+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Cümlenin Öğeleri İle İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Cümlenin Öğeleri İle İlgili Test Soruları
  Cümlenin Öğeleri İle İlgili Test Soruları


  1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
  a) – Hangisi daha çok çalışıyor?
  - Şu
  b) – Soruları çözdün mü?
  - Çözdüm.
  c) – Telefondaki kimdi?
  - Babam
  d) – Bunları kime anlattın?
  - Kimseye.
  e) – Arabanın içinde ne vardı?
  - Kutu.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yanıt cümlesi ötekilerden farklı bir öğedir?
  a) – Kitapçıdan ne aldın?
  - Kitap.
  b) – Sınıfta bulduğun neydi?
  - Ali’nin kalemi.
  c) – Hangi kitapları okurdu?
  - Macera romanlarını.
  d) – Ne tür şiirleri seversin?
  - Toplumsal şiirleri.
  e) – En çok kimi özledin?
  - Annemi.

  3. Aşağıdaki sorulardan hangisi, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir?
  a) Bankanın açılmasını ne kadar beklediniz?
  b) Gezip gördüğünüz yerler nasıldı?
  c) Adresi nasıl bulduğunu öğrendin mi?
  d) Ne zaman döneceğini kimden öğrenebiliriz?
  e) Bu adam neden bahsediyor?

  4. Aşağıdaki sorulardan hangisi, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?
  a) Bu kadar yolu yürüyerek mi gideceğiz?
  b) Kuş sesleri nereden geliyor böyle?
  c) Bizleri çağıran müdür müydü?
  d) Şu adamlar kitap mı satıyormuş?
  e) Mali işlerden kim sorumlu?

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğe dışı bir unsura yer verilmemiştir?
  a) Haberin var mı taş duvar?
  b) Yalnız geçen yılların hesabını ver şimdi.
  c) Murat, bu soruyu yanıtlar mısın?
  d) Arkadaşlar, salonda toplanacaksınız.
  e) Kardeşim, bana yazdığın şiirleri gönder.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gece” sözcüğü, zarf tümlecidir?
  a) Bu olay gece ile gündüz farkından kaynaklanıyormuş.
  b) Orda, gece, gündüze göre çok uzunmuş bu mevsimde.
  c) Sabaha kadar döndüm durdum; gece bitmek bilmedi.
  d) Gece hep bunu düşündüm; ama işin içinden çıkamadım.
  e) Gece, umutsuzlukları artıran bir zaman dilimidir.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması “özne” görevindedir?
  a) Arkadaşlarını okulun müdürü uzaklaştırdı.
  b) Arkadaşları okul müdürünü uzaklaştırdı.
  c) Okul müdürüne onu şikayet etti.
  d) Olayı okul müdüründen sakladı.
  e) Okul müdüründe çok yetki vardı.

  8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “de” belirtili nesneyi bağlamıştır?
  a) Sen de ben de okula gitmeyeceğiz.
  b) Evi de camları da o temizledi.
  c) Adam da köpeği de gözden kayboldu.
  d) Anne sevgisine de baba sevgisine de muhtacız.
  e) Okuldan da evden de vazgeçemiyordu.

  9. “Günde bir öğün sıcak yemek ya yiyor ya yemiyorlar.”
  Cümlesinde “ya…ya” bağlaçlarının bağladığı öğeler yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir.
  a) Ya tavanları akmakta ya sobalar islenmekte.
  b) Hep ya aptalına ya dik kafalısına çattım.
  c) Kırk elli kişi kadar ya var ya yoktuk.
  d) Ya üstümden ya yanımdan geçip gidiyorlar
  e) Ya sen git ya ben gideyim.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlaması, özne görevindedir?
  a) Ankara’nın baharı yoktur.
  b) Evin önünü çiçekle donattılar.
  c) Suyun yüzünde köpükler vardı.
  d) İşin özünü ben de anlayamadım.
  e) Arkadaşının geldiğini haber verecekmiş.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Cümlenin Öğeleri (Testler – Sorular)

  (Yanıtlar, soruların bitimindedir…)


  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
  B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
  C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
  D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
  E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

  2. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
  B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
  C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
  D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
  E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

  3. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

  Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
  C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
  E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

  4. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”

  Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

  A) Zarf tümleci
  B) Dolaylı tümleç
  C) Özne
  D) Nesne
  E) Yüklemler

  5. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır
  B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
  C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
  D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
  E) Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.

  6. “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı. ”

  Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?


  A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
  B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
  C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
  D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
  E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

  Yanıtlar…

  1) D
  2) E
  3) C
  4) B
  5) B
  6) A

+ Yorum Gönder