+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler Hakkında Bilgi
  Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler

  12 Hayvan Takvimi
  Celali Takvimi (meliki takvim)
  Rumi Takvim
  Hicri Takvim
  Miladi Takvim

  12 Hayvan Takvimi

  Asıl adi 12 hayvanlı Türk yıllığı olan bu takvim, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Gök Türkler’de, Uygur Türkleri’nde, Tuna-Bulgar Türkleri’nde, İtil Bulgar Türkleri’nde ve daha önceleri de büyük ihtimalle Hun Türkleri’nde kullanılmış olup, Türkler arasında çok yaygın bir sistem olmuştur Gök Türk yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları’nın yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi bu takvimle tarihle indirilmiştir Hatta, Manas Destanı’ndaki bazı olaylar bile On İki Hayvanlı Türk Takvimi ile tarihle indirilmiştir Türk Takvimi’nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme ‘Çağ’ adı verilirdi Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saat idi Herbir çağ ise sekiz ‘Keh’ten ibaretti Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 mart, Nevruz günü alınırdı Bu eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adı ile anılan “ 12 yıllık” devre esasına dayanıyordu Yılların adları şöyle idi:

  1 yıl : Sıçkan (fare),
  2 yıl : Ud (sığır-öküz),
  3 yıl : Bars (pars),
  4 yıl : Dabışkan (tavşan),
  5 yıl : Nuh (Lu)( ejderha)(timsah),
  6 yıl : İlan (yılan),
  7 yıl : Yunt (at),
  8 yıl : Koy (koyun),
  9 yıl : Biçit (maymun),
  10yıl : Tabuk (tavuk),
  11yıl : İt (köpek),
  12yıl : Tonbuz (domuz)

+ Yorum Gönder