+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Anadolu'nun türk yurdu olmasını sağlayan savaşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Anadolu'nun türk yurdu olmasını sağlayan savaşlar
  Anadolu'nun türk yurdu olması

  Türk tarihini Osmanlıya dayandığını ve çok ama çok önemli gelişmelerin olduğunu hemen hepimiz biliriz / bilmeliyiz. Anadolu’nun Türk Yurdu olması Türkler açısından gerçekten çok önemli. Neredeyse bütün gelişmelerin Türk Yurdu olmasından sonra başlaması’da dikkat çekici.

  Şimdi hep beraber Anadou nasıl Türk Yurdu olmuş beraber inceliyelim…

  Doğu ile batı arasında doğal bir köptü görünümünde olan Anadolu, coğrafi konumu, iklimi ve doğal güzellikleriyle eski çağlardan beri her toplumun sahip olmak istediği bir bölgedir. Bu nedenle de Anadolu, tarih boyunca çeşitli savaşlara sahne olmuştur.

  Anadolu’ya ilk Türk Akınları 4.y.y’da Kafkasya üzerinden Hunlar tarafından yapıldı. 6.y.y’da ise Sabir Türkleri Anadolu’ya akın yaptılar. Hun ve sabir Türklerinin akınları Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu.

  Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla planlanan akınlar, Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra gerçekleştirildi. Oğuz Türkleri’nin çeşitli boyları, Anadolu’ya keşif akınları yapmaya başladılar. Bu akınların amacı hem Anadolu’yu tanımak hem de Bizans’ın direncini kırmayı amaçlıyordu. Bizans için Anadolu çok önemliydi. Anadolu, Bizansın direncini kırmayı amaçlıyordu. Bizans için Anadolu çok önemliydi. Anadolu, Bizans’ın tahım ambarı durumundaydı.

  Türk Akınlarının artması üzerine Bizans İmparatoru Romanos Diogene (ROMEN DİYOJEN) büyük bir ordu ile Doğu Anadolu’ya hareket etti. Amacı Türk akınlarını durdurmak, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini engellemekti.

  Sultan Alp Arslan ise Doğu’Da ve Batı’da fetihlere devam ediyordu. Bizans İmparatoru’nun büyük bir ordu ile Doğu Anadolu’ya geldiğini haberi aldı. Selçuklu Sultanı Alp Arslan Romanos Diogenes’e (ROMEN DİYOJEN) barış teklifinde bulunduysa da kabul edilmedi.

  İki ordu 26 Ağustos 1071′de Malazgirt Ovası’nda karşılaştı. Bizans ordusunda birçok milletten paralı asker vardı. Hatta Müslüman olmayan Avrupalı Oğuz Türkleri olan Peçenek ve Uzlarda vardır.

  Türk Ordusu ise sayı olarak daha azdı. Türk ordusunun tamamı savaşlarda tecrübeli Oğuz Türkleriydi.

  Daha ilk anda Bizans ordusuna paralı asker olarak görev yapan Oğuz Türkleri taraf değiştirerek Türk Ordusuna katıldılar.

  Savaş, Türk atlılarının kitle halinde ok taarruzu ile başladı. Bizanslılar, yabancı oldukları Türklerin Turan savaş taktiği ile karşılaştı. Yapılan savaşta Bizans ordusu yenildi. Bizans İmparatoru esir alındı. Sultan Alp Arslan, esir imparatora iyi davrandı ve onunla antlaşma yaptı.

  Doğu Anadolu Türklerde kalacak, Bizans her yıl vergi verecekti 2. Acil

  Anadolu'nun türk yurdu olmasını sağlayan savaşlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


anadolunun kesin olarak türk yurdu olmasını sağlayan savaş,  andolunun turk yurdu olmasinin saglayan devlet