+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Estergon'un Fethi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Estergon'un Fethi
  estergon şehri hem dini bakımdan önemli olan bir şehir hemde macarların baş kentidir osmanlılar büyük bir darbe vurup burayı fethetmişlerdir yalnız avrupa üzerinden buraya gitmeye çalışırlarken gene ellerinden almışlardır.

  10 Ağustos 1543’te Macar Krallığının en önemli şehrinin Osmanlılar tarafından zaptı.

  Estergon şehri Budin’in 45 km kuzeybatısında Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır.
  Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu (996). Dördüncü Kral Bela 12. yüzyılın ortalarında başkenti Budin’e taşıdı ise de şehir dînî merkez olma hüviyetini devam ettirdi.
  Taç giyme merasimleri yine burada yapıldı.
  Estergon’u ilk fetheden Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman'dır. Budin’i fethettikten sonra 1529’da Viyana’yı kuşatmak üzere Avrupa’ya hareket eden padişah Semendire Sancakbeyi Yahya Paşazâde Mehmed Beye öncü birlikleriyle ilerlemesini söyledi.
  Mehmed Bey ve emrindeki kuvvetler yolları üzerindeki Estergon Kalesini kuşattılar.
  Kale müdafîleri karşılarında Osmanlı askerini görünce silah atmaksızın kaleyi teslim ettilerse de bu hal kısa sürdü ve 1531’de elimizden çıktı. 2. Acil

  Estergon'un Fethi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder