+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Girit Nasıl Kaybedildi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Girit Nasıl Kaybedildi
  Girit Nasıl Kaybedildi  Bugün Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı bir ada olan
  ve Muğla Deveboyunu Burnu'ndan 180 km uzakta bulunan GİRİT'te yaşayan halkın
  kökeninin Finikeliler olduğu bilinmektedir.

  En eski tarihlerden beri Akdeniz'de bir ticaret merkezi
  olan GİRİT önce Bizans egemenliğine geçti. 823 yılında Müslüman Araplar
  tarafından fethedilen Girit 961 yılında yeniden Bizans egemenliğine girdi.

  Daha sonra Ceneviz hakimiyetine giren Girit 15 kilo
  altın karşılığında Venediklilere satıldı. Venedikliler adada katı bir Katolik
  idaresi kurdu. Ortodoks kilisesini kapattı.

  Türkler Girit'e ilk kez 1341 yılında ayak bastı.
  1427'de Girit'e saldıran Osmanlı Donanması bu saldırılarını 1538'de Barbaros
  Hayrettin Paşa komutasında sürdürdü. 1567'de Türk akınları tekrarlandı.
  1645'de Girit'i tümü ile fethetme harekatı başladı. Önceleri sadece Hanya
  ve Retimno gibi şehirlerde kurulan Türk hakimiyeti zaman içinde Kandiye
  dışında tüm adaya yayıldı.

  Batı Kandiye'nin da Türklerin eline geçmesini önlemek
  için Fransa Malta Şövayeleri Venedik Almanya İngiltere İspanya ve
  Papalığın da desteğiyle oluşturduğu bir Haçlılar Ordusu sayesinde bu şehri
  yıllarca savundu. Girit savaşı 24 yıl 4 ay 16 gün sürdü. Venedikliler
  daha fazla direnemeyerek teslim oldular. Böylece Kandiye onbinlerce Türk
  askerinin canı pahasına 27 Eylül 1669'da fethedildi. Böylece tüm Girit
  kesinlikle Türk hakimiyetine girmiş oldu. Türklerin adayı Venediklilerden
  alması aynen Kıbrıs'ta olduğu gibi adada yaşayan Rumlar tarafından büyük
  sevinçle karşılandı. Kapatılan Ortodoks kiliseleri açıldı.

  Türkler aynen Kıbrıs'ta yaptıkları gibi Girit'in
  boş topraklarının işlenmesi üretimin artması ticaret ve zanaatın gelişmesi
  için adaya çiftçi ve esnaf Türk aileleri yerleştirdi. Ülaaai yeni baştan
  imar etti. Camiler medreseler köprüler kütüphaneler çeşmeler yaptı.

  Ada denizcilik ve ticaret bakımından çok elverişli
  olduğu için o zaman Türk hakimiyetinde olan Yunanistan'dan birçok Yunanlı
  da gelip adaya yerleşti. Girit Türk yönetiminde gelişip zenginleşti.

  İSYANLAR

  1791 yılında ilk Megali-İdea haritasının çizilmesinden
  ve bu hari-tanın 1796 yılında yayınlanmasından sonra Rus Çarı'nın teşvikiyle
  kurulan Filiki Eterya ve Ethniki Eterya gibi örgütler Rus ve İngiliz emperyalizminin
  desteği ile yoğun isyan hazırlıklarına başlamışlardı:

  Bu çerçevede 1821 yılında başlayan Yunan isyanının
  etkileri Megali İdeacı propagandistlerinin faaliyetleri sonucu Yunanca
  konuşulan ve Megali-İdea sınırları içinde gösterilen tüm bölgelerde yayılmaya
  başladı.

  İngiltere ve Rusya desteğindeki Megali İdeacıların
  başlattığı isyanın başarılı olmasından sonra Yunanlı yayılmacılar bu kez
  gözlerini Ege adaları ile Kıbrıs'a diktiler.
  Bilindiği gibi Yunan isyanının başladığı 1821 yılında
  Kıbrıs'ta da Başpiskopos Kiprianos yönetiminde "tüm Türkleri katletmeyi
  hedef-leyen" bir isyan girişimi ortaya çıkarılmıştı. Dönemin Valisi Küçük
  Mehmet'in isyan girişimini erken haber alarak başta Kiprianos olmak üzere
  ayaklanmanın elebaşlarını tutuklaması bir kısmını idam edip bir kısmını
  da adadan sürmesi Kıbrıs'taki Enosis faaliyetlerini İngiliz yönetiminin
  başlangıcına kadar durdurmuştu.


