+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Nokta ve iki nokta nerede kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Nokta ve iki nokta nerede kullanılır
  Nokta ve iki nokta nerede kullanılır

  Nokta İşareti ( . ) ve Kullanıldığı Yerler


  Hüküm, yargı bildiren, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur:
  Türk'üm.
  Okul açıldı.
  "Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan, köşeye büzüldü; bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu."

  Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Prof., Doç., Dr., İst., s., vb., Cad., Sok., Alm., Ar., Far., Fr., İng.
  Nokta kullanılmayan kısaltmalar:
  TBMM, TDK, D, B, K, G, KB, GB, KD, GD (sekizi de yön),
  m, cm, g, kg, l, C, Fe

  Sayılardan sonra sıra belirtmek için "-ncİ" ekinin yerine kullanılır:
  50. yıl kutlamaları, Cumhuriyet'in 75. yılı, yılın 365. günü
  IV., II. Mehmet, XV. yüzyıl

  Üçlü gruplara ayrılan sayılar arasına konur:
  12.584.000, 325.355.254


  Tarihlerde gün, ay ve yıl rakamlarının arasına konur.
  05.02.1972, 119.12.1996, 29.X.1923
  Ay adları harfle yazılırsa nokta kullanılmaz:
  29 Ekim 1923

  Saat bildiren sayılarda saat ile dakika arasına konur:
  08.30, 14.40, 23.58, 00.20[3]

  Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur:
  I. II. A. B. 1. 2. a. b. i. ii.

  Bibliyografyada her künyenin sonuna konur:
  Agâh Sırrı Levent, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1960.
  Matematikte çarpı işareti yerine konur:4.5=20


  ---------------------------
  İki Nokta ( İşareti ve Kullanıldığı Yerler


  Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır:
  bestesiz:bestesi olmayan.
  sıfat: İsimlerden önce gelerek onların nitelik ve niceliklerini bildiren kelimeler.
  Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller.
  Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
  Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.
  Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.


  Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır:

  Çocuk merakla sordu: "Bana ne getirdin?"
  O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim

  Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.

  Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem


  Karşılıklı konuşmalarda kimin konuşacağı belirtildikten sonra iki nokta konur:

  -Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
  Ziraatçi sayar:
  -Yulaf, pancar, nohut, mercimek

  Bilge Kağan: Türklerim işitin!
  Üstten gök çökmedikçe
  alttan yer delinmedikçe
  ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
  Koro: Göğe erer başımız başınla senin!

  Kütüphanecilikte yazar ve eser adı arasına konur:

  Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz


  Ses biliminde uzun okunması gereken ünlüden sonra kullanılır:

  a:ile, ceva:hir, di:nen, ka:til, i:cat

  Matematikte bölme işareti yerine kullanılır:

  45:3=15
  İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar; art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar:
  Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin?
  İnceleyeceğiniz kelimeler şunlar: gelmek, nakletmek, gidedurmak.
  İnsan üç şeye benzer: ağaca, suya ve rüzgâra
  *İki nokta kullanılmış cümleler bazen aynı kelimeler kullanılarak ama iki nokta kullanılmadan da kurulabilir: Çocuk merakla sordu: "Bana ne getirdin?" >Çocuk merakla, bana ne getirdin, diye sordu vb.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İki Nokta İşareti Nerelerde Kullanılır

  Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır:
  bestesiz:bestesi olmayan.
  sıfat: İsimlerden önce gelerek onların nitelik ve niceliklerini bildiren kelimeler.
  Kelimeler genel olarak ikiye ayrılır: İsimler ve fiiller.
  Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
  Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.
  Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerinden Hayrullah.
  Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır:
  Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”
  O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim
  Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.
  Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem…

+ Yorum Gönder