+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türkçe Düşün, Türkçe Konuş, Türkçe Sev, Umudun Türkçe Olsun... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Türkçe Düşün, Türkçe Konuş, Türkçe Sev, Umudun Türkçe Olsun...
  Türkçe DüşünTürkçe Konuş Türkçe Sev Umudun Türkçe Olsun

  Türkçe Sözlük'ten
  nevruz isim (nevru:zu) Farsça nev + ruz 1. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün. 2. bitki bilimi Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi. 3. bitki bilimi Nevruz otu.

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  motto : İtalyanca motto sözü "iğneleyici söz; özlü söz; parola" gibi anlamlar taşımaktadır. Bu söz için Kurumumuz ilke söz karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  donör isim Fransızca donneur Verici. verici isim 1. Veren, verme yanlısı kimse: "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz."- A. Gündüz. 2. Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse. 3. fizik Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı: "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir."- F. R. Atay. 4. tıp Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  boarding cart : İngilizce boarding cart sözü hava alanlarında ulaşım terimi olarak kullanılmaktadır. "Yapılacak uçak yolculuğuyla ilgili uçuş saati, koltuk numarası vb. bilgilerin bulunduğu kart." anlamındaki bu söz için Kurumumuz uçuş kartı karşılığını önermektedir

  Türkçe Sözlük'ten
  dama taşı isim 1. Dama oynanan taş. 2. sıfat, mecaz Sık sık bir yerden başka bir yere giden veya atanan. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller dama taşı gibi oynatmak birini sık sık bir yerden bir yere göndermek veya atamak.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  blacktop : Blacktop sözü İngilizcede "asfalt, asfalt yol, asfalt ile kaplamak" gibi anlamlar taşımaktadır. Son zamanlarda ise bir spor dalına verilen bu ad için Kurumumuz sokak basketbolu karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  mütevazı sıfat (müteva:zı) Arapça mutevazi 1. Alçak gönüllü: "Çok mütevazı bir kadın olan annesinden edep, erkân, ev kadınlığı ve el hüneri almış."- S. Ayverdi. 2. Gösterişsiz, iddiasız. mütevazi sıfat, eskimiş (müteva:zi Arapça mutevazi Birbirine paralel olan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  barkod : İngilizce barkod (barcode) sözü, "Bir ürünün değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket." anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için Kurumumuzca çizgi im karşılığı önerilmektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  sıhhiye isim, eskimiş Arapça sihhiyye Sağlık işlerinin tümü.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  bedminton : İngilizce kökenli (badminton) bu spor terimi "İki kişi veya ikişer kişilik iki takım arasında oynanan, özel olarak yapılmış bir topu ağın üzerinden aşırmak temeline dayalı oyun." anlamındadır. Kurumumuz bu söz için tüylü top karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  atalet isim, eskimiş (ata:let) Arapça 'atalet 1. Tembellik: "Sabah ataletiyle gezinerek kirli karyolasından sıyrıldı."- H. R. Gürpınar. 2. İşsizlik, işsiz kalma, işlemezlik. 3. fizik Süredurum.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  aut : İngilizce out sözü "dışarı, dışarıda" gibi anlamlar taşımaktadır. Sporda ise "Topun karşı takım oyuncularınca köşe ile kale arasındaki çizgiden veya kale üstünden alan dışına çıkarılması." anlamında kullanılmaktadır. Bu sözün karşılığı dilimizde vardır; dış.
  Buna göre sözün değişik kullanımlarından, auta atmak için dışa atmak; auta çıkmak (gitmek) için dışa çıkmak; aut atışı (yapmak) için dış atışı (yapmak); aut çizgisi için de dış çizgisi karşılıkları uygun olacaktır.

  Türkçe Sözlük'ten
  guvernör isim, ekonomi Fransızca gouverneur 1. Devlet bankasını yöneten kimse: "Merkez Bankası guvernörü." 2. Bir kamu veya özel kuruluşu yöneten kimse.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar

  aroma : İtalyanca aroma sözü, "Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku." anlamına gelmektedir. Kurumumuz aroma için hoş koku sözünün uygun bir karşılık olduğu görüşündedir. Aynı söze dayanan aromatik için de sıfat tamlaması biçiminde olan hoş kokulu ifadesi kullanılabilir.

  Türkçe Sözlük'ten
  beynelmilel sıfat, eskimiş Arapça beyn + milel Uluslararası: "Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız."- O. S. Orhon.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  pitoresk : Fransızca kökenli pitoresk (pittoresque) sözü, "Durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer (görünüş)." anlamına gelmektedir. Bu söz için göz alıcı, görünümlü, resimsi karşılıkları önerilmektedir. Üslup için kullanımına yönelik de dilimizdeki renkli sözü uygun bir karşılıktır.

  Türkçe Sözlük'ten
  feminizm isim, toplum bilimi Fransızca féminisme Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın hareketi.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  peeling : İngilizce "soyulmuş kabuk" anlamına gelen bu söz son yıllarda tıp ve kozmetik alanında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Terim olarak "Yanık, sivilce vb. nedenlerle hasara uğramış üst derinin özel işlemlerle soyulması." anlamındadır. Kurumumuzun bu söz için önerdiği karşılıklar; soyum, deri soyma.

  Türkçe Sözlük'ten
  iplemek (-i), argo Saygı göstermek, değer vermek. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller birini veya bir şeyi) iplememek saygı göstermemek, değer vermemek, önem vermemek, aldırış etmemek: "Peki, ya savaş? Savaşı iplemiyordum. Aklıma bile gelmiyordu."- A. İlhan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  metamorfoz : Fransızca bu söz (métamorphose) çeşitli bilim dallarında terim olarak kullanılmaktadır. Kurumumuz bu söz için genel olarak başkalaşma ve değişme karşılıklarını önermektedir. Aynı kökten türeyen ve isim olarak kullanılan metamorfizm yerine de başkalaşım veya değişim karşılıkları kullanılabilir.

  Türkçe Sözlük'ten
  bildirme kipleri çokluk, isim, dil bilgisi Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gel-miş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  ent : "El" anlamına gelen İngilizce ent (hand) sözü futbolda kaleci dışındaki oyuncuların topa el veya kolla teması için kullanılmaktadır. Bu sözün karşılığı dilimizde zaten vardır; elle oynama.
  Ent yapmak ; elle oynamak.

  Türkçe Sözlük'ten
  pertavsız isim, eskimiş Farsça pertevsuz Büyüteç.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  endirekt (vuruş) : Batı kökenli endirekt (indirect) sözü "dolaşık; dolaylı" gibi anlamlar taşımaktadır. "Doğrudan doğruya kaleye vurulamayan, gol olabilmesi için topun ikinci bir oyuncuya daha dokunması gereken ceza vuruşu." anlamıyla sporda kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için dilimizde çift vuruş gibi güzel bir karşılık bulunmaktadır. Bu karşılık Kurumumuzca da uygun görülmektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  füsun isim, eskimiş Farsça fusun Büyü: "Bazen titrek sular üstüne garip bir füsunla dökülmüş ışıktan bir servinin serildiği görülürdü."- A. Ş. Hisar. füsunkâr sıfat, eskimiş (füsunkâ:rı) Farsça fusunkar Sihirli, büyülü, afsunlu.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  korelasyon : Fransızca korelasyon (corrélation) sözü "Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi." anlamına gelmektedir. Felsefede ise "İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı." anlamında geçmektedir. Son yıllarda para piyasasında da kullanılmaya başlayan bu söz için Kurumumuz bağlılaşım karşılığını önermektedir

  Türkçe Sözlük'ten
  civelek -ği sıfat 1. Canlı, neşeli ve sokulgan: "Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır."- B. Felek. 2. isim, tarih Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  blokaj : Fransızca blokaj (blocage) sözü "dondurma, belirli bir noktada tutma" temel anlamlarını taşımaktadır. Daha çok askerlik, bankacılık ve futbol alanlarında kullanılan blokaj ve bloke etmek sözleri için önerilerimiz; tutmak, durdurmak. Sözün bloke para biçimindeki kullanımı için de tutulmuş para karşılığı uygun olacaktır.

  Türkçe Sözlük'ten
  sanrı isim, ruh bilimi Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, birsam, halüsinasyon:
  "Olmaz, gerçek olamaz bu yaşadığımız, ya sanrı ya sanrıya çok yakın bir şey."- A. İlhan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  bearish : "Ayı" anlamına gelen İngilizce bear kökünden türeyen bu söz terim olarak borsada "Fiyat indirilmesi¬ne neden olacak eğilim, fiyat düşürücü özellik." anlamlarında kullanılmaktadır. Bearish sözü ile birlikte bullish sözü de geçmektedir. Bearish satış ağırlıklı piyasa bullish alıcı ağırlıklı piyasa için kullanılmaktadır.
  Kurumumuz bearish için düşen (piyasa), bullish için de yükselen (piyasa) karşılıklarını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  ukde isim, eskimiş Arapça 'ukde 1. Düğüm, yumru. 2. mecaz İçe dert olan şey:
  "Geceleri bilhassa yatsı namazından sonra seccadede oturmuş, çocuk dilimle, içimde ukde olan meseleler hakkında Allah'la konuşur dururdum."- H. E. Adıvar.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  navigatör : Fransızca navigatör (navigateur) sözü "Uzun yolculuklar yapmış gemici veya usta gemici." anlamına gelmektedir. Dilimizde ise "Bir tür yönlendirme aracı." anlamında kullanılmaktadır. Kurumumuz sözün bu anlamı için yönleyici karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  uhde isim, eskimiş Arapça 'uhde 1. Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev. 2. Sorumluluk. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller uhdesinden gelmek uhdesinde olmak uhdesine almak

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  casting : İngilizce kökenli bu söz sinema alanında "Bir filmdeki karakterleri canlandıracak oyuncuları seçme işi." anlamında kullanılmaktadır. Kurumumuz bu söz için oyuncu seçimi ve deneme çekimi karşılıklarını önermektedir. Bu söz aynı zamanda "Televizyon ve sinema dizi ve filmlerinde oynayan oyuncuların tümü." için de kullanılabilmektedir. Sözün bu anlamı için de dilimizde oyuncu kadrosu karşılığı bulunmaktadır.

  Türkçe Sözlük'ten
  varta isim, eskimiş (va'rta) Arapça varta Tehlikeli durum: "O insanlar ki hayatın bir bakıma ne korkunç vartaları olabileceğini vaktinde anlamışlar, işlerini becerip kılıçlarını kuşanmışlar"- P. Safa. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller vartadan atlamak vartayı atlatmak .

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  jenerik : Fransızca jenerik (générique) sözü dilimizde daha çok sinema alanında kullanılmaktadır. "Bir filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.nin adlarını, filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan, filmin başında bazen de sonunda bulunan liste." anlamındadır. Kurumumuz bu söz için tanıtımlık ve tanıtma yazısı karşılıklarını önermektedir

  Türkçe Sözlük'ten
  taksirat çokluk, isim (taksi:ra:tı) Arapça taksirat Kusurlar, suçlar: "İnsan gene kendi taksiratı yüzünden normal ömrünü yaşayamaz oldu."- B. Felek.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  frikik : İngilizce free (serbest) ve kick (tekme, tekmeleme) sözlerinden oluşan bu spor terimi için dilimizde güzel bir karşılık zaten kullanılmaktadır; serbest vuruş.

  Türkçe Sözlük'ten
  çoklu ortam isim, bilişim Bilgisayarda metin, grafik, ses, canlandırma ögelerini birleştirerek sunan ortam, multimedya.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  free-lance : "Bireyin emeğini belli bir kuruma bağlı kalmadan dilediği kadar yere satabilmesi." anlamına gelen İngilizce bu söz için Kurumumuz bağımsız, serbest, başına buyruk karşılıklarını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  bencileyin zarf, eskimiş (be'ncileyin) Benim gibi: "Bencileyin gülmedik baş cihana gelmiş var mıdır."- Yunus Emre.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  filibustering : Bir politika terimi olan İngilizce fıli¬buster sözü "Bir yasanın kabul edilmesini önlemek amacıyla konuyla ilgisi olmayan konuşmalar yaparak kürsüyü işgal etmek." anlamını taşımaktadır. Dilimizde bu tür davranışlar için engelleme sözü kullanılmaktadır. Kurumumuz da engelleme ifadesinin bu terim için uygun bir karşılık olacağı görüşündedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  hazar isim, eskimiş Arapça hazar Barış. Hazar (II) özel, isim VI-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  figürasyon : Fransızca figürasyon (figuration) sözü "Çeşitli maddelerin biçimsel imkânları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi." anlamına gelmektedir. Bu söz için Kurumumuz biçimleme karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  im isim 1. İşaret. 2. Alamet.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  bestseller : İngilizce best (en iyi) ve seller (satıcı) sözlerinden oluşan ve "En çok satan, satış rekoru kıran (yayın)" anlamında kullanılan bu kavram için önerimiz; çoksatar

  Türkçe Sözlük'ten
  kadir (I) -dri isim, eskimiş Arapça kadr 1. Değer, kıymet, itibar. 2. gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak: "Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur."Atasözü, deyim ve birleşik fiiller kadrini anlamak kadrini bilmek Birleşik Sözler kadirbilir kadirbilmez Kadir Gecesi kadir (II) sıfat (ka:dir) Arapça kadir 1. Güçlü, gücü yeter, erkli. 2. din b. "Her şeye gücü yeter" anlamında Tanrı'nın sıfatlarından biri. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller kadir olmak

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  artikülasyon : Fransızca artikülasyon (articulation) sözü, dil bilimi alanında terim olarak kullanılmaktadır. Kurumumuz, bazı dilcilerimizin de benimsediği boğumlanma sözünün artikülasyon için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  elan zarf, eskimiş (ela:n) Arapça elan Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha: "Zaten evlerinde elan sinide, yer sofrasında yemek yiyorlar."- R. H. Karay. elaman ünlem (elama:n) Arapça elaman Bezginlik ve sızlanma anlatan bir söz: "Dostlardan, yemişlerden, Hıristaki Pasajının güllerinden, zambaklarından elaman!"- S. F. Abasıyanık. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller elaman çekmek elaman demek

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  amblem : Fransızca (emblème) bu söz, "Soyut bir şeyin, bir kavramın simgesi olan varlık veya eşya." anlamında kullanılmaktadır. Kurumumuz, belirtke sözünün amblem için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  çarpık kentleşme isim Plansız, gelişigüzel, kent değerleri göz önüne alınmadan binalar yaparak kent kurma biçimi.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  alakart : Fransızca alakart (à la carte) sözü, "listeye göre" anlamı taşımaktadır. Önerdiğimiz karşılık; seçmeli yemek.

  Türkçe Sözlük' ten
  kentsel dönüşüm isim Kentin imar planına uymayan, ruhsatsız binaların yıkılıp planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  final four : İngilizce final (son) ve four (dört) sözlerinden oluşan final four, "Elemeli oyunlar sisteminde son dört takım (a girmek)." anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için önerdiğimiz karşılık; son dört.

