+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda çepni boyu ve yaşadıkları yerler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  çepni boyu ve yaşadıkları yerler
  çepni boyu ve yaşadıkları yerler

  çepni boyu ve yaşadıkları yerler ilgili bilgi


  _epniler_y_resel-1.jpg

  Çepni boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre yirmi iki Oğuz bölüğünden Divân-ı Lügati't-Türk'de; "Yirmibirincisi: "جآپنِ Çepni"lerdir. Belgeleri şudur : Cepni.jpg[1] şeklinde tanımladığı bir Oğuz boyudur.Boyun genel özelliği Asi, atılgan,Cesur, Mert ve savaşcı olmalarıdır.

  Günümüzde Rumeli ve Anadolu'da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir.Karadeniz bölgesindekiler çoğunlukla sunni olmakla birlikte,alevi olan gruplarada rastlanır. Prof.Dr.Irene Melikoff, Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin ve onun İlk müridlerinden olan Kadıncıkana ve Abdal Musa'nın da Çepni Olduğunu yazar.(Bak.Kırklar'ın Cem'inde isimli eseri)

  Ayrıca Prof.Dr.Faruk Sümer Oğuzlar/Türkmenler isimli eserinde Çepnilerin, Hacı Bektaşi Veli'nin müridlerinden olduklarını ve Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşadıklarını, Giresun, Gümüşhane ,Ordu, Trabzon, Bayburt olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yoğun olarak yaşayan Çepnilerin ise çoğunlukla Sünni olduğunu,ancak zamanında Alevi olan gruplarında Sünnileştiğini yazar.

  Anadolu'ya gelmeden önce Türkistan ve Horasan'da öbür boylarla birlikte yaşayan Çepniler, Selçuklular'a katılıp Anadolu'ya geldiler. Başta Karadeniz olmak üzere Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. 1515 yılındaki tahrir defterlerine göre Şimdiki Giresun ve civarındaki iller Vilayeti Çepni isimli bir idari bölge olarak gösterilmiştir. (Bak.Prof.Faruk Sümer'in Oguzlar/Türkmenler isimli eseri)

  Vilayet-nameye göre Kırşehirin Suluca Kara-Hüyük köyüne gelen Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilk müridleri Çepni'den idiler.Bu husus aynı zamanda bu boyun mensuplarından mühim bir kısmının niçin Alevi olduğunu izah edebilir. Çepni'lerin mühim bir kısmı 1240 daki Baba İshak Türkmenleri'nin isyanına katılmıştır.Bak.Abdülbaki Gölpınarlı
 2. Acil

  çepni boyu ve yaşadıkları yerler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


çepni boyu,  cepni,  çepnilerin yaşadığı yerler