+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türk Dili ve Dilde Yozlaşma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Türk Dili ve Dilde Yozlaşma
  Dilde Yozlaşma  Dilin çok önemli bir kültür unsuru olduğunu kabul etmiyen yoktur. Gericisi de böyle düşünür, ilericisi de Sosyalist de bu kanaattadır, kapitalist de Aksini düşünemezler, çünkü insanlar birbiriyle anlaşıp kaynaşmak için müşterek dilden başka bir vasıtaya sahip değillerdir. Bu zaruret, şu halk sözünde en güzel ifadesini bulmuştur: Hayvanlar koklasa koklaşa, insanlar konuşa konuşa


  Anayasamız bir kaide koymuştur: "Resmî dil Türkçedir" Ama hangi Türkçe? Biz de türkçe konuşuyoruz onlar da; fakat anlaşamıyoruz. Fuzulî' yi, Bakî'yi, Nedim'i, Fikret'i, Akif'i anlamıyan aydınlarımız pek çok Onlar Osmanlıca yazdı da, onun için anlaşılmıyorlar, diyenler çıkıyor. Diyelim ki öyle… Peki, Oktay'la Yücel beni niçin anlıyamıyorlar? Halbuki, onlarla çağdaş sayılıyoruz. Ben de Cumhuriyet mektebinde okudum, onlar da Ben de türkçe konuşuyorum, onlar da Birbirimizi anlıyamıyoruz. Buna ne demeli?

  Anlaşamıyoruz, çünkü ben "tarihî maddecilik" diyorum, onlar "eytişimsel özdekçilik" Ben "mektup" diyorum, onlar "beti" Ben "hissî" diyorum, onlar "duysal"… Ben "taassup" diyorum, onlar "bağnazlık" Ben "hayal" diyorum, onlar "imge" Ben "cümle" diyorum, onlar "tümce" Ben "taklitçi" diyorum, onlar "benzetleyici"… Ben "tabiat" diyorum, onlar "doğa" Ben "fikir" diyorum, onlar "düşün"…

  Sözün doğrusunu ben mi söylüyorum, yoksa onlar mı? Bence bu mühim değildir. Onlar bana, senin sözlerin Türkçe değildir, diyebilirler. Ben de onlara derim ki: Menşei itibariyle benim sözlerim Türkçe olmayabilir. Fakat bu kelimeler benim kültürümün malı olmuştur. On haneli köyde oturan yetmişlik cahil ana, askerdeki oğlundan "mektup'' bekler, "beti" değil Asker oğul da anasına "mektup" yazar. Şunu da söylerim: Türkçe olmasa da, ben bu kelimeleri biliyorum. Bu kelimeler sadece kitapta ve lügatte yazılı değil Hayatta da konuşuluyor Onun için ben bu kelimeleri biliyorum ve kullanıyorum- Sizin kendi kitaplarınıza yazdığınız fakat asla konuşmadığınız o "uyduruk" kelimeleri bilemiyorsam kabahat bende mi? Müneccim değilim ki, akşamdan sabaha ne uyduracağınızı bilebileyim.

  Dilde özleşme Pekâlâ, anladık. Fakat bu kadarı da fazla Grek ve Lâtin unsurları ayıklarsanız İngilizce ve Fransızca' dan eser mi kalır? Romen, Arnavut, Türk, İslâv dillerinden gelen unsurlardan arta kalan bir Romence mi vardır? Zengin kültür lisanlarının hepsi karmaşıktır, hiçbirisi "saf" değildir. Bir milletin kültür münasebetleri ne kadar zengin olursa, konuştuğu dilin unsurları da o kadar rengârenk olur. Çağdaş kültür halklarından hiçbirisi, yabancı kelimelerden arınmış "saf" bir dille konuşmazlar.

  Dilde özleşmeye peki deriz. Fakat sun'î ve kasıtlı müdahalelerle dilde yozlaşmaya evet diyemeyiz. Bu bir kültür katliâmı olur. Dr. Kessler' in şu düşüncesi pek doğrudur; “Lisan, içtimaî bir yaratıştır. İçtimaî hayatın yürüyüşünü takiben değişir ve gelişir. Bütün içtimaî tarihimiz, dilimizde in’ikâs eder.”

  Dilimiz, en mukaddes kültür varlığımızdır. Ona bir güve gibi musallat olanlar, millî değerlerimize düşman olanlardır. Halisane niyetleri, dilde özleşme, dili yabancı unsurlardan temizleme gibi görünürse de, temeldeki maksatları kültür tahripçiliğidir. Arapça’dır diye dilimizden Allah'ı, Resûl'ü, Kitab'ı, Vatan'ı, şüheda'yı atamayız. Atarsak eğer, bizim çocuğumuz, mukaddes vatan uğruna şehit düşen ölümsüz varlıkla, toprak için ölen gasıp kişinin farkını bilemez.

  Beyler!.. Millî zevkle, millî ahenkle olgunlaşmış güzel Türkçemizin zerafetini lütfen bozmayınız. Hassasiyetimizi mazur görünüz, çünkü, dilimize dokunan, dinimize dokunmuş gibi oluyor…
 2. Zarafet
  Üye

  Bazı dil eleştirmenleri dil yozlaşmasını küreselleşme sürecinin ve kültürel çeşitliliğin bir parçası olarak kabul etmektedir. Yozlaşmanın asıl sebebi dilimizin diğer büyük dillerin etkisinde kalarak bünyesine o dillerden sözcükler almasıdır. Dilin yozlaşmasında ‘teknolojinin bilinçsiz kullanılması’ büyük bir rol oynuyor.
+ Yorum Gönder


türk dilinin yozlaşması