+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Milletimize ait olan ortak değerler hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milletimize ait olan ortak değerler hakkında kısa bilgi

  Milletimize ait olan ortak değerler


  milletimize-ait-olan-ortak-de-erler-hakk-nda-bilgi.jpg
  1-Vatan
  2-Dil
  3-Irk
  4-Din
  5-Bayrak
  6-Örf
  7-Secme seçilme hakkı
  8-Adet 2. Ziyaretçi

  1-vatan; Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak. Bir kimsenin yerleştiği yere devatan denir. Vatan ile yurt aynı manadadır. Vatanın geniş manada tarifi ise ülkedir.
  2-dil; Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine gösterge adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar. Bu tanıma göre dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir. Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardımıyla bir birleriyle
  iletişim kurar, hatta birçokları bir noktaya kadar insan dilini anlamayı da öğrenebilir.
  3ırk:Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.
  4-din: Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar , öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu anlamda bir tanrı biçiminde tasarımlanması zorunlu değildir ; bu tür bir tanrı kavramını bütünüyle ya da büyük ölçüde dışlayan dinler de vardır. Dolayısıyla din kavramı, insanın Tanrı'yla ya da tanrılarla ilişkisinden çok daha geniş kapsamlıdır.
  5-bayrak: Bayrak, bir ülkeyi,bir kurumu,bir örgütü veya bir topluluğu simgeleyen genelde kumaştan yapılan ve direğe asılan bir nesnedir. Bayrak sözcüğünün aslı, "batrak"tır. Batıraktan yani batırmaktan gelir. Eski Türkler'de toprağa saptanan, "batırılan" mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. "Toprağa batırılan mızrak" anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla "dalgalanan milli simge" ye kaymıştır.
  Bayraklar ilk yıllarda sadece sinyalleşmek için kullanılmıştır. Ülkelerin kendilerine bayrak belirlemesi ise, savaşlarda tarafların bir birlerini ayırt edebilmeleri için, Orta Çağ başlarında ortaya çıkan bir olgudur. Kristof Kolomb zamanında, her geminin hangi ülkeye bağlı olduğunu gösterir bir bayrak taşıması zorunlu tutulmuştur ve bunun sonucunda, günümüzdeki bayrak sistemi ortaya çıkmıştır.
  Farklı bir tanım yapmak gerekirse; Bir ülkenin zümrenin grup kurum veya kuruluşun ,ya da genel olarak ortak bir amaç için bir araya gelmiş bir topluluğun kendini ifade etmek amacıyla belirli bir yöntemle kendilerini ifade etmek amacıyla ortaya çıkmış bir semboldür.

  Bayrak bir ülkenin bağımsızlığını bütünlüğünü birliğini konu eden semboller ve renklerden oluşan çeşitli sabit ölçekli olan semboldür, bayrak sadece ülkeleri temsil etmez.
+ Yorum Gönder


türk milletinin ortak değerleri nelerdir,  türk milletinin ortak değerleri,  ortak değerlerimiz nelerdir,  millet olarak ortak değerlerimiz nelerdir,  türk milletinin ortak değerleri hakkında bilgi,  türk milletinin ortak değerleri hakkında kısa bilgi