+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Gazneli Sultan Mahmut Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gazneli Sultan Mahmut Dönemi
  Gazneli Sultan Mahmut
  997 yılında hükümdar olan Gazneli Mahmut, 999'da Karahanlılar'dan da yardım alarak Horasan'ı fethetmiş ve Samanoğulları Devleti'ne son vermiştir. Gazneli Mahmut 1001-1027 yılları arasında Hindistan üzerine 17 sefer düzenlenmiştir. Bu seferler;

  * Hindistanın yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek,
  * Hindistanda İslamiyeti yaymak,
  * İslam dünyasının lideri olmak amacıyla yapılmıştır.

  Bu dönemde ülke sınırları Ganj nehrine kadar genişlemiş, Hindistan içlerinden kaynaklar sağlanmıştır, devletin ekonomisi güçlenmiştir. 1017 yılında Harezm bölgesi de devlet sınırları içine katılmıştır.

  Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumuş; halife, Gazneli Mahmuda Sultan unvanını vermiştir. Bu tarihten sonra Türkler, Sünni İslamiyetin savunucusu konumuna gelmişlerdir. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
  Selçuklular'ın büyük güç olacağını önceden sezmiş[kaynak belirtilmeli], Arslan Yabgu'yu esir alarak bunu engellemeye çalışmıştır.
  Gazneli Mahmud döneminde askeri alanda önemli bir yenilik olarak filler orduda kullanılmaya başlanmıştır.
 2. Zahra
  Üye

  Osmanlı Padişahı ve İslam Halifesi olan Sultan Mahmud, Osmanlı devletinin üçüncü ve son soy Atasıdır. Tahtta kaldığı dönem Osmanlının siyasi açıdan en bunalımlı günlerini geçirdiği dönem olmuştur. Osmanlı eğitimini Avrupalı tarzda görülmesi için Türkiyenin ilk Modern Tıp Okulunu kurdu.
+ Yorum Gönder


gazneliler sultan mahmut dönemi,  sultan gazneli mahmut,  gazneli mahmut döneminin faaliyetleri,  gazneliler ve sultan mahmut dönemi,  gazneli ve sultan mahmut dönemi,  gazneli mahmud dönemi