+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Devlet Yıkıldıktan Sonra Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Devlet Yıkıldıktan Sonra
  DEVLET YIKILDIKTAN SONRA

  Birinci Dünya harbinin başladığı günlerdi!Dahiliye nazırı Talat Paşa ile harbiye nazırı Enver Paşa ne düşündülerse,sabık padişah ikinci Abdülhamit Han'ın mesele hakkındaki malumatına,bilgi ve tecrübesine başvurmayı uygun buldular.Bu maksadla İshak Paşa'yı Beylerbeyi Sarayı'na gönderdiler.Otuz üç sene gibi uzun bir müddet Avrupa siyasetine hakim olmuş sultan ikinci Abdülhamit Han,cevabında:
  ''Bu vaziyette artık benim verebileceğim bir fikir,tavsiye edebileceğim bir tedbir kalmamıştır.Zira bu zavallı devlet,harb-i umumiye sürüklendiği gün münkariz olmuştur.Sizi bana gönderenler harbe girmeden önce göndermeli idiler.Dünyanın karalarına ve denizlerine hakim olan devletlerine karşı Almanya ve Avusturya ile birleşip ateşe atılmak,tarihin ender kaydettiği hatalardandır'' demiştir..
  Her halde bu konuşmasından tatmin olmayan Enver Paşa'yı da Beylerbeyi Sarayı'na davet ederek nasihatlerde bulunmuş ve şöyle demiştir:
  ''33 senelik saltanatımda,ferdin hürriyetine taraftardım.Lakin gelişi güzel bir hürriyet ve serbestiyi hiç bir zaman istemedim.Meşrutiyeti ben ilan ettim.Ama meb'uslarımızın kifayetsizliğini görerek kapattım.Meclis-i meb'usanın Doksanüç harbinde verdiği kararın bize neye malolduğunu bilirsiniz.Balkanları kaybettik.İstanbul'a gelen Ruslar ile -------- bir andlaşma imzalamaya mecbur olduk.Andlaşma imza ederken Safvet Paşa'nın ağladığını işitince ben de ağladım.Ama gözyaşı dertlere deva olmuyor.Şimdi siz de acele ile bir harbe girmiş bulunuyorsunuz.İnşaalllah hayırlı ve şerefli olur.Fakat göstermesin ya felaketle biterseİster misin bu da Anadolu'nun kaybına malolsun.Her devirde devletin düşmanı olmuştur.Siz de bu düşmanlarla işin iç yüzünü bilmeden birleştiniz.Hareket ordusu ile İstanbul'a geldiniz.İktidarı ele aldınız.İstediğiniz makama geçtiniz.Yapmak istediklerinizi niye yapmıyorsunuz.Bunlara güvenme oğlum,insanı bugün alkışlayanlar,yarın onun aleyhine dönüp parçalamasını da bilirler.Dikkatli ol!''
  Ne var ki büyük hayaller peşinde koşan Enver Paşa ve İttihad ve Terakki ileri gelenleri bu mühim nasihatlere de kulak asmayarak bildikleri yolda yürüdüler.Böylece devletin yıkılmasına sebeb oldukları gibi,millete kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmadılar.Ayrıca tarihe kötülükleriyle yad edilen kimseler olarak geçtiler..
 2. Ezlem
  Üye

  Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı ardından yıkılan devletlerden biriydi. Bu devletin yıkılmasının ardından pek çok yasa düzeni denenmiştir. Sonunda da Türkiye Devleti kurulmuştur.
+ Yorum Gönder