+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Bakü Hanlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Bakü Hanlığı
  Bakü Hanlığı
  Azerbaycan'da bugünkü Bakü'nün doğusunda kurulmuş olan Türk hanlığı.
  İran hükümdarı Nadir Şah'ın öldürülmesi üzerine, 1747 yılında Mirza Muhammed tarafından kuruldu. Mirza Muhammed, 1768 yılında ölünceye kadar devletin bağımsızlığını korudu. Ölümünde yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçti. Bu yüzden hanlık, Mirza Muhammed'in hemşiresi ve Kuban hanı Feth Ali'nin hanımı Tuti Bike tarafından idare edildi. Feth Ali Hanın ölümünden bir müddet sonra Bakü, Ruslar tarafından işgal edildi (1796). Mehmed'in oğlu Hüseyin Kulu Han, tam yirmi iki yıl (1806-1828) Ruslarla mücadele etti ise de, Bakü'yü almaya muvaffak olamadı. Neticede hanlık tamamıyla Rus hakimiyeti altına girmiş oldu. 2. Asel
  Bayan Üye

  Bakü Hanlığı Hakkında Bilgi


  1747 yılında kurulmuştur. Abşeron yarımadasını kapsayan hanlığa 39 köy dahildi. Şamahı ve Guba hanlıkları ile sınır komşusuydu. 3 Ekim 1806”da Rusya tarafından işgal edilmiştir.

  Bakü hanlığı.jpg


  Hakimiyette olmuş hanlar:
  1747-1768 I. Mirze Mahmud Han
  1768-1784 Melik Mehemmed Han
  1784-1809 Mirze Mehemmed Han
  1791-1792 Mehemmedgulu Han
  1792-1806 Hüseyngulu Han
+ Yorum Gönder