  Türkçe Sözlük' ten
  cürüm -rmü isim, hukuk Arapça curm 1. Suç. 2. Yanlışlık, kusur veya hata: "Onun çalışmasını bozan, hassasiyetini körleten her şey cürümdür."- H. Taner. cirim -rmi isim, eskimiş Arapça cirm 1. Hacim: "Ateş olsa cirmi kadar yer yakar." 2. Miktar, tutar, bölüm: "Şunun şurasında alacağımız bir lira. Adam başına ne düşer ki? Hiç vermese ne olur yani? Aramızda cirmini paylaşırız gider."- B. R. Eyuboğlu.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  outlet center : Bu söz, İngilizce "dışarı açılan delik, kapı, yol, ağız ve (mal için) pa¬zar, satış alanı" anlamındaki outlet ile "merkez ve orta" anlamındaki center sözlerinden oluşmaktadır. Kurumumuz bu birleşik söz için fab¬rikadan satış merkezi karşılığının kullanılmasını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  Ahıska Türkleri çokluk, özel, isim Gürcistan'ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde yaşamış olan ancak İkinci Dünya Savaşı sonlarında Sovyetler Birliği'nin değişik bölgelerine sürülen Türkler, Mesket Türkleri.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  okazyon : Fransızca okazyon (occasion) sözü, "fırsat; etken; kelepir mal" gibi anlamlar taşımakta, dilimizde ise "fırsat" ve "kelepir" anlamlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu söz için dilimizdeki fırsat ve kelepir karşılıkları yerine göre kullanılabilir.  Türkçe Sözlük' ten
  Kubbealtı özel, isim, tarih Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı Sarayı'ndaki alan, divanhane.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  kondisyon : Fransızca kondisyon (condition) sözü, "durum; şart" anlamlarına gelmektedir. Dilimizde ise daha çok sporcunun hem beden hem ruh bakımından durumunu anlatmak için kullanılmaktadır. Bu anlam için önerdiğimiz karşılık; erk. Erk sözü, eski Türk metinlerinde ve bugünkü bazı Türk lehçelerinde "güç" anlamında kullanılmaktadır.
  kondisyoner : Oyuncuların beden ve ruh bakımından durumunu, erkini koruyup geliştiren kimse anlamında kullanılan kondisyoner için de önerimiz; geliştirici

  Türkçe Sözlük' ten
  merkantilizm isim, toplum bilimi Fransızca mercantilisme Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  kombine : Fransızca kökenli bu söz, genel dilde "birleş¬tirmek, karıştırmak, bir araya getirmek" anlamlarında kullanılmaktadır. Ayrıca asker¬lik, sinema, tiyatro, spor gibi alanlarda terim olarak da kullanılmaktadır. Kuru¬mumuz, kombine sözünün genel dildeki kullanımı için birleşik veya toplu karşılıklarını önermektedir. Buna göre sinema, tiyatro ve spordaki kombine bilet için topIu bi¬let; spordaki kombine akın, kombine yarış ve kombine savun¬ma kullanımları için de toplu akın, toplu yarış ve toplu savunma karşılıkları uygun olacaktır

  Türkçe Sözlük' ten
  mürekkep (I) -bi isim Arapça murekkeb Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde: "Delikanlının elinden yere kocaman bir mürekkep şişesi düşüp patladı."- R. N. Güntekin. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller mürekkebi kurumadan bozmak mürekkep yalamak mürekkep yalamış mürekkep (II) -bi sıfat, eskimiş Arapça murekkeb 1. Birleşmiş, birleşik. 2. -den oluşmuş: "Emri altında altışar kişiden mürekkep iki kıta vardı."- R. H. Karay. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller mürekkep olmak

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  kolaj : Fransızca kolaj (collage) sözü, "Elde bulunan her türlü basılı malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen bir tür resim sanatı tekniği" anlamına gelmektedir. Kurumumuz, kesyap sözünün kolaj için uygun bir karşılık olduğu görüşündedir.

  Türkçe Sözlük'ten
  koruyucu aile Kimsesiz veya bakıma muhtaç bir çocuğun belli bir süre içinde ilgili yasaya göre her türlü bakımını ve sorumluluğunu üstlenen gönüllü aile.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  bounspas : İngilizce bounce (sıçratmak, sektirmek) ve pass (pas) sözlerinden oluşmaktadır. Basketbolda ise topu sektirerek verilen pas için kullanılmaktadır. Önerdiğimiz karşılık; sektirme pas.

  Türkçe Sözlük' ten
  havyar isim Genellikle mersin balığının salamura edilmiş yumurtası: "İkinci alkışa dayanamayan şair, havyar, şampanya getirtti."- S. F. Abasıyanık. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller havyar kesmek argo çalışmadan vakit geçirmek, vakti boşa harcamak: "Bu adam bir gün doğar, fena bir aile içine girer, haylaz olur, mektebin arka sıralarında havyar keser, daima tekdir edilir."- P. Safa.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  timing : İngilizce kökenli bu söz "ayarlamak, saat tutmak" gibi anlamlar taşımaktadır. Son yıllarda "Bir iş için uygun zamanı seçmek." anlamında dilimizde kullanılmaya başlanan timing için dilimizde güzel bir karşılık vardır; zamanlama.

  Türkçe Sözlük' ten
  dipsiz kile, boş ambar para, mal tutmayanın durumunu veya bir iş için boş yere uğraşıldığını anlatan bir söz: "Politika ne nankör bir meslek, ne dipsiz kile, boş ambar imiş."- R. H. Karay.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  simultane : Fransızca simultane (simultané) sözü "eş zamanlı, aynı anda olan" anlamlarına gelmektedir. Son zamanlarda daha çok, "Anında yapılan sözlü çeviriler." için kullanılmaya başlanan sözün bu anlamı için Kurumumuzca anında karşılığı önerilmektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  kan akçesi isim, eskimiş, hukuk Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  senkronizasyon : Fransızca senkronizasyon (synchronisation) sözü sinema ve televizyon alanında "Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ." anlamında kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için dilimizde zaten var olan eşleme karşılığı kullanılabilir. Senkronize etmek biçimi için de eşlemek karşılığı uygun olacaktır.
  Bu sözün farklı anlamlarda kullanımları için önerdiğimiz karşılıklar ise şunlardır:
  Senkron ; eş zaman.
  Senkronik ; eş zamanlı.
  Senkronizm ; eş zamanlılık.

