+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Ve İslamiyet Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Ve İslamiyet Hakkında Bilgi
  Türkler ve İslamiyet Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türkler ve İslamiyet


  9. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen askeri, ticari ve dini ilişkiler neticesinde Türkler büyük gruplar halinde birbiri arkasından Müslüman olmaya başladılar. 9. asrın ikinci yarısında Samanilerin hakimiyetine geçmiş olan şehirlerin (Talas, İsficab) halkının çoğunluğunun Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyük rakamlara ulaşan din değiştirmeler 10. asırda başlamıştır.

+ Yorum Gönder