+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Toprak Yönetimi Arazi Yönetimi Çeşitleri Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Toprak Yönetimi Arazi Yönetimi Çeşitleri Özellikleri
  Toprak Yönetimi Arazi Yönetimi Çeşitleri Özellikleri

  -Anadolu Beylikleri'nde toprak idaresi Selçuklularda olduğu gibi ikta (timâr), mülk ve vakıf olmak üzere üç kısımdan meydana geliyordu.

  -Şehir ve kasabalarda her sanat erbabının kendilerine mahsus teşkilâtları vardı. Bu teşkilât hem mensuplarının haklarını korur, hem de üretilen malin kalitesini kontrol ederdi.

  -Kent ve kasaba halkı ser'i ve örfî vergilerini kime ayrılmış ise ona verirlerdi.

  -Köylülere gelince, kendilerine verilen ve aslında devlete ait olan toprağı islemekle yükümlüydüler.

  -Toprağı islediği sürece toprak kendisinde kalır, oğul ve torunlarına geçerdi. Köylü islediği toprağın vergisini devletin gösterdiği kimseye verirdi.

  -Reaya, ikta reayası, vakıf reayası ve malikâne reayası olmak üzere baslıca üç kısma ayrılmıştı. Köylü kimin reayası ise toprağını kullanma iznini ondan alır ve vergisini ona öderdi.

  -Anadolu Beylikleri zamanında sanayi, ticaret ve ziraata de büyük önem verilmişti.

  -Anadolu Selçukluları zamanında ülkeyi doğu-bati, kuzey-güney yönlerinde kesen yollar ve bu yollar üzerinde bulunan kervansaraylar beylikler döneminde de varlıklarını devam ettirmişlerdir.

  -Bu dönemde Anadolu'nun her yanında Ahilerin esnaf örgütlerine rastlanıyordu. Her türlü sanat erbabını içine alan bu teşkilâtın kendine özgü bir örgütü vardı.

  -Beylikler devrinde ekonomik hayatin temelini ziraat oluşturmaktaydı.

  -Ülkenin iklim şartlarına bağlı olarak çeşitli bölgelerde tahıl, her çeşit meyve, pamuk, ipek yetiştiriliyor ve hayvancılık yapılıyordu.

  -Elde edilen ürünün büyük bir kısmi iç tüketimi karşılıyor, geri kalanı ise komsu ve Avrupa devletlerine satılıyordu.

  -Bu dönemde baslıca ticaret merkezleri:

  Karadeniz kıyısında, Trabzon, Samsun ve Sinop;

  Ege denizi kıyısında Foça, İzmir ve Ayaslug (Seçuk);

  Akdeniz kıyısında Antalya ve Alanya;

  İç Anadolu'da ise Sivas, Kayseri ve Konya idi. bunlar arasında Sivas Anadolu'nun en önemli ticaret merkezi idi.

  -Çeşitli ülkelerden buraya gelen Müslüman tüccarlar ile Ceneviz ve Venedik tüccarları büyük kafileler halinde Sivas'a gelirler ve burada mal alır veya satarlardı.

  -Satılan mallar arasında her çeşit kumaş, hali, kilim, ipek ve pamuk bulunmaktaydı.

  -Germiyan, Denizli ve Alaşehir’de dokunan kumaşlar dış pazarlarda rahatlıkla alıcı bulurdu. Bunun yanında Diyarbakır, Siirt, Alaşehir ve Balıkesir yörelerinde üretilen ipek ve ipekli kumaşlar İstanbul ve Avrupa pazarlarına gönderiliyordu.

  Beylikler devrinde Anadolu'da dokunan hali ve kilimler sağlam olusu ve güzelliği ile Avrupa'da bile ün kazanmıştı.

  -Bu dönemde Anadolu'da dokunan kilim ve halıların Avrupa’nın yani sıra Suriye, Mısır, Irak, Hindistan ve hatta Çin'e kadar gönderildiği bilinmektedir.

  -Anadolu Beylikleri zamanında Kütahya, Ulukışla, Amasya ve Bayburt çevresinde çıkarılan gümüş madeni ile Foça, Şarki Karahisar, Ululat ve Kütahya'da elde edilen sap madenleri dış ülkelere satılmaktaydı. Bunlardan başka Germiyan atları, çeşitli av kuşları, koyun ve keçi de önemli miktarda gelir getiriyordu. Bütün bunlar, Anadolu Beylikleri devrinde halkın refah içinde yasadığını göstermektedir.
 2. Acil

  Toprak Yönetimi Arazi Yönetimi Çeşitleri Özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder