+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Ankaranın Fethi, Ankaranın Alınışı Ankara'yı kim fethetti? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ankaranın Fethi, Ankaranın Alınışı Ankara'yı kim fethetti?
  Ankaranın Fethi, Ankaranın Alınışı Ankara'yı kim fethetti?


  Ankara'yı kim fethetti
  ?

  Anadolu'nun mühim merkezlerinden birisi olan Ankara, merkezi Sivas olmak üzere kurulmuş bulunan Eretna Beyliği (1335-1381)'nin idaresi altında bulunmakta ve bu beyliğin en bati ucunda yer almakta idi. Alâüddîn Eratna’nın 1352’de ölümü üzerine, yerine geçen oğulları zamanındaki karışıklık, Ankara'yı bir müddet Karamanoğulları'na daha sonra da müstakil bir idarenin, Ahilerin eline geçmesine sebep oldu. Bu karışıklıklardan istifâde eden Orhan Gâzi, 1354’de oğlu Süleymân Paşa kumandasında sevketmiş olduğu kuvvetlerle şehri zabtettirdi. Bu şehri Osmanlı ülkesine kattı. Böylece Osmanlıların doğu hududunda bulunan kuvvetli bir nokta elde edilmiş oldu.

  Ankara'nın Osmanlılar'a ilhakı mühim bir hadisedir. Bu hadise, Osmanlıları Sakarya ile Kızılırmak arasındaki topraklara hakim kılmıştır. Kızılırmak çevresinin bütünüyle fethi de bir mânâda Anadolu hâkimiyeti demekti. Ankara 1361-1362 arasında 1 yıl kadar Osmanlıların elinden çıkmışsa da, 1362'de Sultan Murad tarafından çevresi ile birlikte tekrar Osmanlılara kazandırılmıştı.
 2. Acil

  Ankaranın Fethi, Ankaranın Alınışı Ankara'yı kim fethetti? isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


1354 ankaranın fethi,  ankaranın fethinin tarihi,  ankara ne zaman fethedildi,  ankarayı hangi padişah fethetti,  ankaranın fethi,  ankarayı kim fethetti