+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda 19 yy osmanlı dış politikasının amacı ve sonucu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  19 yy osmanlı dış politikasının amacı ve sonucu
  19 yy osmanlı dış politikasının amacı ve sonucu

  19 yy osmanlı  19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR:
  1)- Sırp İsyanı(1804)
  2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması
  3)- Yunan İsyanı
  4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması
  5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa'nın İsyanı
  6)- Kırım Savaşı(1853-1856)
  7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)
  II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

  SIRP İSYANI (1804)
  Sebepleri:

  1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde
  etkili olması
  2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık
  el değiştirmesi
  3)- Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları
  4)- Rusyanın kışkırtması
  İsyan:
  Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı.


  NOT: Osmanlı Devletinde "Milliyetçilik" akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.

  Sırplarla İlgili Antlaşmalar
  :
  1)- 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKREŞ ANTLAŞMASI'nda Sırplara bazı
  haklar verildi.
  2)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan EDİRNE ANTLAŞMASI'nda Sırplara
  özerklik verildi.
  3)- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLİN ANTLAŞMASI'nda Sırbistan
  bağımsızlığına kavuştu.

  1806-1812 OSMANLI-RUS SAVAŞI:
  Sebepler:
  1)- Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırması.
  2)- Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi.
  Savaş:
  * Rusların Eflak-Boğdan'ı işgal etmesi karşısında Fransa'nın etkisiyle Osmanlı Devleti Rusya'ya
  savaş ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlaşması karşısında İngiltere Rusya'nın yanında yer aldı.
  * İngilizler Ruslara destek için donanmalarını İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a sadece denizden
  yapacakları bir saldırıyla başarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa Mısır'a
  saldıran İngilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa püskürtttü.
  * Fransa 1807'de Rusya ile "Tilsit Antlaşmasını" imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı
  Devleti İngiltere'ya yaklaştı. İngiltere ile " Çanakkale (Kale-i Sultaniye)" antlaşmasını
  imzaladı.
  * Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu.
  * Avrupa'da siyasi ortam yeniden değişti. Fransa ile
  Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya'ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti'nin
  yanında yer aldı. Fransa'ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKREŞ ANTLAŞMASINI imzalayarak
  savaşı sona erdirdi.
  Sonuç:
  Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı.(1812)
  1)- İki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak.
  2)- Ruslar Beserabya hariç işgal ettiği yerleri geri verecek.
  3)- Sırplara bazı haklar verilecekti.
  YUNAN İSYANI
  SEBEPLERİ:
  1)- Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi
  2)- Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması
  3)- 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları

  İSYAN:
  1821'de Mora'da başlayan isyan kısa sürede büyüdü. Osmanlı hükümeti Mısır Valisi Mehmet Ali
  Paşa'dan yardım istedi. M.Ali Paşa yardım karşılığında II.Mahmut'tan Mora ve Girit valiliklerinin
  kendisine verilmesini istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı ve NAVARİN limanına
  çekildi. Ancak Yunan isyanının bastırılması Batılıların işine gelmedi. İngitere, Fransa, Rusya ve
  Avusturya Osmanlı devleti'ne ültimatom vererek Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu
  istek reddedilince Osmanlı ve Mısır donanmasını NAVARİN de yaktılar. Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti.

  NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadığı 4 felaketten biridir. Birincisi 1571 İnebahtı,
  İkincisi 1770 Çeşme, Üçüncüsü 1827 Navarin, Dördüncüsü 1853 Sinoptur.

  1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI
  SEBEPLERİ:
  1)- Ruslar'ın sıcak denizlere inmek istemesi
  2)- Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi
  3)- Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini
  reddetmesi.
  SAVAŞ:
  Bu sebeplerden Rusyanın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savaşa hazır değildi.
  ÇÜNKÜ:
  1)- Donanması Navarin'de yakılmıştı.
  2)- 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ordusu yeni kurulmuştu.
  3)- Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı.
  SONUÇ:
  Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış
  istedi. Rusyayla EDİRNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)
  EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)
  Maddeleri:
  1)- Eflak-Boğdan ve Sırbıstan'a özerklik verildi.
  2)- Yunanistan bağımsız olacaktı.
  3)- Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti.
  4)- Prut nehri sınır olacaktı.
  5)- Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti.

  NOT: Osmanlı Devletinde bağımsızlığını elde eden ilk azınlık YUNANİSTAN'dır.

  NOT: Osmanlının Yunan isyanı ve Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilen Fransa 1830' da
  CEZAYİR i işgal etti.

  MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI (Denize düşen yılana sarılır.)
  SEBEPLERİ:

  1)- Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya
  vaad edilen yerlerin verilmemesi
  2)- Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri
  çekmesi.
  3)- 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım göndermemesi
  İSYAN:
  II.Mahmut Mehmet Ali Paşa'yı görevden almak için hazırlanırken Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim
  Paşa, üzerine gönderilen padişah kuvvetlerini yenerek Konya'ya ilerledi. Bu zor durum karşısında
  padişah yabancı devletlerden yardım istedi. İngiltere ve Fransa bu isteğe kayıtsız kaldılar. II.
  Mahmut son çare olarak (denize düşen yılana sarılır diyerek) Rusya'dan yardım istedi. Bir Rus
  donanması İstanbul boğazını geçerek Büyükdere önlerine demirledi.Osmanlı Rus yakınlaşması İngiltere
  ve Fransa'yı telaşlandırdı. Hemen devreye girerek Mehmet Ali Paşa ya baskı yaptılar. Bunun üzerine
  Mehmet Ali Paşa ile II.Mahmut arasında KÜTAHYA ANTLAŞMASI imzalandı.(14 Mayıs 1833)
  KÜTAHYA ANTLAŞMASI(14 Mayıs 1833)
  1)- Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği de verilecek.
  2)- Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (O bölgenin vergilerini
  toplama hakkı) verilecek.

  NOT: Bu antlaşma Mısır sorununu geçici olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun
  olmamıştır.

  NOT: Kütahya antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusyayla HÜNKAR İSKELESİ
  antlaşmasını imzalamıştır.(1833)

  HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI (8 Temmuz 1833)
  1)-Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı
  ödeyecek.
  2)-Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. (İngiltere ve Fransa'ya karşı)
  3)-Bu antlaşma 8 yıl sürecek.
  ÖNEMİ:
  1)-Rusya bu antlaşmayle boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp,Karadenizdeki güvenliğini artırmış
  oldu.
  2)-Bu antlaşmayla BOĞAZLAR MESELESİ ortaya çıkmıştır.
  3)-Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandığı son
  antlaşmadır 2. Acil

  19 yy osmanlı dış politikasının amacı ve sonucu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


19.yy osmanlı dış politikası,  19. yüzyıl osmanlı dış politikası,  19.yy osmanlı devleti dış politikası