+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarih Çağları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarih Çağları
  Tarih Çağları kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Tarih Çağları

  Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.

  1. İLK ÇAĞ

  Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.

  2. ORTA ÇAĞ

  Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.

  3. YENİ ÇAĞ

  İstanbul'un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer.

  4. YAKIN ÇAĞ

  1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer.

+ Yorum Gönder