  Türkçe Sözlük' ten
  kocalmak (nsz) Yaşlanmak, kocamak.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  self-servis : İngilizce self (kendi, kendine) ve service (hizmet) sözlerinden oluşan bu birleşik kelime kafeterya, lokanta, mağaza vb. yerlerde bazı hizmetlerin alıcı tarafından yerine getirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu satış yöntemi için önerdiğimiz karşılık; seçal.

  Türkçe Sözlük' ten
  göçkün sıfat, halk ağzında 1. Göçecek duruma gelmiş: "Göçkün bir ev." 2. Göçebe. 3. Yaşı ilerlemiş (kimse), çok yaşlı (kimse).
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  forvet : İngilizce kökenli (forward) bu söz, "ileride olan, öndeki; ön, ileri" gibi anlamlar taşımaktadır. Sporda ise "Takımın ileri hattı ve bu hatta görevlendirilmiş oyuncu." anlamlarında kullanılmaktadır. Sözün bu anlamları için sırasıyla ileri uç ve ileri uç oyuncusu karşılıkları önerilmektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  sormuk -ğu isim, halk ağzında 1. Çocuk emziği. 2. Tülbent içine lokum, şeker konularak küçük çocuklara verilen emzik biçiminde nesne.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  fenomen : Fransızca fenomen (phénomène) sözü Yunanca "phainomena" ifadesine dayanmaktadır. Felsefede "Somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne." anlamında kullanılan sözün bu anlamı için güzel bir karşılık daha önce önerilmişti; görüngü. Buna göre sözün fenomenizm biçimi için de görüngücülük karşılığı uygun olacaktır. Aynı söz günlük dilde de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu kullanılışı için önerimiz; (şaşılacak) olay

  Türkçe Sözlük' ten
  kilometre taşı isim 1. Kara yollarında üzerinde kilometreleri gösteren dikili taş. 2. mecaz Önemli bir durumu belirleyen, üzerinde durulması gereken nokta. 3. mecaz Bir işteki aşamaları belirleyen olay veya kimse.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  enformasyon : Fransızca enformasyon (information) sözü "danışma, tanıtma, haber alma, haberleşme" gibi anlamlar taşımaktadır. Dolayısıyla bu söz için dilimizdeki danışma; tanıtma; haberleşme; bilgilendirme karşılıkları yerine göre kullanılabilir.

  Türkçe Sözlük' ten
  kampüs isim Fransızca campus Yerleşke. yerleşke isim Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, kampüs.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  endeks : Dilimize önceleri indeks biçimiyle ve sadece "dizin" anlamıyla girmiş olan bu söz, son zamanlarda endeks söyleniş ve yazılışıyla ve başka türevleriyle çeşitli anlamlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. "Alfabetik liste" anlamındaki dizin sözü, indeksin bu anlamı için dilimize artık yerleşmiş güzel bir Türkçe karşılıktır.
  Bir konudaki çeşitli aşama ve durumları gösteren liste ve tablolar anlamı için de dilimizde yine güzel bir karşılık vardır; gösterge.
  Aynı söz son zamanlarda endeksli biçimiyle konuların ekonomik ifadeyle anlatılmasında "ayarlı, bağlı" anlamlarında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla dilimizdeki ayarlı, bağlı sözleri bu anlamı rahatça karşılayabilir. Buna göre sözün endeksleme, endekslenme biçimindeki kullanışı için de ayarlama, ayarlanma karşılıkları uygun olacaktır.

  Türkçe Sözlük' ten
  eküri isim Fransızca écurie 1. Ahırdaş. 2. mecaz Sürekli bir arada bulunan, ortak iş yapan kişiler. ahırdaş isim Aynı at sahibine veya at ortaklığı bulunan kişilere ait olan, aynı koşuya katılan atlar, eküri.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  ekspozisyon : Fransızca ekpozisyon (exposition) sözü "serme, sergileme" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, son zamanlarda basında sıkça görmeye başladığımız bu söze dilimizde ihtiyaç yoktur. Batı kökenli bu söz yerine sergileme, sergi karşılıkları kullanılabilir

  Türkçe Sözlük' ten
  sanal kart isim, ekonomi Banka tarafından verilen bir karta bağlı olarak çalışan, kişiye özel olarak belirlenen ve değişebilen limit içinde Genel Ağ ortamında alışveriş yapmayı sağlayan şifreli kart.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  eksantrik : Fransızca eksantrik (excentrique) sözü "Merkez dışı olan." temel anlamını içermektedir. Sözün bu anlamı için dış merkezli karşılığı uygun olacaktır. Bu anlamla ilintili olarak yaygın biçimde "Alışılagelmiş eğilimlere, töre ve davranışlara aykırı tutumu olan." anlamıyla mecazi olarak da kullanılmaktadır. Sözün bu tür kullanışı için de dilimizde var olan tuhaf, garip, acayip sözlerinin yanı sıra ayrıksı karşılığı da kullanılabilir.

