+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türkçe'de Sayıların Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Türkçe'de Sayıların Yazılışı
  Türkçe'de Sayıların Yazılışı

  Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf.

  Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:
  17.30'da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi, % 25, % 50.

  Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda

  Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş.

  Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliYTL,otuzbeşYKr).

  Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir: XX. yüzyıl, III. Selim, I. Cilt

  Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 326.197, 49.750.812

  Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, yüzde 26).

  Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 15'inci, 56., XX., 5'inci, 6'ncı

  Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2'şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sayılar Nasıl Yazılır?-Sayıların Yazılışı Hakkında

  Sayılar gerekli görülen yerlerde yazıyla yazılabilir. Bu durumda sayı adları yazıya ayrı ayrı geçirilmelidir:
  Pazardan beş kilo patates üç kilo elma aldım.
  Banka işlemlerinde ve parasal işlemlerde araya başka sayı katılmasını önlemek amacıyla sayılar bitişik yazılır:
  Birmilyondokuzyüzbin gibi

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Sayıların Yazılışlarında Püf Noktalar

  UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa*dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci vb.

  10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

  11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır: 4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

  12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  sayıların yazımı ile ilgili kurallar

  Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.

  ]Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.

  İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri
  Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

  ]Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır.

  Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 60.000.000.000 insan

  Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.

  Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda

  Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:

  25, 150, 15.000

  Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanı> rakamlar hükümdarın adından önce gelir.

  XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt

  Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (‘) ile ayrılır:

  Saat 10.30’da, 1972’de, 2000’den, 12’nci

  Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:

  beşinci, yirmi ikinci

  Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, “-ncİ” eki de:

  16., 20., XXI., 16’ncı, 121’inci, 110’uncu

  Üleştirme sayıları harfle gösterilir:

  ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon

  ]Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır.

  Gruplar arasına nokta da konabilir:

  22 605, 111 548 600,
  22.605, 111.548.600

  Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:

  15,2 5,26

  Harflerle yazı> birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.

  Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki,

  Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazı> sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır


 5. Ziyaretçi
  çok güzel olmuş elinize sağlık

 6. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sayıların Yazımı

  * Metin içerisinde sayılar genellikle yazıyla yazılır. Cümle içerinde sayıları rakamla yazmak bir yazım yanlışı değildir, ancak daha yaygın, doğru ve güzel olanı yazıyla yazmaktır.

  * Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.

  “Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu.”
  … üçyüz … (Yanlış)

  “Bu meslekte on üç yılım geçti, dile kolay.”
  … onüç … (Yanlış)

  * Bankalarda, çek, senet gibi parayla ilgili belgelerde sayılar güvenlik amacıyla bitişik yazılır, sayının başı ve sonu kapatılır.

  –üçyüzellibin–
  kırksekizbinbeşyüz

  * Bilimsel yazılarda ve kesinlik gerektiren konularda sayılar rakamla yazılır.

  “Geçen yıl ÖSS’ye 1.776.441 aday başvurmuş.”
  “Türkiye’nin toplam sınır uzunluğu 10.765 km’dir.”

  * Tarih ve saatlerin yazımında sayılar rakamla yazılır.

  “Yarın sabah 9.40’ta önemli bir görüşmem var.”

  * Bol sıfırlı sayılarda ana sayılardan sonraki sıfırlı basamaklar yazıyla yazılabilir. Bu şekilde yazılan sayılar daha kolay okunur.

  “Marmara depreminde yaklaşık 20 bin insanımız hayatını kaybetti.”

  * Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.

  “Yarın saat 10.40’ta toplantımız olduğunu unutma.” (kırk – ta Doğru)
  … 10.40’da … (kırk – da Yanlış)

  “İlk arabamı 1995’te Bursa’dan aldım.” (beş – te Doğru)
  … 1995’de … (beş – de Yanlış)

  * Sıra sayı sıfatı yapan “-(ı)ncı” eki, rakamlardan sonra geldiğinde sayının okunuşuna uygun olarak yazılır.

  DOĞRU YANLIŞ

  1’inci (bir – inci “birinci”) 1’nci ( bir – nci “birnci”)
  2’nci (iki – nci “ikinci”) 2’inci ( iki – inci “ikiinci”)
  6’ncı (altı – ncı “altıncı”) 6’ıncı ( altı – ıncı “altııncı”)


 7. Ziyaretçi
  2,023,70 sayinin yazimi

 8. Fatma
  Administrator
  202.370 sayinin yazimi
  ikiyiz iki bin üç yüz yetmiş

+ Yorum Gönder


türkçede sayıların yazımı,  sayıların yazılışı,  türkçe sayıların yazımı,  türkçede sayıların yazılışı,  sayıların kullanımı,  türkçe sayıların yazılışı