+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türklerin Müslüman Oluşu Kısa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Türklerin Müslüman Oluşu Kısa

  Türklerin Müslüman Oluşu hakında önemli bilgiler


  Emeviler döneminde Müslüman orduları Maveraünnehir’e kadar ilerlediler. Burada yaşayan Türkler doğuda bulunan Çin ile savaş halindeydi. Batı tarafından İslam ordusu gelince, onlarla da savaşmak zorunda kaldılar. Topraklarının bir bölümü Müslümanların eline geçti.

  Emevi devleti Abbasilerle siyasi çekişme içindeydi. Abbasiler Türklerle birlik olup 750 yılında Emevi devletini yıktı. Bu olaydan sonra Araplarla Türkler arasında bir yakınlaşma oldu.

  Bir yıl sonra Abbasilerle Çinliler arasında savaş çıktı. Talas Savaşı adı verilen bu çarpışmada Türklerin çok yararları oldu. Böylece Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma arttı. Türkler İslam’ı kendi dinlerine yakın buldular. Aralarında Müslüman olanların sayısı armaya başladı.

  Devlet olarak İslam’ı ilk kabul eden Türkler Karahanlılardır. Karahanlılar 930 yılında İslamiyeti resmen kabul etmişlerdir.

  Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslam’ın öncülüğünü yaptılar; onu dünyanın her tarafına yaydılar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türkler Hangi Savaştan sonra Müslüman Oldular

  Türkeler de gök tanrı inancı vardı bu inaç tek tanrılı bir inanç olduğu için Türklerin İslamiyete geçmesi kolay olmuştur. Türkler Müslümanlarla beraber Talas savaşında Çinle savaşmıştır. Bu savaştan sonra Türkler İslamiyeti kabul etmiştir.

 3. Ziyaretçi
  Sağol bu yazı daha kısa teşekkürler .
 4. Ziyaretçi
  Ayy tam istedigmden cook kisa saolun

 5. Muhammed
  Özel Üye
  Türklerin Müslüman Oluşu
  Türklerin İslamiyeti Kabulü  İslamiyetin yayıldığı ilk yıllarda büyük Göktürk devleti yeni yıkılmış ve yerine Orta Asya ve Batı Türkistan’da yeni Türk Devletleri kurulmuştu. Yeni kurulan bu yeni Türk devletleri Şamanizm, Gök Tanrı, Manihaizm ve Budizm gibi dinlere mensuptular.

  Hz.Osman döneminde İslam Devleti sınırlarını Ceyhun Nehrine kadar genişletmiş ve Türklerle komşu olmuşlardı. Tabi bu komşuluk ilk zamanlarda Türklerle Araplar arasında bir mücadeleye sebep olmuştu.

  Emeviler döneminde İslam ordusunun Horosan'ı fethetmesi üzerine o bölgede yaşan Türkler ile Emeviler arasında çatışmalar meydana gelmeye başladı. Bu nedenle Türklerin İslama girmesi ve hızla yayılması Abbasiler döneminde mümkün olmuştur. O dönemde Orta Asya topraklarında Abbasiler ve Çinliler arasında çok sıkı bir mücadele sürüyordu.

  751 Yılında bu mücadele bir savaşa dönüştü (Talas Savaşı) ve Karluk Türklerinin Müslüman Araplara yardım etmesiyle beraber Çin ordusu Türk-Arap ittifakına daha fazla dayanamayıp büyük bir yenilgi yaşamıştır.

  Türkler bu savaştan sonra Müslüman Araplarla daha fazla etkileşim halinde olmuş ve kısa zaman içerisinde İslam dinini benimsemişlerdir.

  Türkler İslamiyet’in geniş alanlara yayılmasını sağlayarak, İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişler ve İslam dünyasını Haçlı ve Moğol saldırılarına karşı korumuşlardır.


 6. Ziyaretçi
  Türkler hangi savaştan sonra müslüman oldu?

+ Yorum Gönder


türklerin müslüman oluşu kısaca,  türklerin müslüman oluşu özet,  türklerin müslüman oluşu hakkında kısa bilgi,  türklerin müslüman oluşu,  türklerin müslüman oluşu hakkında bilgi kısaca,  türklerin müslüman oluşu kısa