+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Betimleyici Anlatımın Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Betimleyici Anlatımın Özellikleri
  Maddeler Halinde Betimleyici Anlatımın Özellikleri
  1.Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.

  2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.

  3.Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.

  4.Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, Şiir gibi türlerde kullanılır.

  5.Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.


  Sanatsal Betimleme:
  1.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.

  2.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.

  3.Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.

  4.Amaç sanat yapmaktır.

  Örnek metinler:s.91-92”İnce Memed” ve “Çarşı”

  Açıklayıcı Betimleme:

  1.Bilgi vermek amacıyla yazılır.

  2.Genel ayrıntılar üzerinde durulur.

  3. Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.

  4.Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.

  5. Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.

  6.Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Canlı ve cansız varlıkları en ince ayrıntılarına kadar anlatma sanatına tasvir (betimleme) denir. Çevremizde gördüğümüz her şey betimlenebilir. Betimleyici anlatımın genel özelliklerinden bazıları şunlardır:


  Betimlemelerde görsellik vardır. Genellikle görülen varlıklar betimlenir.
  Betimlemelerde görmenin dışında koklama, tatma, duyma, dokunma gibi diğer duyulardan da yararlanılabilir.
  Betimleyici anlatımın kullanıldığı yazılarda niteleyici sözcüklere sıkça rastlanılır.
  Betimleyici anlatımı kullanan bir yazar ayrıntılara çok dikkat eder ve varlıkları birbirlerinden ayıran özelliklere bolca yer verir.


  Örnek: “Çoban Mehmet ile evlenecek olan Zehra, insanın rüyasına girse korkutacak kadar acayip bir mahluk, bir nevi delidir. Kına renginde çalı gibi sert, karmakarışık saçları, balmumu gibi renksiz yüzünde yine o renkte çilleri, daracık alnı ile bir hizada korkunç gözleri vardır.” Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu
 3. Feyruşah
  Devamlı Üye
  Betimleme varlıkları sözcüklerle görünür kılmalı. Betimleme de varlıkların duyu organları ile algılanan nitelikleri belirtileceği gibi bu niteliklerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimleri de yansıtabilir.Bu anlatım biçiminde amaç varlığı belirgin nitelikleriyle tanıtmak varlık hakkında ki izlenimlerimizi belirtmektir.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Betimleyici Anlatım

  1. Betimleme Nedir?

  Varlıkların en belirgin özelliklerini tanıtmaya "betimleme" denir. Betimleme, varlıkların tüm özelliklerini gözler önüne serer Betimleme, çok kullanılan bir anlatım biçimidir, insanları, varlıkları, olayları, olayların geçtiği yerleri anlatırken zorunlu olarak betimlemeden yararlanırız, iyi betimleme yapmak için iyi bir gözlemci olmak gerekir. Gözlem yaparak varlıkların benzeyen ya da benzemeyen yönleri görülür. Bunlar sıraya konularak anlatılır.


  Her anlatım biçiminde olduğu gibi betimlemede de bir tasar-vardır. Betimleme yapılırken sıfatlardan, benzetmelerden, karşıtlıklardan yararlanılır. Varlıklar arasındaki ayrıntılar verilirken bunlar sıraya konulur. Bu yapılırken ya özelden genele doğru gidilir, ya; da genelden özele doğru gidilir. Betimlemeye hem konuşma dilinde, hem de yazılı anlatımda başvurulur. Betimleme bir yazı türü değildir ama öykü, roman, masal, anı, destan, şiir gibi yazı türlerinde başvurulan bir anlatım biçimidir. Betimleme çok uzun ol mamalı, asıl yazının anlam bütünlüğünü bozmamalıdır.


  3. Betimleme Türleri Betimleme 5'e ayrılır:
  a) insan Betimi: insanın iç ve dış özelliklerini anlatan betimleme türüdür. Bu "portre"de denir, insanın dış görünüşünü, boyunu, yüzünü, saçlarını, giyinişini anlatan portrelere "fiziksel portre" ya da "dışsal portre • tensel portre" de denir, insanın iç özelliklerini, duygularını, huylarını, beğenilerini anlatan portrelere "ruhsal portre" ya da "içsel portre" denir Buna "tinsel portre" de denir. Bunlar ayrı ayrı verilebileceği gibi, karışık, içice de verilebilir.
  b) Hayvan Betimi: Bir hayvanın özelliklerini ya da olayla ilgili yanlarını anlatan betimlemedir.
  c) Eşya Betimi: Olayla ilgili eşyaları tanıtırken, onları canlandırırken yapı> betimlemedir.
  ç) Görünüm (Manzara) Betimi: Olayla ilgili görünümleri, olayla ilgili doğa parçalarını (dağ, ova, göl, akarsu, deniz, ağaç, orman vb.) ya da bir sokağı, bir mahalleyi, bir kasabayı, bir kenti vb. tanıtan betimleme türüdür
  d) Devinimli Varlıkların Betimi: Olaylı yazılarda, canlı, cansız varlıkların hareket durumlarındaki niteliklerini belirten betimlemedir.


+ Yorum Gönder


betimleyici anlatımın özellikleri,  ruhsal betimleme özellikleri,  betimleyici anlatım özellikleri,  betimleyici anlatımın kısa kısa özellikleri