+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Gazneli Devletinin Türk Tarihindeki önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Gazneli Devletinin Türk Tarihindeki önemi
  Gazneli devletinin türk tarihindeki önemi

  Gazneli devletinin türk tarihindeki önemi ilgili bilgi
  gaznelidevletinintrktar.jpg

  Gazneli Devleti (Farsça: غزنویان Ghazneviyān),961 - 1187 yılları arasında Maveraünnehir, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm süren, memlûk kökenli (Türk) olduğu halde kültürel açıdan ve de facto olarak Fars hanedanlıklarının ardılı kabul edilen Türk-Fars-İslam devleti veya Türk-İslam devletiydi. Gazneliler adlarını başkent edindikleri, şu an Afganistan sınırları içinde bulunan, Gazne şehrinden almıştı. Gazne Devleti'nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samanîlerin siyasi ve kültürel etkisinden dolayı Gazneli Türkler, zaman içerisinde Farslaşmışlardır.

  Gaznelilerin kurucusu sayılan Alp Tegin, Samanîlerin ordu komutanlarındandı. Ancak, hanedanlığın tam anlamıyla kuruluşu, onun damadı Sebük Tigin döneminde gerçekleşmiştir. Sebük Tigin, Gazne şehrini başkent yaparak, Samanî sultanlarının egemenliğinden kurtulmuştur.Sebük Tegin'in oğlu Sultan Mahmut döneminde imparatorluğun sınırları Ceyhun'dan İndus Nehri'ne, oradan da Hint Okyanusu'na kadar uzandı ve Rey ve Hamedan'ı da kapsadı. I. Mesut döneminde Gaznelilere ait, köklü ve büyük toprakların bir kısmı kaybedilmiştir. Batı bölgelerinin neredeyse tamamı, Dandanakan Savaşı sonrasında Selçuklu Devleti'ne kaptırılmıştır ve elde Afganistan, Belucistan ve Pencap bölgeleri kalmıştı. Selçukluların 1157'de dağılması, Gaznelilere pek yarar sağlamadı. Bu karışık ortamdan güçlenerek çıkan Gurlular, 1151'de Behramşah'ı yenilgiye uğratarak Gazne'yi ele geçirdiler. Bundan sonra hükümdarlıklarını Lahor'a çekilerek devam ettiren ve İslam dinini Hindistan'ın içlerine kadar yaymış olan Gaznelilerin son hükümdarı Hüsrev Melik'in Gurlular tarafından 1186'da esir alınmasından sonra, Gazneliler'e kesin olarak son verilir.
 2. Acil

  Gazneli Devletinin Türk Tarihindeki önemi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


gazneli devletinin türk tarihindeki önemi,  gaznelilerin türk tarihindeki yeri ve önemi,  gaznelilerin türk tarihindeki önemi,  gaznelilerin türk islam tarihindeki önemi,  gazneli devletinin türk tarihindeki önemi kısaca,  gaznelilerin türk tarihindeki önemi nedir