+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Arkadius Sütunu Hangi Tarihte Yapıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Arkadius Sütunu Hangi Tarihte Yapıldı
  Arkadius Sütunu Hangi Tarihte Yapıldı

  Arkadius Sütunu hakkında bilgi

  Arkadius Sütunu 3.jpg

  Arkadius sütunu İmparator Arkadius'un 402 yılında kendi adına yaptırdığı Arkadius Forumu'nda yer alıyordu. Bugün Cerrahpaşa semtinde sadece kaidesi kalan anıtın orijinal yüksekliği yaklaşık 70 m idi ve üzeri Arkadius'un Tuna seferini anlatan kabartmalarla süslüydü. Bizansın garip inançları vardır. Bu inançları yüzünden oldukça enteresan faaliyetlerde bulunmuşlar, ve bunu yüzyıllarca sürdürmüşlerdir. Bunlardan günümüze kadar gelen tılsımlı sütunlar hâlâ İstanbul'da en ilgi çeken ve en çok ziyaret edilen anıtlar arasındadır. 38 No.lu bölge Forum Arcadius'u göstermektedir. Bizans İmparatorlarından Yanko, Vezondan ve Kostantin dönemlerinde İstanbulun imarına önem verilmiş, değişik ülkelerden getirilen mühendis, mimar ve sanatkârlara, şehri her türlü beladan korumak maksadıyla anıtlar ve tılsımlı sütunlar yaptırılmıştır. 27 tane olan bu tılsımlı sütunlardan biridir Arcadius Sütunu 1.TILSIM (ARKADİUS SÜTUNU): Cerrahpaşa Avratpazarında bin parça beyaz mermerden, minare gibi içi boş merdivenli yüksek bir direk vardı. Tepesinde peri yüzlü bir heykel duruyordu. Efsaneye göre yılda 1 defa bir feryat koparırmış. Yeryüzünde ne kadar kuş varsa o heykelin etrafında dönermiş. Kuşların binlercesi yere düşer, halk da bunları toplayıp yermişdiye rivayet olunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed'in son yıllarında, Eylül 1479 da Osmanlı başkentine gelen Bellini, bir Osmanlı padişahının portresini yapan ilk ressamdır.Bellini, kendine ayırdığı zamanlarda, İstanbul'u gezmekten ve özellikle Bizans döneminden kalan eserleri resmetmekten de geri kalmaz. Böylece, Cerrahpaşadaki Avratpazarında yer alan ve günümüze ulaşamamış olan Arkadius Sütunundaki motifler bugüne, Bellini'nin çizimleriyle kalmıştır. Bizans devrinde şehir ondört mahalleye ayrılmış olup bir çok www.alasayvan.net meydanlarla süslenmişti.Arkadius meydanı Cerrahpaşa camiinin yanındaydı.imparator Arkadius'un sütuna bulunduğundan onun adıyla anılmaktaydı.Türkler esir pazarı olması dolayısıyla burayı Avrat pazarı olarak isimlendirmişlerdir. Theodosius'un 384 de Gotlarla Vizigotlara karşı kazandığı zaferi kutlamak için 403 yılında halefi Arkadius tarafından Arkadius meydanının ortasına dikilmiştir.4 m. çapında 9 m. yüksekliğindeki sütun bir kaide üzerine oturmakta idi.II.Theodosius da babası Arkadius?un heykelini bu sütun üzerine diktirmiş, böylece sütunun boyu 40 m. bulmuştu. Tarihçi Teofanes başta olmak üzere Bizanslı tarihçiler İmparator Arcadius'un (395-408) Barbarlara karşı kazandığı zaferleri ebedileştirmek için bu anıtın yapıldığını belirtmişlerdir. Arcadius zamanında sütunun yapımına başlanmış ve oğlu II. Theodosius (408-450) tarafından tamamlatılmıştır. Sütunun üzerine Arcadius'un heykeli konulmuş ve Temmuz 421de açılışı yapılmıştır. Arcadius sütunu dört köşe bir kaide üzerinde 35 m. yüksekliğindedir. Ayrıca altında 9 m. yüksekliğinde, kayalardan oyulmuş kare şeklinde bir mekan