  Girit'e yönelik Yunan propagandası da enosis (ilhak)
  teması üzerinde yürütülmüştü.

  1760 yılında Girit'te 200.000 Müslümana karşı 60
  bin Hıristiyan yaşamaktaydı.

  İlk Girit isyanı 1770 yılında Rusların tahrikleri
  sonucu başladı ancak isyan kısa sürede bastırıldı.

  1821 Yunan isyanına paralel olarak Girit'te yeni
  bir ayaklanma başladı. Bu isyan sırasında binlerce Türk ve Müslüman katledildi.

  İsyan 1825 yılında 60 gemi ve 16 bin askerle adaya
  gelen İbrahim Paşa tarafından bastırıldı.

  Mora ve Girit isyanlarının bastırılmasından sonra
  Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini isteyen Rus-İngiliz ve Fransız donanmaları
  savaş ilan etmeden ani bir baskınla Navarin'de Türk donanmasına saldırdılar.
  1827 yılında gerçekleştirilen bu saldırıda 57 Türk gemisi batırıldı 8000
  asker öldürüldü.

  Bunun ardından 8 Mayıs 1828'de Rusya Osmanlılara
  savaş ilan etti. Savaş sonunda 1830 yılında imzalanan Londra protokolü
  ile Batılı devletlerin himayesinde Bağımsız Yunanistan kuruldu.

  Hemen sonra Girit'te ayaklanma başlatıldı. İlhak
  amaçlı isyan kısa sürede bastırılmasına karşın 1841 yılında yeni bir isyan
  başladı. Bu isyanın da bastırılmasından sonra bu kez 1859 yılında enosis
  amaçlı yeni bir ayaklanma çıktı; ancak bu da bastırıldı. Bütün bu isyanlarda
  perde gerisindeki kışkırtıcı güç İngiltere Rusya Fransa desteğindeki
  Yunanistan'dı.

  ENOSİS’İN İLANI

  1864 yılında İngiltere tarafından Yedi Ada'nın Yunanistan'a
  ve-rilmesinden sonra enosis hevesleri artan Girit Rumları Yunanistan
  Rusya İngiltere ve Fransa'dan gördükleri silah ve para yardımına güvenerek
  1866 yılında yeniden ayaklandılar.

  Bu sırada Batılı devletler bugün aynen Kıbrıs için
  yaptıkları gibi konuyu bir Avrupa sorunu haline getirdiler. Batı basınında
  Osmanlılar aleyhinde yazılar yayınlanmaya başladı. Batılı devletleri Osmanlı
  devletine protesto notaları vermek için sıraya girdiler.

  Bugün hepsi de BM Güvenlik Konseyi'nde karşımızda
  olan Rusya İngiltere ve Fransa'nın desteğine güvenen Girit Rumları Yunanistan'dan
  aldıkları güçle 16 Ağustos 1866 gecesi Selino kazası müslümanlarını kılıçtan
  geçirdiler.

  Batılı ülkelerin bu katliam karşısında kılları bile
  kıpırdamadı. Buna güvenen ada Rumları topladıkları bir Meclis aracılığı
  ile 2 Eylül 1866'da enosisi ilan ederek Girit'in Yunanistan'a bağlandığını
  açıkladılar.

  Bu esnada Girit'te 16 tabur Türk askeri olmasına
  karşın Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin müdahalesinden çekindiği
  için bu askerleri kullanmadı.

  Bu durumdan daha da cesaretlenen Girit Rumları Hacı
  Mihail adlı çetecinin başkanlığında 12 bin kişilik bir kuvvet oluşturarak
  Türk halkını katletmeye etrafı yakıp yıkmaya başladılar. Bu sırada Yunanistan
  da aynen Albay Grivas'ı Kıbrıs'a gönderdiği gibi Albay Koreneos adlı
  bir gerilla uzmanını ve birçok Yunanlı subayı Girit'e göndererek çetecileri
  organize etti. Yunan gemileri adaya silah ve cephane taşımaya başladı.

