+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Zinnureyn Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Zinnureyn
  ZİNNÛREYN'İN MÂNÂSI
  Lakabı “Zinnûreyn”dir Osmân ibni Affân’ın.

  Bu, “İki nûr sâhibi” olmasıdır bu zâtın.  Niçin böyle dendiği husûsunda, âlimler,

  Birbirlerinden ayrı, fikir beyân ettiler.  Bâzısı buyurdu ki: (Ona, Resûl-i ekrem,

  İki kızını verip, dâmât yapmış idi hem.  Hazret-i "Ümm-i Gülsüm" ve Hazret-i "Rukayye",

  Bunlardır o iki nûr Osmân-ı zinnûreyn’e.  Veyâhut iki defâ, hicret eylediğinden,

  “Zinnûreyn” denilmiştir kendisine bu yüzden.)  İslâm âlimlerinin, bir kısmı da bu bâbta,

  Daha başka şekilde, bulundular îzâhta.  Dediler: Bu iki nûr, iki muhârebedir,

  Bunlardan biri “Bedir”, biri “Hudeybiye”dir.  Resûl, ona Bedir’de, buyurdu ki: (Bilesin!

  Yâ Osmân, ben sendenim, yine sen de bendensin.)


  Hudeybiye’de dahî, eshâbiyle tek be tek,

  “Bîat” etti onlarla, müsâfeha ederek.  Lâkin "Hazret-i Osmân", Mekke’deydi o anda.

  O gün bulunamadı, bu bîat-ı rıdvânda.  Ve bîat esnâsında, Resûl-i ekrem yine,

  Koydu kendi elini, onun eli yerine.  Sol elini kaldırıp: (Bu, Osmân’ın elidir!)

  Deyip, öbür eliyle müsâfeha etmiştir.  Elleri birbirine dokununca âniden,

  “Güneş” ve “Ay” misâli, iki nûr çıktı birden.

  Buyurdu ki: (Bu nûrlar, Osmân’ın nûrlarıdır.

  O, benim ebediyyen cennette yanımdadır.)  Bir kısım âlimler de, aldılar şunu esâs:

  (O, gündüz oruç tutup, kılıyor gece namâz.
  Tuttuğu "oruçlar" ve kıldığı "namâzlar"ın,

  Nûrudur bu iki nûr Osmân ibni Affân’ın.)


  Bir kısmı buyurdu ki: (Nûrlardan biri “Îmân”,

  Öbürü “Mushaf”tır ki, okurdu onu her an.)  Ayrıca dertlilere, ihtiyâr kadınlara,

  Yardım ediyordu hep, körlere, âmâlara.  Medîne’de birinin, duysa aç olduğunu,

  Kendi yemek yemezdi, doyurmadıkça onu.  Duysa idi "birinin giyeceği yok" diye.

  Onu giydirmedikçe, giymezdi kendi yine.  Her gece, iki rekat namâz edâ ederdi.

  Kırâat olarak da, Kur’ânı hatmederdi.  O Server buyurdu ki: Rabbime arz eyledim.

  (Osmân, hesap vermekten, hayâ ediyor) dedim.
  Buyurdu ki: (Osmân’dan, hesâbı kaldırdım ben.

  Herkese hesap sorsam, ona sormam katiyyen
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Zinnureyn ilgili bilgi

  İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman'a verilen lakab.
  Eshâb-ı kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) en üstünü Ebû Bekr-is-Sıddîk, ondan sonra Ömer-ül-Fârûk'dur (radıyallahü anhümâ). Ondan sonra en yüksek kimse Osmân-ı Zinnûreyn'dir (radıyallahü anh). Ondan sonra Aliyyül Mürtezâ'dır. Hepsinin ha lîfeliği haktır, doğrudur. Ümmetin icmâı (sözbirliği) ile sâbittir.Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem ona birbiri ardınca iki kızını vermiştir. İki kızı da vefât edince; "Bir kızım daha olsaydı verirdim" buyurmuştur. (Mir'ât-ı Kâinât-Taftâzânî)

+ Yorum Gönder