+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda çinin doğu türkistana yaptığı zulümler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  çinin doğu türkistana yaptığı zulümler
  çinin doğu türkistana yaptığı zulümler


  çinin doğu türkistana yaptığı zulümler ile ilgili bilgiler
  BİRİNCİ VE İKİNCİ MANÇU İSTİLÂ DÖNEMİ
  (1759-1911)


  1760 senesinden sonra Doğu Türkistan'da fiili duruma hâkim olan Çinliler büyük katliama girişerek, bir tedhiş ve sindirme politikası takip ettiler.

  Bu kanlı zulümleri yine kendi itiraflarında bakın nasıl anlatıyorlar:

  General Kao-Chi, 1763 senesinde Çin İmparatoruna gönderdiği resmi raporunda Doğu Türkistan’da 1.200.000 kişinin öldürüldüğünü, 300.000 kişinin Çin'in iç taraflarına sürgün edildiğini, 12.500 ailenin de yerlerinin değiştirildiğini bildirmiştir.

  İmparatorluk idaresi öldürdüğü ve sürgün ettiği Türklerden boşalan yerlere Çin den getirdiği 150.000 Çinli'yi yerleştirdi.
  Türklerin elinden verimli topraklar zorla alınarak Çinlilere verildi. Türklere ödeyemeyecekleri vergiler yüklediler. Ödeyemeyenlerin elinden ticaretleri alınarak Çinlilere verildi.
  Doğu Türkistan da Türklerin şanlı tarihlerini ve yüksek medeniyetini hatırlatan ne kadar tarihî abide, Hükûmet binası, kervansaray, çeşme, cami ve hamam varsa hepsi yıkıldı.


  ÜÇÜNCÜ İSTİLA DÖNEMİ (1911–1944)

  Doğu Türkistan'daki ilk politikası Türkleri her türlü düşünceden millî his ve ruhtan mahrum etme yoluna gitmiştir.

  Bu maksatla başta müstakil Doğu Türkistan devletinin Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı ve Başbakan Sabit Damolla Abdulbaki olmak üzere, millî Hükûmette vazife alan bütün kabine üyeleri, siyasi liderle, hükûmet memurları, vatanı uğruna savaşmış mücahitler, eşraftan ve tüccardan muteber kimseler kitleler halinde tevkif edilerek, İnsanı dehşete düşürecek zulüm ve işkencelerle öldürülmüşlerdir.

  Bu zulümler sırasında Rus Gizli Polis Teşkilâtı (G.P.U) üst düzeyde katliamlarda görev almıştır.Doğu Türkistan tarihînde bir kabus, tazyik ve tedhiş devri olan bu müşterek Sovyet Rusya ve Çin devrinde yapılan tevkiflerde 500.000 masum Türk zindanlara atılmış, 200.000 Türk çeşitli işkencelerle öldürülmüş, 15.000 ailenin ocağı söndürülmüş, mal ve mülkleri müsadere edilmiştir.Bu istilâ devrinde Doğu Türkistan efradından bir veya birkaçını kurban vermemiş aile hemen hemen yok gibidir.


  DÖRDÜNCÜ İSTİLÂ MİLLİYETÇİ ÇİN DEVRİ
  (1944–1949)

  Bu devrin bariz karakteri, koyu Çin şovenizminin hâkim olduğu eski imparatorluk siyasetine dönüştür.
  Milliyetçi Çin'in esas politikası olarak;

  "Doğu Türkistan halkı, Çin milletinin bir kabilesidir, hislerimiz sağlamlaşamaz. Çinlileri Türkistanlı kızlarla evlendirmemiz lazımdır. Akrabalık sevgi ve muhabbet artar. Doğu Türkistan geniş bir memlekettir. Nüfusu azdır. Bunun için Çin'den göçmenler getirmek lazımdır."

  Diyerek propagandalarına başlayan Milliyetçi Çin yönetimi Türk'ün sahip olduğu bütün millî ve manevî değerlerini tahrip etmişlerdir. Doğu Türkistan halkı bu milliyetçi Çin istilâsına karşı ilk kurşun Gulca şehrinde 1944 Eylülünde atıldı ve bunu diğerleri takip etti.


  BEŞİNCİ İSTİLÂ KIZIL ÇİN DEVRİ
  (1949)

  Doğu Türkistan Kızıl Çin'in batıya yönelik genişleme politikasının yolu üzerinde olup emperyalist gayelerinin tahakkukunda mühim bir vasıtadır.

  13- 20 Kasım 1949 tarihlerinde Doğu Türkistan’ın fiilen işgalini müteakiben ilk iş olarak Pantürkist, Panislâmist, Aşırı milliyetçi, Amerikan uşağı Çang-Kay Şek casusu, ağa, eşkıya, zorba ve burjuva gibi çeşitli bahanelerle itham edilerek memleket münevverlerini tasfiye etmeye başladı. Bu tasfiye sırasında kitle halindeki tevkiflerle 600.000’in üzerinde Türkistanlı zindanlara atıldı, hemen tamamına yakını öldürüldü.