  Barbarlık derecesine varan katliamlardan kaçan Türkler
  Kandiya kalesine sığınmaya başladı. Eylül 1866 sonunda kaleye sığınanların
  sayısı 50 bini bulmuştu. Bu arada 60 bin civarında Türk ise Anadolu'ya
  göç etmişti.

  Bu gelişmeler karşısında artık daha fazla suskun
  kalmayan Osmanlı Devleti Yunanistan'a bir protesto notası vererek 40
  bin askerini Girit'e gönderdi. Bu arada Yunanistan'dan yapılan silah cephane
  gönüllü sevkini durdurmak için adayı donanma ile ablukaya aldı. Batılıları
  kızdırmamak için ilk aylar sertlikle değil yumuşak yöntemlerle çetecileri
  durdurmaya çalışan Osmanlı Devleti 1866 yılı sonuna doğru sert önlemlere
  başvurarak ayaklanmayı bastırdı.

  GİRİT’E MUHTARİYET VERİLİYOR
  1867'de Fransız amiral Simon komutasındaki Fransa
  donanması dağlara kaçan çetecileri adadan kaçırmak için Girit'e geldi.
  Diğer yandan Fransa ve Rusya Girit'te plebisit yapılması için Osmanlılara
  baskı yapmaya başladılar. Osmanlı Devleti bu baskılar karşısında 6 Ekim
  1867'de Girit'e muhtariyet vermeyi kararlaştırdı. Rumlar ise bunu kabul
  etmeyip enosis istediler.

  Bu arada halktan vergi toplanmasına son veren Osmanlı
  yönetimi Müslüman ve Hristiyanların eşit şekilde katılacağı bir yerel
  yönetim oluşturdu.

  Yunanistan ise ada halkının Osmanlı Devleti ile ilişkilerini
  düzeltmesini önlemek için yeni tahriklerde bulunmaya ve dağılan çeteleri
  yeniden organize etmeye başladı.

  Satın aldığı 3 gemiye ENOSİS GİRİT HELEN isimlerini
  veren Yunanistan'ın yeni isyan hazırlıkları karşısında padişah 11 Aralık
  1868'de bu ülaaae sert bir nota vererek tahriklerine son vermemesi halinde
  tüm ilişkilerini keseceğini bildirdi.

  Yunan tahriklerinin sürmesi üzerine iki ülke arasındaki
  diplomatik ilişkiler kesildi.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ocak 1868'de ise Girit'te idari ve adli yapıda yeni
  reformlar yapıldı.
  İsyanın basıtılmasına karşın başta Fransa olmak
  üzere Batılı devletlerin baskılarına boyun eğen Osmanlı Devleti Şubat
  1869'da Girit sorunu hakkında Paris Konferansı diye bir konferans toplanmasını
  ve bu konferansa katılmayı kabul etti.

  Konferansın 18 Şubat 1869'da aldığı kararlara göre
  Yunanistan ile Osmanlılar arasında yeniden diplomatik ilişkiler kuruldu
  ve Girit'e verilen muhtariyet Batılı devletler tarafından biraz daha genişletildi.
  Ne ki Batılı devletlerin baskıları bitmek bilmedi. Ba?ta Fransa olmak
  üzere Avrupalı devletler muhtar idarenin başına bir Rumun getiril-mesini
  istemekteydiler.

  Ekim 1878'de varılan bir anlaşmaya göre adanın valisinin
  bir Rum olması kabul edildi. 1960'da aynen Kıbrıs'ta kabul edildiği gibi
  Vali muavini de bir Türk olacaktı.

  Yine 1960 anlaşmalarında olduğu gibi Meclis'teki
  Türk oranı da yaklaşık Rumların üçte biri olacaktı. Buna göre Meclis'te
  80 Rum üyeye karşılık 30 Türk üye bulunacaktı.

  Türkçe yanında Rumca da resmi dil olacak cinayetler
  işleyen isyancılar için af ilan edilecek ve ada gelirleri ikiye bölünecekti.

  Batılı devletlerin baskıları ile getirilen bu düzen
  ancak 10 yıl yaşayabildi.

  Bu süre içinde ada Rumları Kıbrıs'ta 1974 öncesinde
  Makariosçular ve Grivasçılar olarak görülen bölünmenin bir benzeri olarak
  muhafazakarlar ve liberaller olarak ikiye bölündüler.

  İki grup arasında çıkan çatışmaları gerekçe gösteren
  Yunanistan 1889 yılında Enosisçileri desteklemek için müdahale hazırlıklarına
  başladı.

