+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Balkanlar hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Balkanlar hakkında kısa bilgi
  Balkanlar hakkında kısa bilgi


  Balkanlar

  Balkanlar dağlık yer anlamına gelir. Balkanları, Karadeniz ile Karadeniz (Bulgarca: Черно море Çerno more; Rumence: Marea Neagră; Rusça: Чёрное море Çyornoye more; Ukraynaca: Чорне море Çorne more), güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası arasında yeralan kuzeyinde Ukrayna, kuzeydoğusunda Rusya, doğuda Abhazya ve Gürcistan; güneyde Türkiye
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Adriyatik denizi arasındaki genellikle dağlık ve engebeli sahalar oluşturur. Bölgenin tahmini yüzölçümü 550,000 km² dir. Yaklaşık nüfusu ise 53 milyon civarındadır

  Balkanlar hakkında kısa bilgi.jpg
  Balkanlar'da bulunan başlıca devletler; Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yunanistan, Yunanistan Cumhuriyeti Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrili ülke Başkenti Atina olan ülkenin nüfusu 10.665.989 kişidir. Resmi dili Yunanca, dini Hıristiyanlık (İslamiyet, Batı Trakya) ve para birimi Euro'dur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Bulgaristan, Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya Cumhuriyeti, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve Türkiye ile çevrilidir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Makedonya, Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Arnavutluk, Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ, kuzeydoğudan Sırbistan ve doğudan Makedonya, güneyden Yunanistan, batıdan Adriyatik Denizi'yle çevrilidir. Doğusunda ve kuzeyinde Yugoslavya, güneydoğusunda Yunanistan, batısında İon ve Adriya denizi bulunur 42°39'-39°38' kuzey enlemleri ile 19°16'-21°04' doğu boylamları arasında yer alır Kuzeyden güneye 340 km, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 kilometredir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Kosova (17 Şubat 2008 Türkiye saati ile saat 16:39'da tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti), Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan, 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. 17 Şubat 2008 de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sırbistan, Güneydoğu Avrupa'da yer alan eski Yugoslavya'nın bir arada kalan iki parçası olan Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği, 21 Mayıs günü Karadağ'da düzenlenen referandum sonucu "De Facto" şekilde ortadan kalktı. Birliğin "De Jure" yani hukuki anlamda son bulması ise 3 Haziran 2006 tarihinde her iki ülke parlamentosunun birliğin sona ermesini onaylaması ile gerçekleşmiştir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız Karadağ ve bkz. Karadağ (devlet)


  Bosna-Hersek'tir. Bosna-Hersek Devletinin yapısı 1992-1995 yılları arasında cereyan eden iç savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşmasıyla (DBA) belirlenmiş olup ülke Bosna-Hersek Federasyonu (Federasyon da kendi içinde 10 Kantona ayrılmıştır) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS) olarak iki entiteye (devletçiğe) ve bir küçük özerk bölgeye (Brcko) bölünmüştür
  Tümünü okumak için linke tıklayınız Türkiye, Balkan Yarımadası'nda bir miktar toprağı olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Romanya, Romanya Türkiye’nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadasının kuzeydoğusunda 20°15’ - 29°42’ doğu boylamları ile 43° 37’ 48°16’ kuzey enlemleri arasında bir Doğu Avrupa ülkesi. Doğuda Karadeniz, Ukrayna ve Moldovya, kuzeyde Ukrayna, batısında Macaristan ve Yugoslavya, güneyinde Bulgaristan ile çevrilidir
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hırvatistan, Hırvatistan Balkan Yarımadasının kuzeybatısında yer alan nisbeten yeni sayılabilecek Avrupa devletlerinden biridir. Kuzeybatısında Slovenya, kuzeyinde Macaristan, güneyinde Bosna-Hersek, batısında Adriyatik Denizi, kuzeydoğusunda Sırbistan yer alır. Başkenti Zagreb'dir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Slovenya, Slovenya Cumhuriyeti batısında İtalya, kuzeyinde Avusturya, kuzeydoğusunda Macaristan, güneydoğusunda Hırvatistan’ın yer aldığı bir Orta Avrupa devleti.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Macaristan ve Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Moldova ise tarihi bağlarından ötürü bazen Balkan ülkesi sayılırlar. Ama Balkanlara kötü ün veren savaşalar ve katliamlar ve bu yüzden "Balkan" sözcüğüne de kötü imaj verdiğinden, ve eski türkçe bir sözcük olduğundan artık sıkça "Güneydoğu Avrupa" olarak adlandırılıyor.
  Tarih boyunca Avrupa'nın hiçbir bölgesi Balkan yarımadası kadar saldırı, istila ve işgale uğramamıştır. Bölge Moldova Cumhuriyeti Doğu Avrupa’da yer alan bir devlet. Kuzey, güney ve doğusunda Ukrayna, batısında Romanya yer alır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Persler, Persler İran’a hakim olan eski bir kavim. Ari ırkına mensup, Hint-Avrupa kavmidir. M.Ö. 2000 yılında, kuzeyden gelip, Orta İran’a yerleştiler. Eski Ortadoğu’ya hakim Elamlılar ve Medlerin hakimiyetinde yaşadılar. M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında, Pers Prensi
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Makedonyalılar, Yunanistan'ın Kuzeyinde küçük bir topluluk olan Makedonya|Makedonyalılar sonradan dil ve kültürlerini benimseyerek, Yunanlılaştılar. Yunan-Makedonya İmparatorluğu M.Ö. 725 yılında kuruldu. 33 yıl İran İmparatorluğu'na
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Arnavutlar, Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güneydoğu Avrupa'da bulunan bir etnik grup.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Romalılar, Romalılar, MÖ 9 yy'de Italyan yarımadasında bulunan Roma adındaki şehir-devlette başlayan medeniyeti ve o medeniyetin mensuplarını belirler. Dilimizde anlamı aynı zamanda günümüzün Roma şehirinde yaşayan insanları da kapsar.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Bizanslılar, Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıktı. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda Germen kabilelerince yıkıldı. Merkezi Konstantinopolis (bugün İstanbul) olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, bin yılı aşkın bir süre varlığını sürdürdü. Bizans’ın ortaya çıkışı, Roma İmparatoru Constantinus’un başkenti Roma’dan bugünkü İstanbul’a taşımasıyla da yakından ilişkilidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hunlar, Orta Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran Türk boyudur. Osmanlı hanedanı dışında Türklerin başında hüküm süren en uzun ömürlü ve en önemli hanedan Hunlardır. Onları dört önemli topluluk olarak ele alabiliriz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orta Asya Hunları, ilk büyük Hun hakanlığıdır (M.Ö. 220-M.S. 216). ilk büyük hükümdarları Teoman Yabgu'dur. Oğlu Mete (Oğuz Han da denir), M.Ö. 209'da Teoman'ın yerine tahta geçti. 35 yıl hükümdarlık etti. Bütün Türk, Moğol, Tonguz, Altay Türklerini buyruğu altında topladı. Devletinin sınır
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Avarlar, İkinci Türk İmparatorluğu'nu kuran kavim (lll.-IX.yy.). Hun İmparatorluğu'ndan sonra Orta Asya'da, Avar İmparatorluğu kuruldu (M.S. III. yy.). Kore Yarımadası'na kadar yayılan bu devlet önce Çinlilere yenildi (458), sonra Göktürkler tarafından yıkıldı (522).
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Bulgarlar, Bulgarlar, Bulgaristan halkının çoğunluğunu oluşturan güney slav halkıdır. Bulgaristan'ın toplam 7,8 milyon insanından %83,5'i Bulgardır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sırplar, Balkan kavimlerinden. Bir Slav boyu olan Sırplar, Slav dillerinin güney grubuna giren Sırp-Hırvat dili konuşurlar. Sırpçaya mahsus sesleri belirtmek için kabartılmış Kiril alfabesi kullanılır. Hıristiyan olup, Ortodoks mezhebine mensupturlar.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Türkler, Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Avusturyalılar ve daha başka uluslar tarafından uzun yıllar boyunca yönetildi. Balkanlar'ın yerli halkı olan topluluklar kısa süreli dönemler hariç tarih boyunca hep başka milletlerin idaresi altında yaşadılar.