  Türkçe Sözlük' ten
  iç ağ isim Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, sınırlaması ve yöneticisi olan sadece kurum veya iş yeri içinde kullanılan bilgi iletişim ağı.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  periyot : Fransızca kökenli (période) bu söz "dönem, devre, devir, süre" anlamlarındadır. Dolayısıyla dilimizde var olan dönem, devre, devir, süre gibi karşılıklar periyot için yerine göre kullanılabilir.
  Aynı sözden türeyen periyodik sözüne karşılık olarak da dilimizdeki süreli ve süreli yayın ifadeleri kullanılabilir. Bu söz için yerine göre dönemli karşılığı da uygun düşecektir.

  Türkçe Sözlük' ten
  aromaterapi isim Fransızca aromathérapie Çeşitli doğal kokulu maddelerle yapılan tedavi yöntemi.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  otomasyon : Fransızca otomasyon (automation) sözü "Endüstride, yönetimde ve bilimsel çalışmalarda insan aracılığı olmadan işlerin kendiliğinden yürümesi." anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için Kurumumuz, kendiişlerlik karşılığını önermektedir. Aynı köke dayanan otomatik (automatique) sözü içinse Kurumumuz, kendiişler karşılığının uygun olduğu görüşündedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  sit isim Fransızca site Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı. Birleşik Sözler sit alanı isim Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  server : İngilizce server sözü bilgisayar alanında "Herhangi bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakları barındıran bilgisayar." anlamında kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Kurumumuzca sunucu karşılığı önerilmektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  haiz sıfat (ha:iz) Arapça ha'iz Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan: "Ehemmiyeti haiz bir mesele."Atasözü, deyim ve birleşik fiiller haiz olmak elinde bulundurmak, uygun olmak, taşımak: "Haiz olduğu vasıflar bizim için uygundur."
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  medya : İngilizce medya (media) sözü "araç, vasıta" temel anlamına gelmektedir. Dilimizde hem iletişim araçlarını, hem de iletişim ortamını anlatır biçimde kullanıldığından medya için her ikisinin de önerilmesi uygun görülmüştür; iletişim araçları, iletişim ortamı.

  Türkçe Sözlük' ten
  hüvelbaki isim, eskimiş (hüvelba:ki Arapça huve + baki "Baki kalan Allah'tır." anlamında ve genellikle mezar taşlarına yazılan bir söz.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  markaj : Fransızcadan (marquage) dilimize geçen markaj sözü "markalama, işaretleme, damgalama" temel anlamlarına gelmektedir. "Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma." anlamıyla daha çok sporda kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için önerdiğimiz karşılıklar; tutma, gölgeleme.
  Markaja almak ; tutmak, gölgelemek.
  Markaja alınmak ; tutulmak, gölgelenmek.
  Marke etmek ; tutmak, gölgelemek.
  Markajcı ; gölgeleyici.

  Türkçe Sözlük' ten
  ince saz isim, müzik Türk müziğinde keman, ney, tambur, kemençe, ut, kanun, daire vb. çalgılardan ve okuyuculardan oluşan, fasıl yapan topluluk.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  konjonktür : Fransızca konjonktür (conjoncture) sözü "rastlaşma; fırsat; elverişli durum; toplu durum" gibi anlamlar taşımaktadır. Dilimizde ise daha çok "1. Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerinin bütünü, 2. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç." anlamlarında kullanılmaktadır. Bu söz için daha önceden güzel bir karşılık önerilmişti; toplu durum.

  Türkçe Sözlük' ten
  hafriyat isim, eskimiş (hafriya:tı) Arapça hafriyyat Toprağı kazma, kazı
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  janr : Fransızca janr (genre) sözü birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Türkçede bu yabancı söze gerek yoktur. Dilimizdeki cins; tür, çeşit; tarz, biçim gibi karşılıklar geçtiği yere göre janr için kullanılabilir.

  Türkçe Sözlük' ten
  eğreti sıfat 1. Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat: "O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu."- A. İlhan. 2. Takma: "Eğreti diş. Eğreti bacak." 3. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış, belli belirsiz: "Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde."- Z. Selimoğlu. 4. Uyumsuz, yakışmamış. 5. zarf Üstünkörü, ciddiye almadan: "Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun."- S. Ayverdi. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller eğreti almak eğreti ata binen tez iner eğreti kuyruk tez kopar eğreti oturmak eğreti vermek eğretiye almak
 2. Mine
  Devamlı Üye

  Yabancı Kelimelere Karşılıklar

  izolasyon : "Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için iletkeni kauçuk, lastik, porselen gibi maddelerle kaplama, tecrit etme; ısının gereksiz yerlere dağılmasını önlemek, ses ve gürültülerin belli bir alanda kalmasını sağlamak amacıyla yapıda birtakım önlemler alma." anlamlarında kullanılan Fransızca izolasyon (isolation) sözüne karşılık olarak daha önceden yalıtma ve yalıtım karşılıkları önerilmişti. Yaygın kabul gören bu Türkçe karşılıkların yerine son zamanlarda yine sık sık izolasyon sözünün kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca sözün izolatör biçimindeki türevine karşılık olarak da yine daha önceden önerilmiş olan yalıtkan sözü kullanılmalıdır.
  Aynı sözün dilimizde izole etmek biçiminde de kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım yerine yalıtmak karşılığı uygun olacaktır. Aynı ifadenin "Tek başına bırakmak, soyutlamak, yalnızlığa terk etmek." biçimindeki mecazi kullanımı için de dilimizdeki yalnız bırakmak, soyutlamak sözleri uygun karşılıklardır.

