+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda KÖKENLERİNE GÖRE DİLLER ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  KÖKENLERİNE GÖRE DİLLER ile ilgili bilgiler
  Kökenlerine Göre Diller İle İlgili Bilgiler Kısaca

  Köken bakımından birbirine yakın, aynı kaynaktan çıkan akraba diller dil ailelerini oluşturlar. Dillerin birbirleriyle bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalıklarının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak kelimeleri bakımlarından benzerlikleri araştırılır. Bir dil ailesindeki dillerin kökenini oluşturan ana dile ait metinler pek bulunmasa da gruptaki diller arasında yukarıda sayılan noktalar bakımından benzerliklerin bulunması, zamanla birbirinden uzaklaşan dillerin, bilinmeyen bir yerde ve zamanda konuşulan ana dilden ortaya çıktığını göstermektedir. Bir ana dile ait metinler olmasa bile, bu ana dilin bir çok özelliğini, kendisinden türeyen, ailedeki dilleri birbirleriyle karşılaştırarak tespit etmek mümkündür.

  Dil ailesi ifadesi, dillerin köken akrabalığını belirtmeye yarar. Bu terim, akraba dilleri konuşan milletlerin aynı soydan geldikleri anlamını taşımaz. “Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan milletler bulunduğu gibi, ırk bakımından birbirleri ile hiçbir ilişkisi bulunmayan fakat aralarında kültür ilişkisi ve kültür bağı görülen milletler de vardır. Nitekim, Hint – Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller, birbirleri ile soy bağı bulunmayan birçok millet tarafından konuşulmaktadır. Bu diller herhangi bir soy ve ırk birliğine bağlı olmaksızın, temelde ortak bir ana dile dayanan, birbirinden türemiş; fakat zaman içinde değişip başkalaşmış olan dillerdir. Fransız ve Rumen dillerinin Lâtinceden türemiş olmaları gibi.

  Aynı dil ailesinden gelen diller arasındaki akrabalık da derece derecedir. Bir ana dilin ayrı ayrı kollarından gelen diller, İngilizce ile Farsçada olduğu gibi uzak akrabalardır. Aynı ana dilin aynı dalından gelen kollar ise Almanca ve İngilizcede olduğu gibi yakın akrabalardır
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Köken akrabalığına dayanan belli başlı dil aileleri şunlardır:

  Hint – Avrupa Dilleri Ailesi:

  Avrupa Kolu:

  Germen dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İskandinav dilleri.

  Roman dilleri: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence. Bu kolun ana dili, Lâtincedir.

  İslâv dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe, Bulgarca.

  Yunanca, Litvanca, Arnavutça ve Keltçe, Hint- Avrupa dil ailesinin Avrupa kolundaki diğer dillerdendir.

  Asya Kolu: Bu kolda Hint – İran dilleri yer almaktadır: Tarihî Sanskritçe ile başlıca Hint dilleri; eski, orta ve yeni Farsça.

  Bu grupta yer alan diğer bir dil de Ermenicedir.

  Hami - Sami Dilleri Ailesi:
  Sami dilleri: Arapça, İbranice, Aramca, eski Suriye, eski Tunus dilleri, Habeş – Zenci dilleri ve ölü bir dil olan Akadca.

  Mısır dilleri: Eski Mısır dili, Kıptî dili.

  Libya ve Berber dilleri: Libya’da konuşulan dil, çağdaş Berber lehçesi.

  Çin – Tibet Dilleri Ailesi:

  Çin ve Tibet dilleri bu dil ailesini oluşturur.

  Bantu Dil Ailesi:

  Orta ve Güney Afrika’da konuşulan Bantu dilleri.

  Kafkas Dilleri:

  Abaza, Çerkez, Çeçen, Lezgi, Gürcü, Lâz dilleri. Bu dillerde ses sistemleri ve iç yapıları bakımından öteki dil ailelerine göre büyük farklılıklar vardır.  Ural Dil Ailesi:

  Ural – Altay dil grubunun Ural kolunu oluşturan bu dil ailesi kendi içinde iki kola ayrılır:

  Fin – Ugur kolu: Fince, Lapça, Macarca, Ugurca.

  Samoyet kolu: Samoyet dilleri.

  Altay Dil Ailesi:

  Bu dil ailesinde Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzca, vardır. Altayistik çerçevesindeki çalışmalarda Korece ve Japoncanın da bu dil ailesinden olduğu düşünülmektedir. Korecenin Altay dilleriyle akrabalığına kesinleşmiş gözüyle bakılmakla birlikte Japoncanın akrabalığı henüz kesinleşmemiştir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kökenlerine Göre Diller

  Sözcüklerin kökeni; dil bilgisi gibi özellikleri bakımından incelendiğinde ortak bir dilden türemiş olduğu kabul edilen diller aynı dil ailesi içine dahil edilmiştir. Genel olarak kabul edilen dil aileleri şunlardır:  • Hint Avrupa dil ailesi:
  Farsça, Hintçe, Rusça, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Çekçe…

  • Hami-Sami dil ailesi: Arapça, İbranice, Çad dili

  • Ural-Altay dil ailesi: Türkçe, Moğolca, Japonca, Macarca, Fince…

  • Çin-Tibet dil ailesi: Çince, Tibetçe, Vietnamca

  • Bantu dil ailesi: Afrika’nın büyük bölümünde konuşulan diller


  Kökenlerine Göre Diller.gif

+ Yorum Gönder