  Saldırıların Türklere yönelmesi üzerine adaya 40
  bin asker gönderen Osmanlı yönetimi ayaklanmayı bastırdı.

  Ayaklanmanın bastırılmasından sonra çeşitli önlemler
  alan Osmanlı yönetimi 1 Aralık 1889'da Girit Meclisi'ni tatil etti.

  1895 yılında Osmanlı Devleti'nin çeşitli iç ve dış
  sorunlarını fırsat bilen Yunanistan Girit Rumlarını ENOSİS için yeniden
  ayaklanmaya teşvik etti.

  Osmanlı Devleti 1895 sonbaharında başlayan ayaklanmayı
  bastırmak için uğraşırken Yunanistan ada Rumlarının istekleri yerine
  getirilmediği takdirde müdahale edeceğini açıkladı.

  Osmanlı devletinin ayaklanmayı bastırmak üzere olduğunu
  gören Batılı devletler olaya müdahale ederek GİRİT için bir reform paketi
  hazırladılar.

  Osmanlı Devleti Batılı devletlerin baskılarına karşı
  daha fazla direnemeyerek Batı tarafından hazırlanan önerileri 4 Eylül
  1896'da kabul etti.

  Yapılan reformları fırsat bilen Enosisçi Rumlar kısa
  sürede toparlanarak 1897 Ocak ayında yeni bir ayaklanma başlattılar. Ocak
  ayının 28'inden başlayarak 15 gün devam eden katliamda binlerce Türk kadını
  çocuğu genci yaşlısı vahşice katledilerek tuğla fırınlarında yakıldı.
  Sikya ve Etya köyleri Türkleri toptan katledildi (1974'de Atlılar-Muratağa-Sandallar
  katliamları gibi). Bu Enosisçi hareketin gerisindeki esas güç olan Yunanistan
  10 Şubat 1897'de donanmasını Girit'e gönderdi. 14 Şubat'ta karaya çıkan
  Albay Vassos komutasındaki Yunan birlikleri adayı Yunanistan'a ilhak için
  işgale başladı. Batılı devletler ise Osmanlı Devleti'nden Girit'e asker
  göndermemesi ricasında bulundular. Buna karşılık Girit'te bulunan askerlerinin
  Müslüman halkı koruyacakları konusunda söz verdiler. Ancak bu sözlerini
  tutmayacaklar ve adadaki Türk halkının katledilmesine seyirci kalacaklardı.

  Bu arada Osmanlı Devleti'nin harekete geçmesini önlemek
  isteyen Batılı devletler Girit'e tam bir muhtariyet verilmesi için padişaha
  baskı yaptılar. Buna karşılık adanın hiçbir zaman Yunanistan'a bağlanmayacağına
  dair güvence verdiler. Bu konuda verdikleri güvenceyi sağlamak için İngiltere
  Fransa Rusya İtalya askerleri de Girit'e üsleneceklerdi. Bu çerçevede
  18 Aralık 1897'de Batılı devletler Girit'e özerklik verdiler. Böylece Türkler
  1897 savaşını kazanmalarına karşın Girit'i kaybetti.

  Bir padişah fermanı olarak yayınlanan Haleba Mukavelenamesine
  göre 80 üyeden oluşan bir meclis olacaktı. Bu meclisin 49 üyesi Hristiyan
  31 üyesi de Türk olacaktı. Rum bölgelerini Rum kaymakamlar yönetecekti.
  Vali Rum olduğunda muavini Türk vali Türk olduğunda muavini Rum olacaktı.
  Meclis ve mahkemelerde konuşmalar Rumca olacaktı. Jandarmaya Rumlar da
  alınacak ve Rumlar da subay ve astsubay olabilecekti. Girit'te Rumca gazeteler
  yayınlana-bilecekti. Af ilan edilecek ve Rumların silahlarını yanında bulundurulmasına
  izin verilecekti.

  YUNAN VALİ GELİYOR
  Bundan sonra Ethniki Eteriya Örgütü'nün yönetimindeki
  Yunanistan'ın ana hedefi Enosisci birini vali seçtirmekti.

  İngiltere ve Rusya bu konuda yine devreye girerek
  Prens Yorgi'nin vali olarak atanmasını istedi.

  İngilizlerin Rum yanlısı tutumları üzerine Kandiye
  şehrinde İngiliz askerleri ile Müslüman halk arasında çatışma çıktı. Bu
  olayı bahane eden İngiltere Osmanlı Devleti'nin adadaki askerlerini çekmesini
  ve adanın İngiltere Fransa İtalya ve Rusya'nın ortak işgali altına alınması
  için İstanbul üzerine büyük baskılar yaptı.

  Baskılar altına gerileyen Osmanlı Devleti Girit'ten
  Türk askerlerini çekti. Durumdan yararlanan İngiltere ve Rusya Osmanlı
  Devleti'nin itirazlarına rağmen 21 Kasım 1897'de Prens Yorgi'yi Girit'e
  getirterek vali yaptılar.

  İngiltere Rusya ve Fransa'nın girişimleri ve Osmanlı
  Devleti'ne yaptıkları baskılar sonucu Girit'e vali yaptırılan Prens Yorgi'nin
  esas amacı enosisi gerçekleştirmekti.

  Yorgi'nin Vali yapılması birinci aşamaydı.
  Böylece Yunanistan ile ada Rumları hedefleri olan
  enosise bir adım daha yaklaşarak egemenlik Osmanlı Devleti'nde kalmak
  koşulu ile ada yönetimini ele geçirerek tam muhtariyet elde etmiş oldular.
  Bundan sonraki adım enosisi ilan edip sadece kağıt üzerinde kalan Osmanlı
  egemenliğine son vermekti.
  Bu son adımı atmak için fırsat kollayan Girit Rumları
  ile Yunanistan bekledikleri fırsatı 1909 yılında yakaladılar.
  1909'da Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini
  açıklamasını fırsat bilen ada Rumları Girit'in de Yunanistan'a ilhak edildiğini
  açıkladılar. Yunanistan da ilhak kararını kabul ederek Girit'i sınırları
  içine aldı.

  Osmanlı Devleti muhtar Girit yönetiminin bu kararını
  protesto etti. İstanbul'da ilhak aleyhine büyük protesto gösterileri yapıldı
  ama sonuç değişmedi. Adadaki Osmanlı egemenliğine dayalı muhtar idarenin
  garantörü olan Rusya İngiltere Fransa ve İtalya ise enosis girişimine
  karşı çıkacakları yerde adadaki askerlerini geri çekerek ilhakın gerçekleşmesine
  olanak sağladılar.

  Bu arada Girit Muhtar Meclisi'ndeki Rum milletvekilleri
  Yunan Meclisi'ne katıldı.

  13 Ekim 1912'de Balkan savaşının başlaması ile birlikte
  Ege'deki adaları bir bir ele geçiren Yunanistan Girit'e de asker çıkararak
  ilhak kararını hayata geçirdi.

  Böylece Yunan isyanının başlamasından 91 ilk Girit
  isyanının başlamasından (1770) 142 yıl sonra enosis gerçekleşmiş oluyordu.
 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  BATI’NIN OYUNU
  Bu sonuca ulaşılmasında başta İngiltere Rusya Fransa
  ve İtalya olmak üzere Batılı devletlerin büyük rolü oldu.
  Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin zayıf anlarında
  bazen yüzüne gülerek bazen sahtekarlık yaparak bazen de tehdit şantaj
  ve baskı yoluna başvurarak ama her zaman Yunanlıları silahlandırarak Türklerin
  üzerine saldırtmışlardır. Eğer Batı'nın bu desteği olmasaydı onbinlerce
  Türk katledilmeyecek yüz yıllarca Türk olan topraklar Yunan işgaline uğramaycaktı.

  Girit'te ayaklanmaların başlamasından ve ilhakın
  gerçekleşmesinden sonra ada Türklerinin sayılarında katliamlar ve göçler
  sonucu büyük düşüşler olmuştur. Bugün ise Girit'te Türk kalmamıştır.

  1760'ta Girit'te 200 bin Türk 60 bin de Rum vardı.
  Göçler ve katliamlar yüzünden 40 yılda bu sayı 33 bine düştü. 1909 yılından
  sonra adada kalan Türkler de öldürülmüşlerdi.

  MEGALİ İDEA HEDEFLERİ
  1791 yılında çizilen ve 1796 yılında basılan Megali
  İdea haritasındaki hedefler yayılmacı Filiki Eteriya ve Ethniki Eteriya'nın
  programını oluşturmuştur.

