+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İlk Tbmm'nin Aldığı Kararlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İlk Tbmm'nin Aldığı Kararlar
  İlk Tbmm'nin Aldığı Kararlar

  • TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
  Yorum:
  • Ülke yönetiminde tek egemen gücün millet olduğu belirtilmiştir.Böylece ulus egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
  • Saltanat makamının ve İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi yönlendiremeyeceği belirtilmiştir.
  • Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman meclisin belirleyeceği kanuni esaslara göre uygun durumunu alacaktır.
  lk-tbmmnin-ald-.jpg

  Yorum:
  • Milli birlik ve beraberliğin korunması saltanat yanlılarının küstürülmemesi için böyle bir madde benimsenmiştir.
  • Bu maddeyle TBMM’nin padişahı kurtarmak için mücadele ettiği de belirtilmiştir.
  • Hükümet kurmak gereklidir.Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak yada padişah vekili atamak doğru değildir.
  Yorum:
  • Alınacak kararları uygulayabilmek için İstanbul Hükümeti yerine Ankara 2Da yeni bir hükümetin kurulması kararlaştırılmıştır.
  • Ankara’daki hükümetin her konudaki faaliyetlerinde tek yetkili kurul olduğu ifade edilmiştir.
  • “Padişah vekili atanamaz” denilerek TBMM Hükümetinin baskı altında kalmaması sağlanmıştır.
  • Yeni açılan meclisin sürekli olduğu ve kararlarında bağımsız olduğu belirtilmiştir.

  • TBMM,yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
  Yorum:
  • TBMM Yasama yetkisine sahip olarak hukuki varlığını garanti altına almak istemiştir.
  • Olağanüstü bir durumda çalıştığı için TBMM bütün yetkileri kendi elinde toplamıştır.(Güçler birliği)
  • Güçler birliği uygulanarak alınacak kararların kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
  • Yasama yetkisini kullanan TBMM suçluların yargılanması için “İstiklal Mahkemeleri”nin kurulmasını kararlaştırmıştır.Bu mahkemelerin kurulmasıyla TBMM yargı yetkisine de sahip olmuştur.
  • Mecliste seçilecek bir heyet hükümet işlerini yürütecektir.Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
  Yorum:
  • “Meclis hükümeti sistemi” kabul edilmiştir.Cumhuriyetin ilanına kadar hükümetlerin kurulması bu sisteme göre yapılacaktır.Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra “Kabine sistemi”ne geçilmiştir 2. Acil

  İlk Tbmm'nin Aldığı Kararlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ilk tbmm