+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Atabeylik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atabeylik Hakkında Bilgi
  Atabeylik Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Atabeylik Hakkında Bilgi

  Ülkeyi şehzadeler adına idare eden "atabey"lerin kurdukları beylikler.
  Atabeylik, eski bir Türk geleneğine göre ortaya çıkmış bir idarî görev şekli idi. Göktürkler'de, Hazarlar' da olduğu gibi daha sonraki Türk hakanlıklarında, en çok Selçuklularda gelenek halinde devam etmiştir.
  Atabeylerin asıl görevi, ülkenin çeşitli yerlerine gönderilen küçük yaştaki prenslerin (şehzadelerin) yanında, öğreticieğitici olarak bulunmak, o yeri onlar adına bir naip gibi idare etmekti.

  Atabeylerin çoğu değerli kumandanlar idi ve sadakatle hizmet etmişlerdir. Bazıları da, merkezin uzaklığından, şehzadenin küçüklüğünden yararlanmak yolunu tutmuş, devletin zayıfladığı bir anda kendi başlarına buyruk olmuş, idareyi tamamen ellerine alarak bağımsız hareket etmişlerdir. Şeklen Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olduklarından, idare, teşkilât, kültür, din ve siyaset, Selçuklu İmparatorluğü'nun bir devamı gibi görülür. Bu Atabeylikler bağımsız birer devlet gibi hareket etmiş, fakat kurucuları birer atabey olan başlıca atabeylikler.

  * Salgurlular (Fars Atabeyliği) (1147-1284)
  Oğuzların Safgur boyundan olan Atabey Sungur tarafından kurulan bu atabeylik (Salgurlular Devleti) olarak da anılır. Atabey Sungur, 1147 yılında, iran'ın Fars bölgesinde bağımsızlığını ilân etti. Şeklen Irak Selçuklu Devleti'ne bağlı idi. Sungur 1161'de ölünce yerine oğlu Zengî geçti. Zengî, Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar Irak Selçuklularına bağlı olarak kaldı. Onun ölümünden sonra, 1203'te, oğullarından I. Saad, iktidara geçti ve tahtta hak iddia eden kardeşlerini yenerek Salgurlu Atabeyi oldu. Saad 1231 yılında öldü ve bu defa onun oğlu Ebu Bekir, atabey oldu. I. Saad gibi Ebu Bekir de âlim ve sanatkârları himaye etti. Meşhur iranlı şair Şirazlı Saadî, mahlasını Atabey Saad'dan almıştı. Daha sonra atabeylik ilhanlılara tâbi oldu. II. Saad atabey olmuş ve Moğol hükümdarı Hülâgû'nun kızı ile evlenerek atabeyliğini devam ettirmişti. Fakat 1284'de ölünce atabeylik tamamen İlhanlılara bağlandı.


+ Yorum Gönder