  Türkçe Sözlük' ten
  Haremeyn özel, isim Arapça haremeyn Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirleri.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  performans : Fransızca performans (performance) sözü "elde edilen sonuç; başarı" gibi anlamlar taşımaktadır. Dilimizde ise daha çok "Bir oyuncu veya takımın gösterebileceği en iyi derece." anlamıyla spor dallarında kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için önerdiğimiz karşılık; başarım.

  Türkçe Sözlük' ten
  tanıt isim 1. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. 2. felsefe Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  nod : İngilizce nod (node) sözü "düğüm, çıkıntı, yumru, şişkinlik" temel anlamlarına gelmekte, bu anlamlar çerçevesinde çok çeşitli alanlarda terim olarak kullanılmaktadır. Dilimizde ise daha çok tıp ve bilgisayar alanlarında yaygınlaşma eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Kurumumuz bu sözün bilgisayar alanındaki kullanımına karşılık düğüm; tıp alanındaki kullanımına karşılık olarak da dilimizdeki yumru ve düğüm sözlerinin yerine göre kullanılabileceği görüşündedir.

  Sözün nodül (nodule) biçimindeki kullanımı yerine de yine dilimizdeki düğümcük, yumrucuk gibi karşılıklar kullanılabilir.  Türkçe Sözlük' ten
  yeni sıfat 1. Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı." 2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda." 3. En son edinilen: "Yeni eve taşındık." 4. İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker." 5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce." 6. Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz." 7. Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var." 8. zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar nsanlardı."- Ç. Altan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  liberasyon : Fransızca liberasyon (libération) sözü "1. Salıverme, bırakma, özgürlüğüne kavuşturma, 2. Kurtarma, kurtarılma; kurtuluş, 3. Terhis, 4. Bir borçtan, yükümlülükten vb. kurtulma, 5. Açığa çıkma." gibi anlamlar taşımaktadır. Türkçede ise daha çok bir ekonomi terimi olarak "Dış alımı serbest bırakma, dış alıma konulmuş ölçü sınırlamalarını kaldırma." anlamında kullanılmaktadır.

  Sözün genel anlamı için Kurumumuz tarafından serbestlik; ekonomideki kullanımı için de dış ticaret serbestliği karşılıkları önerilmektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  tanıtlamak (-i) 1. Bir iddianın gerçekliğini inkâr edilmeyecek bir kesinlikle göstermek, ispatlamak. 2. felsefe Muhakeme etme yoluyla veya tanık göstererek bir şeyin doğruluğunu ortaya koymak.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  kantitatif : Fransızcadan dilimize geçen kantitatif (quantitatif) sözü "kemiyete, niceliğe ilişkin, niceliğe dair" anlamlarıyla sıfat olarak kullanıl¬maktadır. Aynı dildeki kantite (quantité) sözü dilimizde nicelik olarak karşılanmıştır. Dolayısıyla Kurumu¬muz, kantitatif sözünün de nicel biçiminde karşılanması gerektiği görüşündedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  Peştu özel, isim Farsça peşt Afgan halkı. Peştuca özel, isim (peştu'ca) 1. Afganistan'ın resmî dili. 2. sıfat Bu dille yazılmış olan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  kalitatif : Fransızcadan dilimize geçen kalitatif (qualitatif) sözü “kaliteye iliş¬kin, kaliteye dair” anlamlarıyla sıfat olarak yer yer kullanılmaktadır. Aynı dildeki kalite (qualité) sözü dilimizde nitelik kelimesiyle karşılanır. Buna bakarak kalitatif için nitel karşılığını öneriyoruz

  Türkçe Sözlük' ten
  dem (I) isim Farsça dem 1. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu. 2. halk ağzında Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması. 3. eskimiş Soluk, nefes. 4. eskimiş Zaman, çağ: Âdemden bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve getirdi."- Âşık Veysel. 5. eskimiş İçki. 6. eskimiş Koku. dem (II) isim, eskimiş Arapça dem Kan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  hedging : İngilizce hedge fiilinden türetilmiş olan bu kelime bir bankacılık terimi olarak kullanılmaktadır. "Bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleş¬me yapılması." anlamındadır. Kurumumuz hedging için dilimizde var olan koruma sözünün kullanıl¬masını önermektedir

  Türkçe Sözlük' ten
  kerempe isim, coğrafya 1. Denize doğru uzanan taşlık burun. 2. Dağın en yüksek yeri.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  disponibilite : Fransızca disponibilite (disponibilité) sözü "kullanılabilirlik; elde bulunan ve kullanılabilecek durumda olan para; tasarruf; açığa çıkarılmış, bakanlık emrine alınmış" gibi anlamlar taşımaktadır. Sözün bankacılık alanındaki "Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet." anlamındaki kullanımı için hazır para karşılığı önerilmektedir.
  *disponibl değer ; hazır değer.