  bkz. Avusturya

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  14. yüzyıl ortalarında 14. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Türkler'in Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Rumeli'ye geçişi Balkanlar'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.

  2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Osmanlılar Balkan Yarımadası'na ayak bastıklarında bölgede,kendilerine karşı gelebilecek ne güçlü bir siyasi birlik ne de güçlü bir devlet bulunmaktaydı. O dönem Balkanlar'ın en güçlü devleti olan Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sırp Krallığı bile Osmanlılar'ın askeri gücüne dayanamıyarak Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.15. yüzyıl ortalarında çöktü.

  Osmanlılar'ın 15. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Trakya'ya ayak bastıktan sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması,aralarında çeşitli dini, siyasi, askeri vb.sorunlar olan Balkan halklarının ( Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Bosnalılar, Eflaklılar, Boğdanlılar, Hırvatlar, Slovenler) bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan "Türk" tehlikesine karşı birleşerek Haçlı Seferleri başlatmalırına neden oldu. Bu seferlere,Balkan devletleri dışında zaman zaman,bölgenin hamiliği rolünü üstlenen Macar Krallığı doğrudan İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Lehistan ve İskoçya gibi çeşitli Avrupa ülkeleride bir miktar asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler.

  Haçlı Orduları ile Osmanlılar arasında 14.y.y ortalarında Sırpsındığı Savaşı( 1364) başlayan çatışmalar I. Kosova Savaşı( 1389), Niğbolu Savaşı( 1396), Varna Savaşı ( 1444) ve son olarak ta II. Kosova Savaşı( 1448) ile 15.y.y ortalarına kadar devam etti.

  II. Kosova Savaşı'nın kaybedilmesi Balkan uluslarının Türklere karşı direnişinin kesin olarak sona ermesine neden oldu.Bölge bu savaştan 17.y.y sonlarındaki II. Viyana Kuşatmasına kadar diğer dönemlere oranla göreceli de olsa sakin ve huzurlu bir dönem geçirdi.Bunda o dönem ki Osmanlı yöneticilerinin bölgeden yalnızca bir miktar vergi almayı yeterli görmesi ve halkın gelenek,görenek,inanç ve ibadet olarak ifade edebileceğimiz yaşam tarzına karışmaması önemli bir yere sahiptir.Ayrıca bundan önceki yerel yöneticilerin baskı,zulüm,adaletsizlik ve ağır vergileri altında ezilen bölge halkının Osmanlıların buraya getirdiği barış,huzur,adaleti ve oluşturdukları hoşgörü ortamını beğenmeleri ve benimsemeleri,yarımada 15. y.y ortalarından başlayıp 17.y. y sonlarına kadar devam eden huzur ve sakinliği açıklamakta kullanılabilir.
+ Yorum Gönder


balkanlar hakkında kısa bilgi