+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türkçe'de Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Türkçe'de Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler
  Türkçe'de Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nedir?

  aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı

  aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı

  bilakis = aksine

  bilhassa = özellikle

  cefakâr = eziyet eden

  cefakeş = eziyet gören

  çözmek = halletmek

  çözümlemek = tahlil etmek

  delalet = yol gösterme

  dalalet = doğru yoldan şaşma

  dansör = erkek dansçı

  dansöz = kadın dansçı

  eşgal = işler

  eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)

  etkin = faal, aktif

  etken = faktör

  etkin = aktif

  edilgin = pasif

  folklor = halkbilimi

  halkoyunları = halk dansı

  haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)

  hesap = matematik, alış veriş ilişkisi

  irtica = gericilik

  iltica = sığınma

  istifa = Kişinin bir görevden

  istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması

  kabil = olabilir, mümkün

  kabîl = soy, sınıf; tür, gibi

  (kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)

  (Bu kabil işler = Bu gibi işler)

  katl = öldürme işi (katil zanlısı)

  katil = öldüren kişi

  mahsur = kuşatılmış

  mahzur = zarar, sakınca

  masör = masaj yapan erkek

  masöz = masaj yapan kadın

  matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.

  suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi

  muhabere=(haber) haberleşme

  muharebe = (harb) savaş

  muhasebe = hesaplaşma

  musahabe = söyleşi

  mürteci = gerici

  mülteci = sığınmacı

  mütehassis = duygulanma

  mütehassıs = uzman

  mütevazi = eşit

  mütevazı = alçakgönüllü

  nüfus = insanlar

  nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar

  olasılık = ihtimal

  olanak = imkân

  öğretim = bilgi verme işi(2000-2001 öğretim yılı)

  öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)

  râkip = binici

  rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.

  tabii = doğal

  tabi = bağlı, bağımlı

  tahrifat = bozma, değiştirme

  tahribat= harab etme, yıkma

  taktir = damıtma

  takdir = değer biçme

  tanıtmak = takdim etmek

  tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak

  teamül = alışılmış uygulama

  temayül = eğilim

  tefriş etmek = döşemek

  teşrif etmek = şereflendirmek

  tehdit = gözdağı verme

  tahdit = sınırlama

  tellal = Meydanda bir şeyibir şeyi duyuran kişi

  tellak = Erkekler hamamındamüşterileri yıkayan erkek

  natır = Kadınlar hamamındamüşterileri yıkayan kadın

  -zede = -den zarar görmüş kişi(kazazede =kaza geçirmiş kişi)

  -zade = -nın oğlu(paşazade =paşa oğlu) 2. Acil

  Türkçe'de Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder