+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Ayastefanos antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ayastefanos antlaşması
  Ayastefanos antlaşması hakında bilgi


  1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına göre;


  - Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye Trakya'dan Arnavutluk'a uzanacaktı.

  - Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek

  - Sırbistan Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek

  - Kars Ardahan Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecek

  - Teselya Yunanistan'a bırakılacak

  - Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak

  - Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecekti.

  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Ayastefanos Antlaşmasıyla istediği gibi parçalamasını istemeyen Avrupalı Devletler bu antlaşmaya itiraz ettiler. Berlin'de toplanan konferanstan sonra yeni bir antlaşma imzalandı. Berlin Antlaşması ile:

  - Ayastefanos Antlaşmasıyla kurulan Bulgaristan üç kısma ayrıldı.

  - Bosna-Hersek Osmanlı Devleti'ne ait kabul edilecek fakat Avusturya tarafından yönetilecekti.

  - Karadağ Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığı devam edecek fakat sınırları değiştirilecek

  - Kars Ardahan Batum Ruslarda kalacak fakat Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılacak


  - Teselya Bölgesi Yunanistan'a ait olacak

  - Rumeli'de ve Anadolu'da Ermenilerin oturduğu bölgelerde ıslahatlar yapılacak

  - Osmanlı Devleti Rusya'ya 60 milyon ruble savaş tazminatı ödeyecekti.
 2. Zahra
  Üye

  Ayastefanos antlaşması Osmanlı Rus savaşları sonunda imzalanmıştır. Osmanlı Rus Savaşlarında Osmanlı devleti savaşı kaybetmiştir. Ruslar ilerleyip Erzuruma kadar gelince Osmanlı Devleti Barış istemek zorunda kalmıştı ve böylelikle Rusya kabul etmiş ve Barış görüşmelerinden sonra anlaşma imzalanmıştır.
+ Yorum Gönder