+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Hitit Uygarlığı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hitit Uygarlığı Hakkında Bilgi
  Hitit Uygarlığı Hakkında Bilgi

  Hitit Uygarlığı  Hitit Uygarlığı.jpg

  Anadolu'ya M . Ö . yaklaşık 2000 yılında küçük topluluklar halinde gelerek Kızılırmak'ın çizdiği yay içine yerleşen ve büyük imparatorluk kuran Hint-Avrupa kökenli bir kavimdir . 20 . yüzyıla kadar bu halka ilişkin pek az bilgi vardı . Ama arkeologların sabırlı çalışmaları sonucunda Babil ve Asur uygarlıklarının en parlak dönemleri öncesinde Hititler'in büyük bir uygarlık kurduğu ortaya çıktı . Hititler'in hangi yolla Anadolu'ya geldikleri bilinmemektedir . O çağlarda Hatti ülkesi olarak anılan bu topraklarda hattiler yaşamaktaydı . Günümüzde ise eskiden bu bölgede oturanlara Hititler , dillerine de Hititçe denmektedir . Hitit adı Tevrat'ta birçok kere adı geçen Hit oğulları'na izafeten modern araştırmacılar tarafından verilmiştir .

  Hititler'in Anadolu'ya geldikleri dönemde özellikle Orta Anadolu ile Mezopotamya arasında sıkı bir ticaret ilişkisi vardı . Asurluların M . Ö . 19 . ve 18 . yüzyıllarda bu bölgenin çeşitli yerlerinde birçok ticaret koloniskurmuşlardı . Bu sırada Anadolu küçük krallıklara ve beyliklere bölünmüştü . Yerleştikleri bölgede yerel krallıkların yönetimlerinde söz sahibi olan Hititler zamanla bütün Anadolu'yu egemenlikleri altına alarak büyük bir imparatorluk kurdular . Alişar , Alaca Höyük , Konya Karahöyük , Acem Höyük , Kırşehir'de Kaman Kale Höyük ve Eski Yapar gibi yerleşmelerde de türün çeşitli kalıntıları bulunmuştur .
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Hitit uygarlığını bildiğiniz gibi ilk çivi yazısı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Hititler buldukları çivi yazısını yazmak istedikleri heceleri ve sözcükleri taş üzerine yazarlardı. Küçük bir topluluk halinde olan Hititler Hint ve Avrupa kökenli bir kavimdir.
+ Yorum Gönder


hitit uygarlığı hakkında bilgi,  hititler uygarlığı hakkında bilgi,  hititler haritası,  hatti uygarlığı,  hitit haritası,  hitit uygarlığı