+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Ne Zaman Sünni Oldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Ne Zaman Sünni Oldu
  türkler ne zaman sünni oldu kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Kısaca Türkler Ne Zaman Sünni Oldu

  Türkiye Selçukluları döneminde zamanındaki Sünnî Tasavvuf hareketlerinin genel görüntüsünü tamamlamak üzere, Mevlâna ve Mevlevîliğin; Rifâîlerden Kâzerûnîlere ve zaman zaman nüfuz mücadelesine girişmek durumunda kaldığı Ahilere varıncaya kadar birçok tasavvufî zümreyle münasebetleri, bu ilişkilerin neticeleri ve birbirleriyle etkileşimleri ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.

+ Yorum Gönder