptığı dönemde Bağımsızlığını ilan ederek Akşitler Devletini kurmuştur. Tolunoğullarından sonra Mısır da kurulan ikinci büyük Türk Devletidir. Mısırın ekonomik ve siyasi yapısı bozuktu burada burayı idare edecek güçlü bir devlete ihtiyacı olduğunu düşünen Togaç kurmuştur.
+ Yorum Gönder