+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkiye Tarihi Açısından Dandanakan Ve Malazgirt Savaşlarının önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye Tarihi Açısından Dandanakan Ve Malazgirt Savaşlarının önemi
  Türkiye tarihi açısından dandanakan ve Malazgirt savaşlarının önemi


  Türkiye tarihi açısından dandanakan ve Malazgirt savaşlarının önemi ilgili bilgi  Dandanakan Savaşı, Türk tarihinin Malazgirt Zaferi ve istanbul’un Fcthi’ndcn sonra en önemli olayıdır. Çünkü bin yıl önce kapalı kıtalarda dolaşan Türkler, Dandanakan’la açık denizlere inme imkanını bulmuşlardır. Türk tarihi için bir dönüm noktası olan Dandanakan Savaşı’nın sonuçları şöyle sıralanabilir:

  1-Selçukluların bundan sonra kurdukları devletin en önemli unsurlardan biri olan üzerinde yaşayacakları bir vatanları olmuştu. Bu vatanın adı Horasan, başkenti ise Nişabur’dur.
  2-Halk, Gaznelilerin yönetiminden çok daha iyi bir yönetim için uğraşan yeni Selçuklu hanedanının hakimiyetini kolaylıkla tanımıştı.
  3-Savaşın kazanılmasından sonra, devletin tanzimi kararlaştırılmış; devletin temsil yetkisi Tuğrul Bey’e verilmiştir. Ancak üçlü liderlik sistemi devam etmiştir.
  4-Selçuklular, savaşın kazanılmasında rol oynayan Türk kölemenlere (gulamlara) iltifat etmiş ve onları devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmişlerdir.
  5-Selçukluların bu savaştan sonra bütün halk tabakaları nezdindeki nüfuz ve prestiji çok yükselmiştir.
  6-Selçuklular Bağdat Abbasi halifesi Ka’m biEmirullah’a mektup yazarak yazılı diplomasi yoluyla Gaznelilerle savaşmalarının sebeplerini ve kendi haklılıklarını ortaya koydular. Bu mektupta Gazneli Sultan Mahmut’un Selçukluların reisi Arslan Yabgu’yu sebepsiz yere esir etmesi ve ölümüne sebep olması; yerine geçen oğlu Sultan Mesut’un halkı iyi yönetmediği ve halkın kendilerinden yardım ve himaye istediği; bu sebeplerin Selçuklulara gaza ve cihadı terk ettirerek, gözlerini İran’a çevirmelerine ve devlet kurmalarına sebep olduğu anlatılıyordu.
  7-Selçukluların kurduğu devlet, Abbasi halifesincede kabul görmüştür.
  8-Selçuklularda Türk cihan hakimiyeti ülküsü gelişmeye başlamıştır
 2. Acil

  Türkiye Tarihi Açısından Dandanakan Ve Malazgirt Savaşlarının önemi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder