+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarih Araştırmalarında Kullanılan Yöntem Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarih Araştırmalarında Kullanılan Yöntem Hakkında Bilgi
  Tarih Araştırmalarında Kullanılan Yöntem hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Tarih Araştırmalarında Kullanılan Yöntem

  Tarih biliminin yöntemi tarama, tasnif, tahlil, tenkip ve terkip aşamalarından oluşur. Tarama, tarihe kaynaklık edebilecek her tür bilgi ve verinin bulunması aşamasıdır. Günümüzde dünyada ki kütüphanelerin birçoğunun veri tabanlarına internet üzerinden ulaşılabilmekte ve kaynak taraması yapılabilmektedir. Tasnif, tarama sonucu toplanan bilgi ve verilerin sınıflandırılmasıdır. Bu aşamada yazılacak eserin yazım planı ortaya çıkar. Tahlil, elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edildiği aşamasıdır. Bu aşamada verilerin nereden nasıl kullanılacağına karar verilir. Tenkit, toplanan verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenilirliğinin tespit edildiği aşamadır. Kaynakların tenkidi iç tenkit ve dış tenkit olmak üzere iki şekilde yapılır. İç tenkit yönteminde kaynakta verilen bilgilerin farklı kaynaklarda ne şekilde yer aldığına bakılarak doğruluğu değerlendirilir. Dış tenkit yönteminde ise kaynakta kullanılan belgelerin orjinalliği, tarihi gibi yönleri araştırılır. Terkip, toplanan verilerin birleştirilerek bir sonuca ulaştırma aşamasıdır. Bu aşamada bilgi veriler esere dönüştürülmek üzere gözden geçirilir ve sonunda eser ortaya çıkar.

+ Yorum Gönder