+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Bilge Kağan Âbidesi Güney Yüzü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bilge Kağan Âbidesi Güney Yüzü
  Bilge Kağan Âbidesi Güney Yüzü

  Güney Yüzü
  [1] [ Tab]ğaç atlığ süsi bir tümen artukı yiti birig süg ilki kün ölürtüm. Yadağ süsin ikinti kün kop [ölür]tüm. Bi [ ]aşıp bard[ ]

  [1] … Çin süvarisini, on yedi bin askeri ilk gün öldürdüm. Piyadesini ikinci gün hep öldürdüm. Bi … aşıp vard …

  [2] [ y]oh süledim. Otuz artukı sekiz yaşıma kışın Kıtariy tapa süledim. [ . Otuz artukı tokuz yaşı]ma yazın Tatabı tapa s3] [ ] men [ ] ölürtüm. Oğlın yotuz[ın yı]lkısın barımın [ ]ra ko[ ]

  [3] ben… öldürdüm. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini …

  [4] bud[un yo]tuzın yok k5] yor[ ]

  [5] …

  [6] süng[üşdüm? ]

  [6] savaştım. …

  [7] [bir]tim. Alp erin ölürüp [bal]bal kılu birtim. Elig yaşıma Tatabı budun Kıtariy da ad[rıltı ]lker tağka [ ]

  [7] verdim. Kahraman erini öldürüp balbal kılı verdim. Elli yaşımda Tatabı milleti Kıtaydan ayrıldı. - lker dağına …

  [8] Ku sengün başadu tört tümen sü kelti. Törigkes tağda tegip tokıdım. Üç tümen süg [ölürtü]m. B[ir tümen? . ] rser [ ]öktüm. Tatabı [ ]

  [8] Ku general kumandasında kırk bin asker geldi. Töngkes dağında hücum edip vurdum. Otuz bin askeri öldürdüm. On bin … ise … öktüm. Tatabı

  [9] kağan olu]rtum, il tutdum. Otuz artukı bir [ ]

  [9] öldürdü. Büyük oğlum hastalanıp yok olunca ku’yu’ generali balbal olarak diki verdim. Ben on dokuz yıl şad olarak oturdum, on dokuz yıl kağan olarak oturdum, il tuttum. Otuz bir …

  [10] Türküme budunuma [y]igin anca kazğanu birtim. Bunca kazğanıp [karigım kağan ı]t yıl onunç ay altı otuzka uça bardı. Lağzın yıl bişinç ay yiti otuzka yoğ ertürtüm. Bukağ tutuk [ ]

  [10] Türküm için, milletim için iyisini öylece kazanı verdim. Bu kadar kazanıp babam kağan köpek yılı, onuncu ay, yirmi altıda uçup gitti. Domuz yılı, beşinci ay, yirmi yedide yas töreni yaptırdım. Bukağ vali …

  [11] karigı Lisün Tay serigün başad biş yüz eren kelti. Kokuluk 11] babası Lisün Tay generalin başkanlığında beş yüz yiğit geldi. Kokuluk …. altın, gümüş fazla fazla getirdi. Yas töreni kokusunu getirip diki verdi. Sandal ağacı getirip öz …

  [12] bunca budun saçın kulkakın [ b]ıçdı. Edgü özlük atın kara kişin kök teyerigin sansız kelürüp kop kotı.

  [12] Bunca millet saçını, kulağını … kesti. İyi binek atını, kara samurunu, mavi sincabını sayısız getirip hep bıraktı.

  [13] Tengri teg Tengri yaratmış Türk Bilge [Kağan s]abım: Karigım Türk Bilge Kağan olurtukında Türk amtı begler kisre Tarduş begler Kül Çor başlayu ulayu şadpıt begler örigre Tölis begler Apa Tarka[n]

  [13] Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağanı, sözüm: Babam Türk Bilge Kağanı oturduğunda şimdiki Türk beyleri, sonra Tarduş beyleri; Kül Çor başta olarak, arkasından şadpıt beyleri; önde Tölis beyleri; Apa Tarkan

  [14] başlayu ulayu şad[pıt] begler bu [ ] Taman Tarkan Toriyukuk Boyla Bağa Tarkan ulayu buyruk [ ] iç buyruk Sebig Kül İrkin başlayu ulayu buyruk bunca amtı begler karigım kağanka ertirigü

  [14] başta olarak, arkasından şadpıt beyleri; bu … Taman Tarkan, Tonyukuk Boyla Bağa Tarkan ve °uyruk … iç buyruk; Sebig Kül İrkin başta olarak, arkasından buyruk; bunca şimdiki beyler, babam kağana fevkalâde

  [15] ertirigü ti umuğ i[tdi? T] ürk beglerin budunın ertingü ti umuğ itdi ögd[i karigım] kağan [ ] Ça ağar taşığ yoğun iğ Türk begler budun i[ ]W-Özüme bunca [].

  [15] fevkalâde çok iltica etti … Türk beylerini, milletini fevkalâde çok yüceltti, övdü … babam kağan … ağır taşı, kalın ağacı Türk beyleri, milleti • • Kendime bunca …
 2. Acil

  Bilge Kağan Âbidesi Güney Yüzü isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder