+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Cümle Çeşitleri İle İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Cümle Çeşitleri İle İlgili Test Soruları
  Cümle Çeşitleri İle İlgili Test Soruları


  1. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir isim cümlesidir?
  a) O da memnun olmuştu kendilerine gösterilen bu ilgiden.
  b) Öğlenden sonra mahşeri bir kalabalık belediye binasının önündeydi.
  c) Konuşmalarında ve hareketlerinde hiç de ölçülü değildi o.
  d) Çaydanlığa su eklemeyi unutmayınız.
  e) Biricik arzusu çocuklarının mutluluğunu görmekti o yaşlı adamın.

  2.
  1. Koşarak geldik sebze bahçesine.
  2. Öküzler sabanı sürükleye sürükleye çitin kenarına gelmiş otluyor.
  3. Sabanın bıçağını tekrar toprağa sapladık.
  4. İnsanın kendine gelmesi, işe sarılması için çok az şeye ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil mi?
  5. İnsanın bazen güzel bir söz işitmesi her şeye yetiyor.
  Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde birden fazla yan cümlecik vardır?
  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla kullanılmıştır?
  a) Şairin olmazsa olmaz dediği şey, biçim ve içerik uyumu, bu şiirde yoktu.
  b) Gözünden akan yaş, o içini kanatan damlaları, dindiremiyordu annesi.
  c) Bütün gün ev halkını, curcunayı seven o grubu, buraya getirmeye çalıştı.
  d) Ahmet’i dünyayı sevdiğine değişmeyen kişiyi, tanıyamıyordu.
  e) Öğretmen; öğrencileri, geleceğin teminatlarını, bağrına basmaya hazırdı.

  4. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümle değildir?
  a) Az veren candan, çok veren maldan
  b) İnsan ayaktan, at tırnaktan
  c) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
  d) Nerede birlik, orada dirlik
  e) Kedinin usluluğu serçe görünceye kadar

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
  a) Onun göze çarpan en önemli özelliği yalın söyleyişidir.
  b) Türkiye’yi en iyi yansıtan yerleşim merkezi burasıdır.
  c) Yazar, bu romanda kız kaçırma olayını ele almış.
  d) İnsanları, gelenekleri ve günlük yaşantılarıyla ortaya koymuştur.
  e) Konusunu bir halk efsanesinden alan Boş Beşik çok okunmuştur.

  6. Dostum; sıkıntıdan ellerim buz gibi olduğunda, ellerimi tutarak sevgiyle yüreğime dek ısıtabilecek, sıkıntıdan onun elleri buz gibi olduğunda, benim onun ellerini tutarak yüreğine dek ısıtabileceğim kişidir.
  Bu parçada kaç yan cümlecik vardır?
  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

  7. Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.
  Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye örnektir?
  a) Bugün Ayşelere, yarın Alilere gideceğiz.
  b) Komşumuz annemi aramış, bulamayınca çaresiz kalmıştı.
  c) Kimi şairler kışı sever, şiirlerinde mutlaka işler.
  d) Bu kitap çok güzel, bizi oldukça bilgilendiriyor.
  e) Kitaplarını toplamalısın, akşama misafir gelebilir.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre kurallı bir fiil cümlesidir?
  a) Bu resimlere her birinde bizden bir parçanın olduğunu bilerek bakmalıyız.
  b) Bir öyküde üslup, anlatacağınızdan daha önemlidir.
  c) Klasik Türk müziğinde ezgilerin makamı ve formu birlikte anılır.
  d) Onun tiyatrolarında evrensellik, özgünlük ve içtenlik vardır.
  e) On yıl aradan sonra kaleme almıştı ilk eserini.

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?
  a) O kadar insanı ağırlayacak yerimiz mi var?
  b) Gel de işin içinden çık!
  c) O, bildiğinizi gibi becerikli değildir.
  d) Ne laftan anlamaz biriymiş.
  e) Bu büyük mağazada yok, yok.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik farklı bir görevde kullanılmıştır?
  a) Bu oyunda, gençlerin toplumdan neler beklediği anlatılıyor.
  b) Bir toplumda öncelikle ahlakın düzelmesi ele alınmalı.
  c) Fuarı kaç kişinin ziyaret edeceği belli değil.
  d) Sanatla ilgilenmek, insanın hayal gücüğü zenginleştirir.
  e) Denizin insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu belirtti.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Test Soruları

  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
  A) Çal, bağlamacı, çal eski türküleri.
  B) Dirilt, nağmelerini ataların.
  C) Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler.
  D) Duyur sesini eski ustaların.
  E) Bağlaman, şenliğidir meclislerin.

  2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim, hem fiil cümlesi vardır?
  A) Susmam seni ürkütmesin, çağlayanlar var içimde.
  B) Durma, bana türkü söyle Anadolu'dan.
  C) Buralarda gezerdi o, şurada dinlenirdi.
  D) Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen niçin yoksun?
  E) Hadi tut elimden, bitsin yalnızlığım.

  3. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
  A) Çocuğun karnı iki gündür açtı.
  B) Bana bütün dertlerini açtı.
  C) Sonra da hemen yanımdan kaçtı.
  D) Bilmiyorum neleri amaçladı.
  E) Oysa her şeyi iyice kavramıştı.

  4. Aşağıdaki tümcelerin hangisi devrik,olumsuz, ad tümcesidir?
  A) Aradığım hiçbir şey yoktu bu markette.
  B) Bir türlü okumayı öğrenememişti.
  C) Tatlı bir gülümseme vardı yüzünde.
  D) Bu yıl bu dağların karı erimez.
  E) İki dakika şurada bekleyemedin.

  5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bîr çekimli fiil değildir?
  A) Derken otomobil çıkıyor yoldan.
  B) O, dar gelirli bir memur çocuğuydu.
  C) Pencerelerden martıları selamlıyor çocuklar.
  D) Artık kavga görülmeyecek o yerlerde.
  E) Dağ başında yapayalnız yaşıyor.

  6. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?
  A) Kars'ım Ankara'yım, Van'ım, Bolu'yum
  B) Boğazlardan aşan fetih yoluyum.
  C) Muradına ermiş Anadolu'yum.
  D) Yıldız,"Yıldızınım." diye göz kırpar.
  E) Al, yeşil sulardır, akar gördüğüm.

  7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
  A) Kendisi bir iş arıyor, ama hangi işi, neden aradığını bilmiyor.
  B) Son görüşmemizde, seni pek dalgın gördüm.
  C) Medeni olmayan bir insanın cesareti kaba bir cesarettir.
  D) Çocukluğumda okuduğum bir kitabı dün yeniden okudum.
  E) Tren, sıkıntılı bir yolculuktan sonra sabaha karşı İzmir'e vardı.

  8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
  A) Büyükler, çocuklara davranışlarıyla örnek olmalıdır.
  B) Büyükler hareketlerine dikkat etmek zorundadır.
  C) Her insan çevresinden ilgi bekler.
  D) Çevresi, çocuğun davranışlarını etkiler.
  E) Büyükler,gereksiz yere küçüklere kızarlar.

  9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir?
  A) Unutulmuş birer birer eski dostlar.
  B) Bu bendeki, çölün suya çağrısı.
  C) Anılar birer birer gözümde canlandı.
  D) Sakın çıkma patika yollara.
  E) Manda yuva yapmış söğüt dalına.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerin dizilişi yönüyle diğer dördünden farklıdır?
  A) Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın.
  B) Süleyman Bey'in kızı çok çalışkanmış.
  C) Dün hava çok yağışlı idi.
  D) Gün doğar, zümrüt tepelerin ardından.
  E) Gelenlerden haberim yok değildi.

  YANITLAR : 1-E 2-A 3-A 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-C 10-D

+ Yorum Gönder


cümle çeşitleri ile ilgili test soruları