+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Birleşmiş milletlere bağlı bazi kuruluşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Birleşmiş milletlere bağlı bazi kuruluşlar
  birleşmiş milletlere bağlı bazi kuruluşlar


  UNESCO => Eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası iş birliğini gerçekleştirmeye çalışır.
  UNICEF =» Çocukların korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların ihtiyaçlarını kaşılamakj çocukların sağlık, eğitim gibi alanlarda eksikliklerini tamamlamak gibi amaçları vardır.
  IAEA => Nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması yönünde çalışmalar yürütür.
  wHO =» Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak amaçları arasındadır.

  UNDP => insanların daha iyi bir yaşama kavuşabilmeleri için ülkelerin bilgiye ve kaynaklara ulaşmalarını sağlayıp yoksullukla mücadele etmek ve eşitsizliği yok etmek amacıyla kurulmuştur.
  FAO => Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.
  ILO => Merkezi Cenevre'de olan, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi amaçlarla kurulan kuruluştur.
  WB» Dünya Bankası, merkezi Washington olmak üzere gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkânların kanalize edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin yaşam standardının artmasına destek olunması amacıyla kurulmuştur. Türkiye ile Dünya Bankası temsilcileri arasındaki görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapar.IMF => Uluslararası Para Fonunun merkezi VJas-hington'dadır. Uluslarası ödemeleri yapmakta güçlük çeken ülkelere kredi verir. IMF ile görüşmeleri kurumlar düzeyinde Hazine Müsteşarlığı; bakanlık düzeyinde ekonomi bakanı yapar. Başkanı Christine Lagarde'dir. Organları: Guvernörter Meclisi, İdare Meclisi, Genel Müdür.
  HABİTAT => Çarpık kentleşmeyi ve doğanın insanlar tarafından tahribata uğratılmasın) önlemek amacıyla kurulmuştur.

  IMF ve VJB, Bretton VJoods ikizleri olarak da adlandırılır. 2. Acil

  Birleşmiş milletlere bağlı bazi kuruluşlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder