+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Avrupa Hunları ne zaman kim tarafından kuruldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Avrupa Hunları ne zaman kim tarafından kuruldu
  Avrupa Hunları ne zaman kim tarafından kuruldu

  Avrupa Hunları ne zaman kim tarafından kuruldu hakkında bilgi  (Batı Hunları):

  Avrupa Hunları MS 434′de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Avrupa Hunları ne zaman kim tarafından kuruldu

  Avrupa Hunları ilgili bilgi

  Hunların İlk Zamanları

  Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip, buradaki Türk boylarını egemenlikleri altına aldılar.
  IV. yüzyılın ortalarında Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında İtil (Volga) nehri kıyılarında göründüler. Bu tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde, Ostrogotlar ve Vızigotlar yaşıyordu. Başlarında Balamir'in bulunduğu Hunlar, önce Ostrogotları, daha sonra Vızigotları yenilgiye uğrattılar. Hunların karşısında tutunamayan Ostrogotların ve Vızigotların batıya doğru kaçışları, Kavimler Göçü'ne neden oldu (375).
  Hunlar, 378 yılında ilk kez Tuna nehrini geçtiler ve Roma İmparatorluğu'ndan bir direniş görmeden Trakya'ya kadar ilerlediler. Hunların Macaristan içlerine kadar uzanan akınları karşısında tutunamayan barbar kavimler, Roma İmparatorluğu sınırlarını zorlamaya başladılar.
  Roma imparatoru I. Theodosius'un 395 yılında ölmesi üzerine, Hunlar, yeniden harekete geçtiler. Bu tarihlerde Hunların ağırlık merkezi, Hazar denizi ile Volga dolaylarıydı. İki cepheden hareket eden Hunların bir kısmı Balkanlardan Trakya'ya inerken, diğer bir kısmı da Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girdiler. Anadolu'ya giren Hunlar, Çukurova ve Suriye'de bir süre kaldıktan sonra tekrar Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara döndüler (395-396).
  NOT:Bu olay, Türklerin Anadolu'da ilk kez görülmeleri açısından önem taşımaktadır.
  Batıda ise, Hun baskısı, 400 yılına doğru iyice arttı. Bu tarihte Hunlar, hakanları Uldız'ın yönetiminde Karpatlar'a ulaşmış bulunuyordu.

  ULDIZ DEVRİ
  1-Balamir'den sonra başa geçen Uldız zamanında Hunlar, Karpat dağlarını aştılar ve Macaristan'a girdiler.
  2-Macaristan’da devleti kurdu
  3-Hun Devleti'nin dış siyaseti, Uldız zamanında belirlendi.
  Avrupa Hun Devleti’nin Dış Siyaseti : Buna göre, Doğu Roma (Bizans) sürekli baskı altında tutulacak, barbar kavimlere karşı Batı Roma ile iyi ilişkiler içinde bulunulacaktı. Bunun nedeni, Roma'nın düşmanı barbar kavimler aynı zamanda Hunların da düşmanı oldukları için, Batı Roma ile iyi ilişkiler içinde olmak gerekliydi.
  4-Uldız'ın Tuna boylarına kadar ilerlemesi, Kavimler Göçü'nün ikinci büyük dalgasını başlattı. Bunun sonucu olarak, barbar kavimler Roma topraklarına girmeye başladılar. Batı Roma, sınırlarını aşan barbar kavimleri durdurmada güçlük çekiyordu. Batı Roma'nın yardım isteği üzerine Uldız, Radagais idaresindeki barbar kavimleri, bu günkü Floransa'nın güneyinde yenilgiye uğrattı (406).
  Önemi :Uldız, elde ettiği bu başarısıyla bir yandan Batı Roma’yı kurtarırken, diğer yandan da barbar kavimleri Galya'ya (Fransa) göçe zorlayıp, Hunlara batıda hareket serbestliği sağlamış oldu.
  5-Bizans’ı baskı altında tutmak için Trakya üzerine yürüdü. 409 yılında Tuna'yı geçen Uldız, bu hareketiyle Bizans'a Hun gücünü bir kez daha hissettirdi. Kendisiyle barış görüşmeleri için gönderilen Bizans elçisine, "Güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim" diyerek, meydan okudu. Bizans anlaşma yaparak Hunların üstünlüğünü kabul etti.


  V. yüzyılın başlarında Hunlar, doğuda ve batıda kazandıkları başarılar sonucu, merkezî birliğe sahip güçlü bir devlet olarak ortaya çıktılar. Sınırları Orta Avrupa’dan Hazar’ın doğusuna kadar uzanıyordu. Uldız’ın 410 yılında ölümünden sonra yerine Karaton geçti. On yıl kadar hükümdarlık yapan Karaton hakkındaki bilgiler son derece azdır.


+ Yorum Gönder


avrupa hun devleti nezaman kuruldu