  Yüz binlerce Türk mecburî iş kamplarında ölüme terk edildi. Kızıl Çin’in Doğu Türkistan'ı işgal ettiği 1949 senesinden 1953 senesine kadar geçen dört sene zarfında kitleler halinde tevkif ederek çeşitli şekillerde öldürdüğü
  Doğu Türkistanlıların sayısı 1.000.000’a (bir milyon) yakındır.
  Buna karşılık Komünist Partisinin Doğu Türkistan Seksiyonu (!) 2. sekreteri Sav-Li-Cin 29.4.1951 tarihînde verdiği bir nutukta sadece 13.564 kişinin inkilâb aleyhtarlığı ile suçlanarak hapsedildiğini, Kızıl Çin idaresinin ilk yıllarında kızılların tayin ettiği kukla umumi vali Burhan Şehidi ise komünist parti genel merkezine verdiği bir raporda Doğu Türkistan'da 20.000 kişinin gizli faaliyetlerde bulunduğundan dolayı çeşitli cezalara çarptırıldığını, beyan etmiştir.

  Kızıllar tarafından öldürülenler arasında milliyetçi liderlerden Dr. Mesut Sabri, eski maliye Nazırı Canım Han Hacı, Ürümçi Valisi Haduvan Hanım ve Kocası Aksu valisi Parsa Beğ, Altay kahramanı meşhur Osman Batur, İli kahramanı Gani Batur, Sabık Uygur, Türk Birliği Başkanı Abdülaziz Cengiz Han, Yalkun gazetesi sahibi ve başyazarı Kurban Koday, yazar Abdurrahim Tileş Ötkür ve daha nice tanınmamış sevilmiş aydın kimseler vardı.

  Bu münferit olaylar sadece İli vilayetinde cereyan edenlerdir. Yurdun diğer bölgeleri de aynı katliamlara sahne olmaktan kurtulamamıştır.

  Kızıl Çin Doğu Türkistan'ın bütün millî servetlerin, yerli halkın, kadın ve kızların ziynet eşyalarına varıncaya kadar ellerinden aldı.
  Bunları kamyonlarla Çin'e taşıdı ve karşılığında Çinli muhacir getirdi. Doğu Türkistan da kızıl Çin yönetimi içişleri bakan yardımcısı Chu Yu-Sieng 1950 yılının icraatından şöyle haber veriyordu;

  "1950 senesinde Hükûmet haydutlardan, hırsızlardan ve hafiyelerden ibaret olmak üzere 7.759 kişiyi imha etmiştir."

  1966 yılında Doğu Türkistan da ki direnişler esnasında binlerce Türk'ün katledildiğini haber veren Endonezya İBRAZI gazetesinin yazısı ise, aynen şöyledir;

  "1966 senesi aralık ayı içerisinde Doğu Türkistan'da 75.000 Müslüman şehit edilmiştir.
  Bu katliam Müslümanların Ramazan ayını karşıladıkları bir sırada yapılmıştır."

  Buraya kadar naklettiğimiz bilgilere ilave olarak Kızıl Çin'in nasıl bir dikta rejimi kurduğunu görelim:

  Sunday Expres Gazetesi, Rusların "Sulh ve Terakki Radyosu" tarafından, Mao'nun ne kadar Doğu Türkistanlı öldürttüğünün açıklandığını yazmakta ve aşağıdaki listeyi vermektedir:
  1949 - 1952 arası : 2.800.000
  1952 - 1957 arası : 3.509.000
  1958 - 1960 arası : 6.700.000
  1961 - 1965 arası : 13.300.000


  Toplam olarak 26 Milyon 300 Bin İnsan katledilmiştir.1965 ten 1972 yılına kadar olan yedi senelik zamanı da ilave edersek, Kızıl Çin de 35 Milyona yakın İnsan katledilmiştir.

  Bu 35 Milyon rakamı Rahmetli İsa Yusuf ALPTEKİN beyin tespiti olup 1972 yılından 2001 yılına kadar olan süre hesapta yoktur.

  Dünyaya yeni gözlerini açan bebekler kan ve gözyaşının ortasına düşüyorlar. Bu bebekler ömürleri boyunca bir ramazan bayramının anlamını ve nasıl olması gerektiğini hiçbir zaman da tam olarak anlayamayacaklar.

  Anneler, babalar da hep ne zaman ve hangi gece yarısı sebepsiz yere çocuklarından koparılarak bilinmeyen bir akıbete doğru götürüleceği endişesi ile yaşayacaklar. Çünkü ata yadigârı topraklar düşman işgali altındadır.

  Hani Müslümanlar kardeştiler? Hani birinin ayağına diken saplansa bütün Müslümanların kalbine saplanmış olarak hissedilecekti? Nerede uhuvvet, yardımlaşma, dayanışma, elem ve kederlerin paylaşılması?


  Attached Thumbnails Attached Thumbnails dogu_turkistan_bayrak.gif  

 2. Acil

  çinin doğu türkistana yaptığı zulümler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder