+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İsimler ve İsim Tamlamaları İle İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  İsimler ve İsim Tamlamaları İle İlgili Test Soruları
  İsimler ve İsim Tamlamaları İle İlgili Test Soruları

  1. Sigaraya başladım tekrar
  1 2
  Gün yeni açılan paketti
  3
  Anıları yakıyordum ucundan
  4 5
  Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir ad yoktur?
  a) Bütün kitapları, bu kutucuğa yerleştirecektim.
  b) Kapının önünde bizi bekleyen kediciği kucakladım.
  c) Bu evdeki her odacıkta küçük bir yatak vardı.
  d) Oğlunun minicik adımları ona inanılmaz gibi gelmişti.
  e) Şu tepeciğin ardında büyük bir çiftlik var.

  3. Ayaklarımda
  Akılsız başın derdi var
  Sırtımı kamburlaştırdı
  Çektiklerim
  Önümde, sarp
  Dik bir yol
  Sonunu bilmediğim
  Bu dizelerde ad durum eki almış kaç sözcük vardır?
  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den (-dan)” eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  a) Şiirden mutlaka bir ders çıkarmaya kalkmayalım.
  b) Yapıtlarından birinde bu kasabayı anlatıyordu.
  c) Bu cümleyi onun romanından almıştım.
  d) İzmir’den yıllar önce ayrıldığını öğrendim.
  e) Bu tabloyu karşı duvardan indirmişler.

  5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hal eki almıştır?
  a) Okyanusun dalgaları kadar kocaman umutlar içindeydim.
  b) Böyle insandan başka ne beklenirdi?
  c) Saçları çok çabuk uzuyordu.
  d) Seyirciler, şarkıcıyı yürekten alkışladılar.
  e) Okula gitmeden seninle konuşacağım.

  6.
  1. Selçuklular, mimariye önem vermiştir.
  2. Pazarları ailece pikniğe gideriz.
  3. Hasta, ateşler içinde yanıyor.
  4. Bakan beyler sizi de kabul edecek.
  “-ler, -lar” eki yukarıdaki cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır?
  a) Çoğul
  b) Soy
  c) Saygı
  d) Abartma
  e) Her

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlamada tamlayan, tamlananın neden yapıldığını bildirmektedir?
  a) Çalışma masasının üzerinde buruşturulup atılmış kağıtlar vardı.
  b) Güldüğünde inci dişleri dikkati çekiyordu.
  c) Takvim yapraklarını atmaz, biriktirirdi.
  d) Bu deri ceketi yeni almış galiba.
  e) Karşı tarafa bu asma köPage Rankingüden geçiliyor.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması kullanılmamıştır?
  a) Çocuğu iki yıl önce kızamıktan ölmüştü.
  b) Düşünceleri herkesin ilgisini çekmişti.
  c) Arkadaşların önce bu oteldeydi.
  d) Dertlerin bittiği biteceği yoktu burada.
  e) Kitabı bir ay sonra piyasaya çıkacak.

  9. “Biçimce çoğullanmamış, yani – ler, - lar eki almamış cins adların çoğul anlamlı kullanıldıkları da olur.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklenmez?
  a) Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan.
  b) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
  c) Vapur, kayalık sahilimize uğramaya cesaret edemedi.
  d) Çağımızın en kolay, en rahat taşıtı uçaktır.
  e) Gülü seven, dikenine katlanır.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır?
  a) Takım, bu maçta da dağıldı.
  b) Ordu, fındıklarıyla ekonomik etkinliğe sahiptir.
  c) Sınıf, bu söze kahkahayla güldü.
  d) Kafile, iki gün hiç durmadan yürüdü.
  e) Sürü, akşama doğru kente indi.

  CEVAPLAR: 1.b 2.b 3.d 4.b 5.b 6.a 7.d 8.d 9.a 10.b
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İsimler ve İsim Tamlamaları İle İlgili Test Soruları

  1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir türdedir?
  A) Tarlaya gidemeyen yaşlılar köy meydanında oturu*yordu.
  B) Karşıdaki binaya yeni bir aile taşınıyordu.
  C) Mahalleye ağır bir sessizlik çökmüştü.
  D) Üstüne ince bir hırka alıp sokağa çıktı.
  E) Son yolcu da inince otobüsü garaja çektiler.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ad kul*lanılmamıştır?
  A) Gönlünü hayalindeki sevgiliye kaptırmıştı.
  B) Son zamanlarda düşüncelerini toparlayamaz olmuştu.
  C) Vicdanı, onu kötülüklerden uzak tutuyordu.
  D) Elindeki sepette, taze meyveler adeta bize gülümsüyordu.
  E) Öfkesini belli etmemeye çalışarak konuşuyordu.


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tür adı ge*nelleme yoluyla çoğul anlam kazanmıştır?
  A) Televizyon insanlar arasındaki diyalogu bitirmiştir.
  B) Bu şarkı bana çocukluğumu anımsattı.
  C) Kitabını daha özenli kullanmalısın.
  D) Bu çocuk henüz okumayı bile beceremiyor.
  E) Bahçedeki gül beni hayallere saldı.


  4. "Meclis bir karara varamadan dağıldı." cümlesindeki "meclis" sözcüğü çoğul eki almadığı halde çokluk bildir*mektedir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir sözcük kullanılmamıştır?
  A) Yanan orman değil, ülkenin ciğerleridir. .
  B) Akşamüstü sürü yavaş yavaş köye döndü.
  C) Sınıf, heyecanla pencerenin önüne yığıldı.
  D) Yemekten sonra daima bir süre uyurdu.
  E) iki ordu Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik ad ötekilerden farklı biçimde oluşmuştur?
  A) Çocukken geçirdiği suçiçeğinin izi, yüzünde kalmış.
  B) Akşam üstü acele acele yürüyordu.
  C) Bir bardak kuşburnu çayı istemiştim.
  D) Bilirkişi raporu, mahkemeyi sonuçlandırdı.
  E) Yağmur sonrası çıkan gökkuşağı içimizi aydınlattı.

  1.C 2.D 3.A 4.D 5.D

+ Yorum Gönder