+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Hitit Kralların Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hitit Kralların Önemi
  Hitit Kralların Önemi

  Hitit Kralların Önemi ilgili bilgi  Bu krallardan önemlileri şunlardır:


  I . Hattuşili: Hitit İmparatorluğu'nun kurucusu dirayetli kral I . Hattuşili , ilgi çekici vasiyetnamesi ile Hitit anlatı sanatının güzel bir örneğini vermiştir . Boğazköy'de 1957 yılında Büyükkale K Yapısı'nda ele geçen iki dilli bir metinden , Hattuşa'da kurulan Eski Krallık hanedanının ilk hükümdarının I . Hattuşili olduğu anlaşılmaktadır .

  Hattuşili'nin vasiyetnamesinden ilgi çekici bir bölüm:


  “İşte ben hastalandım . Size halefim olarak genç Labarna'yı söyledim: “O tahta otursun!” Ben , kral , onu oğlum diye çağırdım . Onu kucakladım ve onu yücelttim . Daima onun arkasından koştum . O , bir oğul gibi davranmadı . O , gözyaşı dökmedi , acımadı . O buz gibi soğuk ve acımasızdır .

  Ben kral onu tuttum ve onu yatağına getirdim: “Bu ne? Hiç kimse kız kardeşinin oğlunu büyütmesin! O , kralın sözüne aldırmadı . Bir yılan olan anasının sözünü dinledi . Ona erkek kardeşleri ve kız kardeşleri her zaman soğuk sözler götürdüler . O , onların sözlerini dinledi . Ben kral bunları işittim . Şimdi savaşa karşı savaş açıyorum . . . ”

  I . Murşili: Babil'i yıkarak Hammurabi sülalesine son verdi . İmparatorluğun Mezopotamya'ya ve deniz kıyısına ulaşma politikasını saptadı . Hattuşili'nin torunu ve adoptis oğlu olduğunu Hattuşili'nin vasiyetnamesinden anlıyoruz . Murşili , büyükbabası Hattuşili'nin Suriye'yi ele geçirme politikasını bilinçli olarak sürdürmüş , ayrıca Babil'e kadar uzanıp bu şehri yakıp yıkmış ve böylece M . Ö . 1550 sıralarında Hammurabi sülalesinin son bulmasına neden olmuştur . Bundan sonra Halep artık Hitit Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olacaktır . Murşili'nin güçlü iradesi ne yazık ki saray entrikasına kurban gitti . Bu dirayetli hükümdar , başarılı Babil seferinden dönüşünde , eniştesi Hantili ve onun kayınbiraderi Zidanta tarafından öldürüldü .

  I . Hantili: Elini kana bulayarak tahta geçen Hantili'nin adı Luvice'dir . Kendisi belki de güneyden gelmiş bir Luvili idi . I . Hantili dönemi üzerindeki bilgimizi de Telipunu'nun “Hitit Tarihi Özeti”ne borçluyuz . Bu metne göre Hantili de Suriye'yi elde tutma politikasını sürdürmüştür . Ancak Hurrilerin saldırıları sonucu Kraliçe Harapşili ile prenslerin öldürülmesi , sarayda ve ülkede taht kavgasının ve kargaşalarının süregeldiğini açığa vurmaktadır .

  Telipinu: Tahta çıkış yasasını çıkardı . Böylece ülkeyi zayıflatan iç kavgaları önledi . Arzava ile anlaşma yaparak Hitit Devleti'nin bir yabancı krallıkla gerçekleştirdiği ilk antlaşmayı imzaladı . Telipinu , Hititlerin Hattilerden aldıkları bir tanrının adıdır . Tanrı Telipinu darılıp gittiğinde bütün doğa ölür , o gelince de yeniden canlanır . Asıl adı başka olan Telipinu'nun kral olunca bu adı alışı , bilinçli bir davranışa işaret eder . Her ne kadar Telipinu'nun kendisi de tahta bir önceki kralı sürgüne göndermekle geçmişse de , kurduğu yasa ile Eski Hitit Krallığı Dönemi'nde adet haline giren cinayetlere ve taht kavgalarına bir son vermesini bilmiştir . I . Hattuşili ve I . Murşili kendilerinden önceki kralın tayini ile tahta geçtiler . Hantili , Zidanta ve Ammuna ellerini kana bulayarak kral oldular . Böylece Telipinu çok yararlı bir iş yapmış oldu . Telipinu'nun şüphesiz pankuşun , yani soylular topluluğunun da onayı ile kurduğu yasa büyük iş yapmış oldu . Kurduğu yasa Büyük Krallık Dönemi'nde olduğu gibi uygulanacaktır .

  II . Tuthaliya: Hitit İmparatorluğu'nun Yakındoğu'daki çıkarlarını güvence altına aldı . Yazılı kaynaklarda I . Hattuşili , I . Murşili ve I . Şuppliluliuma gibi en önemli dört Hitit kralından biri olarak yer alır . Büyük Hitit Krallığı'nın kurucusu II . Tuthaliya'dır . Tuthaliya Hattice bir sözcük olup bir kutsal dağın adıdır . Kendisi ile başlayan sülale M . Ö . 1190 yılına , yani çöküş gününe değin 250 yıla yakın bir süre boyunca Hitit Ülkesi'ni büyük başarı ile yönetti . Tuthaliya adına Eski Krallık'ın başında da rastlanmaktadır . Bir aralık onun da kral olduğu sanıldığı için tarihçiler Büyük Hitit Krallığı'nın kurucusuna II . Tuthaliya demişlerdir . Ancak daha önce bir Tuthaliya'nın krallık yapmış olduğunu gösteren bir yazılı kaynak yoktur .

  I . Şuppiluliuma: Hitit İmparatorluğu'nun en güçlü ordu komutanı , en başarılı devlet adamı . Kargamış ve Halpa'yı ele geçirerek oğullarının yönetimine verdi . Akılcı bir siyaset uygulayarak Hurri Bölgesi'nde Mitanni ve Güney Suriye'deki Amurru krallıklarını Hattuşaş'a dostlukla bağladı . Onun döneminde Hitit İmparatorluğu , Yakındoğu'nun egemenliğini Mısır ve Babil ile paylaşıyordu . Şuppiluliuma yasaları çiğneyerek iş başına gelmiş olmakla birlikte Hitit tarihinin en güçlü komutanı ve en başarılı devlet adamı olmuştur . Otuz yıllık idaresi altında Hitit Ülkesi en parlak dönemini yaşamıştır . Hitit tarihinin en önemli komutanı ve en başarılı devlet adamı olan Şuppiluliuma I'in uzun süren idaresi boyunca oluşturduğu Büyük Krallık , Babil ve Mısır'la eş güçte idi ve o çağdaki uygarlık dünyasını bu üç devlet paylaşıyordu .

  II . Murşili: İmparatorluğun en başarılı krallarından biriydi . Kargamış'a kardeşini , o ölünce yerine onun oğlunu; Halpa'ya yeğenini kral yaparak Yakındoğu'daki / Hitit egemenliğinin gücünü sürdürdü . Ayrıca Mitanni ve Amurru gibi tampon devletlerle yapılan antlaşmalarla Hititlerin Mısır'a karşı güçlü durumunu pekiştirdi . Veba duasında dile getirdiği anlatısı Hititçenin en güzel yazın örneklerinden biridir .

  Muvatalli: Hitit İmparatorluğu'nun en büyük ve en başarılı krallarından biriydi . İnsanlık tarihinin iki büyük devlet arasındaki en eski savaşı olan Kadeş Meydan Muharebesi , onun örnek çalışmaları sayesinde Hititler için olumlu sonuç verdi . Gök tanrısının yan adlarından biri ile adlandırılan Muvatalli , babası Murşili'nin ikinci karısından ikinci oğludur . Muvatalli'nin M . Ö . 1300 yıllarında tahta çıktığı sıralarda , Anadolu'nun batısında karışıklıkların başgösterdiği , ancak genç kralın duruma kısa bir süre içinde egemen olduğu anlaşılmaktadır . Vilusa Prensi Alaksandu ile yapılan antlaşmada hem batıda durumun düzeldiği , hem de güneydoğuda çıkması beklenen olaylara yardımcı sağlandığı görülmektedir; çünkü antlaşmada Alaksandu'nun bölgelerinde olduğu gibi , Hititlerin bir büyük devletle yapacağı savaşlara da ordusu ve arabaları ile yardıma koşacağı kaydedilmektedir . Söz konusu büyük devletler adları ile belirtilmektedirler: Mısır , Babil , Hurri , Assur , Vilusa büyük olasılıkla Troia Ülkesi olmak gerektir .

  III . Hattuşili: Ağabeyi Muvatalli döneminde Meşedi , yani ordunun beyi olarak Kaşgaları imparatorluğa bağlı kılma başarısını gösteren Hattuşili , II . Ramses ile geciken Kadeş Barış Muahedesi'ni yaparak insanlık tarihinin iki süper devleti arasındaki ilk barış antlaşmasını gerçekleştirdi . Ancak rahip olarak yetişen III . Hattuşili , bir Hurrili rahibin kızı olan eşi Puduhepa ile birlikte dini siyasete alet ederek Hurri inancını Hattuşa'ya soktular ve böylece Hitit kimliğini yaraladılar . Onlardan www.alasayvan.net/ önceki krallar ve kraliçeler , idarelerindeki Anadolu'da yaşayan dinleri saygı ve hoşgörü ile karşıladıkları gibi , kendi öz inançlarına , Hatti kökenli Hitit dinine de sımsıkı bağlı idiler . Ülkelerine yeni bir din akımının girmesi ve onun siyasete alet edilmesi , imparatorluğun çözülme nedenlerinden biri oldu .

  IV . Tuthaliya: III . Hattuşili'nin oğlu IV . Tuthaliya'nın krallık süresi de Hitit Çağı'nın parlak bir dönemi idi . Hititler eskiden beri ellerinde bulundurdukları toprakları , Suriye de dahil , olduğu gibi koruyorlardı . Amurru Devleti yine eskisi gibi Hattuşa'ya bağlı bir krallık ve Mısır'la Hitit Büyük Krallığı'nın egemenlik bölgelerinin sınırında bir tampon devletçikti . Her ne denli Tikulti-Ninurta'nın buyruğundaki Assur Devleti , Hattuşa için kaygı yaratacak bir düzeyde bulunuyor idiyse de , Tuthaliya duruma egemendi ve Mısır'ın komşusu Amurru Kralı Şavga Muvaya ile yaptığı antlaşmada ona , Assur Ülkesi ile alışveriş yapmayı yasak edebilecek güçte idi . Tuthaliya:

  “Senin bir işadamın Assur Ülkesi'ne gitmeyecek , onun bir işadamını kendi ülkene sokmayacaksın , o senin ülkenden de geçmeyecek”

  gibi kesin buyruklar verebiliyordu . Kesin olarak belirdiğine göre Tuthaliya döneminde Mısır , Hitit , Babil ve Assur o onyılların dünyadaki büyük devletleri idi . Ancak Mısır ve Hitit krallıkları bugünkü güncel deyimle o dönemlerin süper devletleri idiler .  Eklenti Eklenti  

 2. Acil

  Hitit Kralların Önemi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder