+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Karahanlılar Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Karahanlılar Dönemi
  karahanlılar dönemi

  karahanlılar dönemi hakkında kısa bilgi
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Karahanlılar Dönemi hakkında bilgi


  Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Karluk Yabgusu Bilge Kül Kadir Han tarafından Türkistan'da kurulmuştur. Karahanlılar, Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu dönemde Samanoğulları ile mücadele etmişlerdir. Müslüman ilk hükümdarı Satuk Buğra Handır (müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını almıştır). Bu döemde islam hızla yayılmıştır(934). Karahanlılar Samanoğulları ve Gaznelilerle mücadele ederek topraklarını genişletmeye çalıştılar. Samanoğulları Devletine son vererek, topraklarını Gaznelilerle paylaştılar(999). Maveraünnehir'den sonra Horasan'a da egemen olmak istemeleri Gaznelilerle savaşlara neden oldu. Karahanlı Devleti Ali Tegin'in ölümünden sonra, kardeşler arası taht kavgaları sonucu 1042 yılında ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlı (Balasagun bölgesi)Devletine Kara-Hıtaylar son verdiler(1211). Batı Karahanlı (Özkent, Semerkant,Buhara bölgesi) Devletine ise Harzemşahlar son verdi(1212).

  ÖNEMİ:


  - Kadılık, muhtesiplik (din kurallarına göre esnafı denetleyen, belediye hizmetleri ve güvenlik işlerine bakardı) ve cihad konularında İslam müesseselerini benimsediler.

  - Hakimiyet anlayışı,saray teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile askeri teşkilatta Türk özelliklerini korudular.

+ Yorum Gönder