  Bu program şu hedeflerin gerçekleştirilmesini öngörmekteydi.
  1. Yunanistan'ın bağımsızlığı
  2. Batı-Doğu Trakya ve Selanik'in ilhakı
  3. Kuzey Epir'in ilhakı
  4. Ege adalarının ilhakı
  5. Oniki adanın ilhakı
  6. Girit'in ve Rodos'un ilhakı
  7. Batı Anadolu'nun ilhakı
  8. Kıbrıs'ın ilhakı
  9. İmroz ve Bozcaada'nın ilhakı
  10. Pontus Rum Devleti'nin kurulması
  11. İstanbul'un işgal edilerek Bizans İmparatorluğu'nun
  kurulması.
  Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 30 Aralık 1918'de
  Paris'te toplanan Barış Konferansı'na bir muhtıra veren Yunan Başbakanı
  Venizelos da Kuzey Epir Trakya Batı Anadolu Rodos Oniki Ada ve Kıbrıs'ın
  Yunanistan'a verilmesi ve Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını istiyordu.

  O günlerden bu yana Yunanistan Megali İdea hedefleri
  içinde bulunan birçok toprağı ele geçirdi.

  1829'da Mora'yı
  1864'de Yedi Ada'yı
  1881'de Teselya'yı
  1897'de fiili olarak 1913'de hukuken Girit'i
  Balkan Savaşı sonunda Ege Adaları'nı Makedonya'yı
  Epir'i (Yanya)

  1.Dünya Savaşı sonunda
  - Trakya'yı Dedeağacı (Lozan anlaşması ile Doğu
  Trakya'yı geri aldık)

  2. Dünya Savaşı sonunda

  - Oniki Adayı

  (Kıbrıs'ın bir bölümü 1974'de kurtarıldı).
  - Ege'de deniz ve hava kontrolu fiilen gasbedildi.
  Kıta sahanlığı ve FIR hattı tartışmaları var.

  Yunanistan 1830'da bağımsız olduğunda nüfusu 1 milyondan
  azdı. Yüzölçümü ise 50 bin kilometrekare idi. Yüzyıldan az sürede Türkler
  aleyhine genişlettiği topraklarını 3 kat büyütmüştür.

  Tamamı ile İngiltere Rusya ve Fransa'nın politik-askeri
  desteğiyle sağlanan bu yayılmanın şimdiki hedefi KKTC'dir.

  Ve tarihi boyunca Yunanistan'a arka çıkıp bu devletin
  yayılma stratejisine destek veren Rusya İngiltere ve Fransa bugün BM
  Güvenlik Konseyi'nin üyesidirler. Üstelik kendilerine ABD gibi Türk düşmanı
  lobilerin çok etkin olduğu bir ülke de katılmıştır.

  Oynanan oyun Girit oyunudur.

  1963'de yapılamayan şimdi yapılmak istenmektedir.

  Kıbrıs'ta yapılmak istenen önce tüm adada Rum egemenliğinde
  federal bir devlet kurdurtmak daha sonra uygun koşullar geldiği zaman
  Rum çoğunluğun kararı ile adayı Yunanistan'a bağlamaktır.

  Bu hedefleri doğrultusunda bugün Güvenlik Konseyi
  üyesi olan aynı devletlerden yararlanmaktadırlar.

  Rusya İngiltere Fransa ve ABD'nin çıkarttıkları
  birçok BM ve AB Kararı bu yönde atılmış adımlardır.

  Girit örneğinden ders almayıp Güvenlik Konseyi'nin
  AB'ın ABD veya İngiltere'nin verdiği "güvencelere" inanır veya onların
  baskılarına boyun eğersek sonumuz Girit Türklerinin sonlarından farklı
  olmayacaktır.

  Bu senaryoyu bozacak tek olgu iki devletli bir anlaşma
  ve KKTC'nin sonsuza dek yaşatılmasıdır.

  TC-KKTC Cumhurbaşkanları arasında 23 Nisan 1998 tarihinde
  imzalanan Ortak Deklerasyon bunun güvencesidir.

  Bu deklerasyonda belirtilen Milli politikadan geri
  dönüş Girit oyununa prim vermektir ve bu asla gerçekleşmeyecektir.

  INAF Araştırma Ekim 1997 KIBRIS DOSYASI :2
+ Yorum Gönder