  Türkçe Sözlük' ten
  deveci isim 1. Deve sahibi, deve kiralayan kimse. 2. Deve kervanını güden kimse. 3. mecaz, spor Çok sert ve kaba oynayan kimse. deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı "yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar" anlamında kullanılan bir söz.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  defakto : Latince kökenli defacto sözü, "bilfiil, fiilen" temel anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise "Hukuki tanınmadan önceki fiilî tanınma, fiilî durum." anlamında kullanılmaktadır. Bu terim için önerdiğimiz karşılıklar; edimli, edimli olarak.

  Türkçe Sözlük' ten
  likit fon isim, ekonomi Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda nakit olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  brand extention : İngilizce brand (marka) ve extention (yayılma, genişleme) sözlerinden oluşan bu birleşik yapı, "Herhangi bir alanda çok tanınan bir markanın farklı alanlarda da ürünler ortaya koyması." anlamında kullanılmaktadır. Bu söze karşılık olarak Kurumumuz marka türlemesi ve marka yayılımı karşılıklarını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  Danca özel, isim (da'nca) 1. Danimarka dili. 2. sıfat Bu dille yazılmış olan.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  bariyer : Fransızca bariyer (barriére) sözü dilimizde "herhangi bir yolu kapamak için yapılmış engel; yol kenarlarındaki korumalık" anlamlarında kullanılmaktadır. Bu söze karşılık olarak Kurumumuz dilimizdeki engel karşılığının kullanılabileceği görüşündedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  armada isim, denizcilik İtalyanca armata Donanma.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  arboretum : "Örnek nitelikteki çeşitli ağaç ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan." anlamında dilimizde de kullanılmaya başlanan Latince kökenli bu söz için Kurumumuz ağaç parkı karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  ordubozan sıfat 1. Mızıkçı, dönek, oyunbozan. 2. Arabozan. 3. isim, halk ağzında Varis.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  aqualand : Latince "su" anlamındaki aqua sözü ile, "kara, top¬rak, yer, memleket" anlamındaki land sözünden yapılmış birleşik bir kelimedir. Bir tür havuz için kullanılır. Kurumumuz, bu söz için su bahçesi karşılığının kullanılmasını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  adese isim, fizik Arapça 'adese 1. Mercek. 2. bitki bilimi Kovucuk. 3. mecaz Görüş derecesi, inceliği: "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki adese farklılıklarını ölçüyorum."- Y. K. Beyatlı.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  light: İngilizceden özgün imlasıyla dilimize geçen bu söz için Türkçede zaten hafif, yeğni ve yağsız gibi duruma göre kullanılabilecek karşılıklar bulunmaktadır. Kurumumuz da yerine göre bu karşılıklardan birisinin kullanılması gerektiği görüşündedir.
  *light erkek ; kılıbık

  Türkçe Sözlük' ten
  armut top isim, spor Boksörün çalışmalarında kullandığı içi havalı, dışı deri, armut biçiminde top.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  libero : Futbolda, " Savunmanın gerisinde görev yapan, önündeki savunma oyuncularını kontrol eden, yöneten, yardımcı ve serbest hareket edebilen savunma oyuncusu." anlamında kullanılan bu terim için dilimizde güzel bir karşılık vardır: son adam.

  Türkçe Sözlük' ten
  hüsnükabul –lü isim, eskimiş (hü'snükabu:lü) Arapça husn + kabl İyi karşılama, güler yüz gösterme. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller hüsnü kabul göstermek iyi karşılamak, güler yüz göstermek.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  konfigürasyon : Fransızca konfigürasyon (configuration) sözü “görünüş, dış görünüş” temel anlamlarına gelmektedir. Bilgisayar alanında “Bir bilgisayar sisteminin genellikle fiziksel birimlerini göstermek.” anlamında kullanılmaktadır. Sözün bu anlamı için Kurumumuz yapılandırma karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  Nemçe özel, isim, tarih (ne'mçe) Sırpça Osmanlılarca, Avusturya'ya ve halkına verilen ad.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  jakobenizm : Fransızca jakobenizm (jacobenisme) sözü "cumhuriyetçilik, devrimci demokratlık" temel anlamlara gelmektedir. "Toplumdaki değişikliklerin yöneticilerce tepeden inme buyruk ve yöntemlerle yapılmasını uygun bulan görüş." anlamında kullanılan bu terim için Türkçe tepeden inmecilik karşılığı Kurumumuzca da uygun görülmektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  metris isim, askerlik Arapça metres Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  off shore : İngilizceden dilimize geçen bu söz bir bankacılık terimidir. "kı¬yıdan uzak; kıyıdan esen" temel anlamına gelen off shore sözünün bankacılıktaki kullanımı, "Bir ülkede ya¬bancı paralarla yapılan bankacılık veya bir ülkede vergi mevzuatı, kambiyo sı¬nırlamaları dışında faaliyetini sürdüren bankacılık." şeklinde tanımlanabilir. Kurumumuz, bu söz için kıyı bankacılığı karşılığını önermektedir.

  Türkçe Sözlük' ten
  lünet isim Fransızca lunette Gözlük camı, gözlük: "Gözümde ince yeşil tek lünetle sertaser."- A. Rasim.
  Yabancı Kelimelere Karşılıklar
  hat-trick : İngilizce hat-trick.sözü bir spor terimi olarak "Aynı oyuncunun bir maçta attığı üç gol." anlamında kullanılmaktadır. Bu terim için Kurumumuz, üçleme karşılığını önermektedir.

+ Yorum Gönder