bulunmaktadır. P. G. İnciciyan, sütun içerisinde 223 basamaklı taş bir merdiven olduğunu, üzerinde de bir balkon ile imparator heykelinin yer aldığını söylemektedir. Arcadius sütunun gövdesi benzeri Roma anıtlarında olduğu gibi boş yer bırakılmamacasına kabartmalarla süslenmiştir. Bu bezemeler kaide de yatay, gövdede ise spiral olarak yapılmıştır. Burada Arcadius'un Gotlara karşı kazandığı zaferler dile getirilmişse de günümüze bunlarla ilgili hiç bir kalıntı gelememiştir.Bu sütunla ilgili bütün bildiklerimiz yalnızca eski resim ve bu kabartmalarda uçar durumda elindeki çelenk ile zafer tanrıçası Nike, yenik durumda Barbarlar ve ele geçen ganimetler en ince ayrıntısına kadar anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca askerlerin kalkanları üzerine de Hz. İsa'nın monogramları ile haç motifleri işlenmiştir. Kaide ile gövdenin birleştiği yerde de çelenk ve dal motifleri bulunmaktaydı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve 1874 de Davutpaşa İskelesi civarında denizden çıkarılan, üzerinde savaş sahneleri olan kabartmaların Arcadius sütununa ait olduğu iddia edilmiştir. Oldukça aşınmış olan bu kabartmalar üzerinde üç asker ile bu atın sağrısı ve arka ayakları görülmektedir. Başlarında miğferleri olan kısa tunikli askerler kılıç ve kalkanları ile önlerindeki bir hedefe doğru yürümektedirler. G. Mendel'in sözünü ettiği böyle bir sahne Geoffroy'in çizdiği sütunun yedinci şeridine uymaktadır. Ne var ki sütunun bulunduğu alanda bu sütunun evler arasında kalışından ötürü herhangi bir kazı yapılamadığından kesin bir yargıya varmak çok güçtür. Arcadius sütunu Iustinianus (527-563) zamanındaki depremde bazı parçaları kopmuş, 549 yılındaki şiddetli fırtınadan etkilenmiştir. Üzerindeki heykel de 740 depreminde devrilmiştir. Sultan III. Ahmet (1703-1730) zamanına kadar ayakta kalan sütun, deprem ve yangın gibi felaketlerde çevresine tehlikeli olacağından ötürü yıktırılmıştır. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Veliyüddin Efendi kütüphanesinde bir derginin köşesinde iptidai hedmi dikilitaş der. Kurbi Cerrahpaşa fi 10 şavval 1123 (1711) kenar yazısına rastlamıştır. Bu kenar yazısı sütunun www.alasayvan.net XVIII. yüzyıl başlarına kadar ayakta durduğunu belgelemektedir. Onun yanı sıra 1711'de memleketine dönen Aubry de Lan Motraye, bir kazaya meydan vermemesi için kendisi İstanbuldan ayrıldıktan sonra, yıktırıldığını yazmıştır. Bizanslılar bu sütunun üzerindeki kabartmalarda bazı gizli kuvvetler olduğuna inanmışlardı. Evliya Çelebi de bu sütunu bazı inanışlarla bağdaştırmıştır. Osmanlılar zamanında İstanbul'un çeşitli yörelerinin havasını araştırmak için yüksek yerlere koyun ciğerleri asılır, en geç bozulan yerin daha sağlıklı olduğuna karar verirlermiş. Nitekim bu sütuna asılan ciğer diğer yerdekilere göre çok daha geç bozulurmuş. Gerçekten de Cerrahpaşa Hastanesi ve özellikle hastanenin Göğüs Hastalıkları Pavyonu bu taşın hemen yanı başında kurulmuştur. Şimdi Cerrahpaşa Camii civarında, sokak içindeki bir evin avlusunda bulunan bu sütunun kaidesi toprak altında kalmıştır,yalnızca gövdesi görülebilmektedir. 2. Acil

  Arkadius Sütunu Hangi Tarihte Yapıldı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder