+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkiye'nin hem üyesi hemde kurucusu olduğu kuruluşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Türkiye'nin hem üyesi hemde kurucusu olduğu kuruluşlar
  türkiye'nin hem üyesi hemde kurucusu olduğu kuruluşlar

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
  II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak amacıyla Milletler Cemiyetinin yerine 1945'te kurulmuştur.
  Genel merkezi New York'tadır. Fransa, ingiltere, Rusya, Çin ve ABD daimî veto yetkisine sahip üyeleridir. Organları: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Vesayet Konseyi, Genel Sekreterlik, Uluslararası Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey.
  Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dur.

  AVRUPA KONSEYİ (CE)
  Merkezi Strazburg'dadır. Belarus, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Organları: Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Asamblesi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Sekreterlik. 1949'da kurulmuştur.
  Resmî dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. Merkezi Strazburg'dadır.
  Avrupa insan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyine bağlıdır.

  ekonomik iş birliği ve kalkınma teşkilatı (oecd)
  1961'de faaliyete geçmiştir.
  Siyasi kararlar, en yüksek karar organı olan Konseyde alınır.
  Merkezi Paris'tedir.
  Konseyin 7 daimî üyesi; ABD, Almanya, Fransa, ingiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dır.  avrupa güvenlik ve iş birliği teşkilatı (agit)
  Avrupa'da bir savunma, güvenlik ve iş birliği sistemi kurmak gayesiyle kurulmuş teşkilattır.
  Merkezi Viyana'dadır.
  57 üyesi vardır.
  Resmî dili Ingilizcedir.

  ULUSLARARASI ÖDEMELER bankası (BİS)
  Merkez bankalarının bankası olarak bilinen 81S, en eski uluslararası finans kuruluşu ve merkez bankalarının oluşturduğu tek uluslararası kuruluştur.
  60 ülkenin merkez bankası üyedir.
  Merkezi Basel'dedir.


  ekonomik iş birliği örgütü (eco)
  1985 yılında Türkiye, iran ve Pakistan arasında kültürel, ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
  Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan üye ülkeleridir. Merkezi istanbul'dadır.

  gelişmekte olan 8 ülke (D - 8)
  Bangladeş, Endonezya, iran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında kalkınmada iş birliğini sağlamaya yönelik uluslarası bir organizasyondur.


  İSLAM kalkınma BANKASI (İKV)
  İslâm İş Birliği Teşkilatına üye 7 ülke tarafından, geri kalmış İslâm ülkelerini kalkındırmak amacıyla 17 Aralık kurulmuştur.
  Merkezi Cidde'dedir.  islam iş birliği teşkilatı (üt)
  İslâm aleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir.
  Resmî dilleri Arapça, İngilizce ve Farsçadır.
  Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'dur.
  Merkezi Cidde'dedir.

  karadeniz ekonomik iş birliği teşkilatı (kei)
  Türkiye'nin çabalarıyla 1992'de İstanbul'da, üye ülkeler arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirmek; kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımım sağlamak amaçlarıyla İstanbul'da kurulmuştur.
  Türkiye, Rusya, Yunanistan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Moldova ve Arnavutluk ve Sırbistan üye ülkeleridir.


  uluslararası turk kulturu teşkilatı (türksoy)
  T6irk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amaçlarıyla kurulmuştur.
  Merkezi Ankara'dadır.
  14 üyesi vardır. 2. Ziyaretçi

  Ekmelleddin ıhsanoğlu değil artık iyad madan
+ Yorum Gönder


turkiyenin kurucu uyesi oldugu kuruluslar,  Türkiyenin hem üyesi hemde kurucusu olduğu kuruluşlar,  türkiyenin kurucu üye olduğu kuruluşlar,  turkiyenin kurucu uye oldugu kuruluslar,  turkiyenin kurucu oldugu orgutler,  türkiyenin kurucusu olduğu kuruluşlar