+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Emeviler Ve Abbasiler Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Emeviler Ve Abbasiler Dönemi
  Emeviler Ve Abbasiler

  Hz. Muhammed’in damadı ve ilk Müslüman çocuk olan Hz. Ali’nin ölümünden sonra Muaviye Halife oldu. Muaviye Emevi kabilesindendir. Muaviyeden sonra kendi soyundan gelenler halife olduğu için bu döneme emeviler dönemi denilmektedir. Çünkü yapılan büyük hataların sonucunda halifelik saltanata dönüştürülmüş ve babadan oğla geçmiştir.


  Muaviye’nin halifeliği döneminde iç karışıklıklar çok fazla olmuştur. Bir yandan da fetihler devam ediyordu ama. Yapılan bir anlaşmayla muaviye ölünce yerine hz. Hüseyin halife olacaktı fakat bu yapılan haince tuzaklar nedeniyle olmamıştır, Muaviye ölmeden önce oğlu Yeziti halife olarak ilan etmiştir.

  Emevilerin yıkılmasıyla birlikte de Abbasiler dönemi başlamış bulunmaktadır. Abbasilerden ilk halife Ebul Abbas Abdullah olmuştur. Abbasın ölümüyle de halifeliği Ebu Cafer El Mansur atanmıştır. Ebu Cafer El Mansur Bağdat’ı kurarak devleti oraya taşımıştır. Abbasilerin en kuvvetli dönemi ise Harun Reşit ve oğulları zamanında yaşanmıştır. Abbasiler döneminde bilim gelişmiştir. Bilimsel alanda çalışmalar hızlanmıştır. Müslümanlar bilgilerine bilgi eklemiştir
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Emeviler, Müslüman Arap dönemine egemen olan hanedardır. Hz. Ali öldürüldükten hemen başa geçen Emeviler oldu. Abbasiler Emevileri yıkınca değin hüküm sürdüler.
+ Yorum Gönder