+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Talas Savaşı (Zaferi) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Talas Savaşı (Zaferi)
  Talas Savaşı (Zaferi)  Talas Savaşı


  İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte Çinlilere karşı Talas’ta yaptıkları bu savaş sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir.

  Göktürk İmparatorluğu'nu yıkmış olan Çin’in başındaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde İmparator Hivang-Çang (713-755) Türk Hanoğulları’nın hâkimiyetindeki Şaş/Taşkent şehrini ele geçirmek istedi. Bu gayeyle Taşkent Seferine çıkan Kuça Valisi Kao Sien-tche çok geçmeden Taşkent hükümdarı Bagatur-tudun’u esir alarak Çin İmparatoruna gönderdi.

  Bagatur-tudun’un öldürülmesi üzerine oğlu Tüen-en başta Karluklar olmak üzere bölgedeki Türk boylarını Çin’e karşı birlikte harekete çağırdı. Ancak Göktürklerin yıkılmasından sonra henüz birliğini kuramamış olan Türkler Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için Abbasîlerden yardım istediler. Ziyad bin Sâlih kumandasında gelen İslam ordusu yardımcı Türk kuvvetleriyle birleşti. Bunu haber alan Çin komutanı Kao Sien-tche de 100 000 kişilik orduyla Talas şehrine geldi ve burada müttefik kuvvetlerle karşılaştı. 751 yılı Temmuzunda başlayan savaş pek şiddetli bir şekilde beş gün devam etti. Savaşın son gününde Çin kuvvetlerinin arkasına sarkan Karluklar düşmana ağır bir darbe indirdiler. Kao Sien-tche az bir kuvvetle canını zor kurtarabildi. Savaşta Çinliler elli bin ölü ve yirmi bin esir verdiler.


  Talas Meydan Muharebesinin zaferle neticelenmesi; Türk Çin İslam ve dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli tesirler bıraktı. Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar Tanrı Dağları (Tiyenşan) batısına geçemediler. Batı Türkistan Çin tehlikesinden kurtuldu.

  Karluklar Talas Zaferinden on beş yıl sonra 766 tarihinde Tanrı Dağları batısında ve Çu Irmağı boylarında müstakil Türk devleti kurdular. Türkistan’daki Kamlık (Şamanlık) Buda ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında serbest ticaret dostluk ve iyi münasebetler başladı. Türkler Müslümanlarla tanışıp İslam dînini yakından tanıma imkânına kavuştular. İslam dîninin üstün esasları mütekâmil hâli buralardaki Türklerin İslamiyet'i benimsemelerine sebep oldu. İslam medeniyet dairesine Orta Asya’da binlerce Türk girdi.

  Türkler kâğıt yapmasını Araplara öğretti. Semerkand’daki imalathânelerde yapılan ipekten kâğıtlar Orta Doğu ve Akdeniz’e yayıldı. Müslüman Araplar hakimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Talas savaşı Türk-İslam dünyasının kaynaşması açısından önemi büyüktür. Çinlilere karşı yapılan bu şavaştan sonra Türkler akın akın islamı benimsemiş müslüman bir topluluk haline gelmişlerdir.
+ Yorum Gönder