+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Platon idealizmi hakkında kısaca bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Platon idealizmi hakkında kısaca bilgi
  Platon idealizmi hakkında kısaca bilgi

  Platon idealizmi hakkında yazı
  Platon idealizmi hakkında kısaca bilgi 1.jpg.  Platon matematiğe özellikle iki bakımdan ilgi duyar. Matematik

  gerçeklik, tamamen duyusal dünyadan bağımsızdır, yani akılsaldır, bu nedenle de değişmezdir. Matematiksel ilişkiler kesindir. Platon’un amacı felsefeyi de matematiksel bir kesinlikte inşa etmektir.

  Duyusal dünyanın verileri, değişken ve kusurludur. Bu nedenle de, duyusal dünya üzerinde bilgi inşa edebileceğimiz bir varlık alanı olamaz. Oysa akılsal olan bize değişmez olanın mükemmel olanın bilgisini verir.

  İçinde yaşadığımız duyusal varlık alanı (dış dünya) bir “yalan dünya” dır. Gölgeler dünyasıdır. Asıl gerçek dünya bizim akıl aracılığıyla ulaşabileceğimiz idealar dünyasıdır.

  Bu dünya asıl dünyanın bir gölgesi, bir kopyasıdır.

  Platon bu görüşleriyle iki dünya ayırmış olur. Duyusal dünya- İdealar dünyası. Ona göre, insan ruhu bir zamanlar idealar dünyasında, o mükemmel varlıkların dünyasında bulunduğundan, şimdi içinde
  ,

  bulunduğu dünyada özlemle yanar(eros). İnsan akıl yoluyla idealar dünyasının bilgisine ulaşabilir, bu insan için yalan dünyadan gerçek dünyaya ulaşmadır(mağara benzetmesi) aynı zamanda ruhun içinde bulunduğu “zindandan” kurtulmasıdır.

  “Bilgi hatırlamaktır” Platon’un bu sözünü
  “Var olmak algılanmaktır.”

  Öznel idealizmin ünlü temsilcisi Berkeley’i anlamak için şöyle düşünelim: Önce kör olduğumuzu düşünelim, nesnel dünyanın renkleri, şekilleri bizim için artık yok, şimdi dokunma
  ,

  duyumuzu yitirdiğimizi, ardından hiçbir tat, hiç bir koku almadığımızı düşünelim. Nesnel gerçeklikten, dış dünyadan geriye ne kalır. En azından bizim için gerçeklik diye bir şey kalmaz. Gerçeklik dediğimiz şey bizim varolan şeylere ilişkin deneyimlerimizdir. Bir şeye yakınsak, o şey büyüktür, uzaksak küçük. Onun gerçek büyüklüğünü nasıl söyleyebiliriz. Öyleyse “Var olmak algılanmaktır 2. Ziyaretçi

  çok güzel emeğinize sağlık
+ Yorum Gönder