+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarihin Çağlara Ayrılması Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarihin Çağlara Ayrılması Hakkında Bilgi
  Tarihin Çağlara Ayrılması hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Tarihin Çağlara Ayrılması

  Tarihin Başlangıcı ve Çağlar
  Çağ: Bir toplumda belirli yaşayış özelliklerinin süregeldiği zaman dilimi.
  Tarihin Çağlara Ayrılmasının Sebebi: Tarihi olayları doğru ve çabuk inceleyebilmek.


  Tarihin Çağlara Ayrılmasında Kullanılan Yöntem ve Esaslar.
  1. Çağ tasnifi Ön Asya ve Akdeniz uygarlık bölgelerinde meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak yapılmıştır, dünyanın her yerinde aynı değildir.
  2. Yazının icadından önceki zamana "Tarih öncesi", yazının icadından sonraki döneme ise "Tarih Çağları" denir.
  3. Tarih Öncesi Çağlar , insanların yaptığı araç gereçlerin gelişimi dikkate alınarak kendi içinde bölümlere ayrılır.
  4. Tarih Çağları ise tüm Insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar dikkate alınarak tasnif edilmişti.
  5. Çağlar tüm toplumlar tarafından aynı sıra ve aynı zaman diliminde yaşanmamış olabilir.

+ Yorum Gönder