+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sıfatlarla İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Sıfatlarla İlgili Test Soruları
  Sıfatlarla İlgili Test Soruları


  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
  a) Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz.
  b) İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi.
  c) Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler.
  d) Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

  2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
  a) Küçük insanların gururu büyük olur.
  b) Kibir ve gurur ile başkalarını incitme.
  c) Kırkına kadar sevilmeyen, kırkından sonra hiç sevilmez.
  d) İhtiyar bir kralda kınanan şey, sıradan bir gençte hoş görülebilir.
  e) Öfkeli bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
  a) İlk canlılar nerede yaşıyordu?
  b) Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır?
  c) Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir?
  d) Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?
  e) Ay’da yürüyen ilk insan kimdi?

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır?
  a) Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı.
  b) Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız.
  c) Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu.
  d) Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti.
  e) Üstadın “Siyah Pelerinli Adam” adlı oyunun izlemelisiniz.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
  a) Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler.
  b) Bize kaç lira vereceklermiş?
  c) Bütün insanlar aynı değildir.
  d) İki hafta içinde sorunlar çözülmez.
  e) Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
  a) Bu çocuk bizi oyaladı.
  b) Bu ses beni bir süre etkiledi.
  c) Bu durum zaten takdir ediliyordu.
  d) Bu işleri bir an önce bitirmelisin.
  e) Bu artık bizi pek anlamıyor.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
  a) Her koyun kendi bacağından asılır.
  b) Kaçıncı gün size geleceklerdi?
  c) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez.
  d) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.
  e) Öbür adamlar da gelecekler mi?

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
  a) Seninle bir gün karşılaşırız
  b) Bir tokat atıp, çekip gitti.
  c) Ona bir ev bırakmıştı.
  d) Bugün bir kitap satabildim.
  e) Bir gün bu iş için yeterli zamandı.

  9. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
  a) Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyorlar.
  b) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
  c) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.
  d) Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.
  e) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam dinç bir insandı.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür?
  a) Geçmiş günler, özlemle anılıyor.
  b) Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi.
  c) Dalgın adam çukura düşmüştü.
  d) Burada düzgün konuşması bizi kurtardı.
  e) O da tatlı söz tutkunudur.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Test Soruları

  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
  A) Şimdi niye susar bu yaşlı dünya?
  B) İşitmeyi dilediği ses ona ne gün ulaşmış?
  C) Hayat, uğultularla kendisini niçin yok sayıyor?
  D) Kimse anlatmadı mı ona yaşamın güzelliğini?
  E) Ne kalacak benden gelecek zamanlara?

  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?
  A) Bozuk, kıvrımlı, çatalsı sözleri hatırlıyorum.
  B) Bir ağaca bakarak geçirdim bütün günümü
  C) Tutamadığım dünyayı seyrediyorum bir köşeden
  D) Tutmayı hayal bile edemem o güzel dünyayı
  E) Sonra beyaz kumaşı da yırttım, sarı örtüyü de

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
  A) Bir kuş mu var köşede, kendisine bakan?
  B) Masanın olmadığı bir odada nasıl çalışabilirdi?
  C) Yabancı bir mekâna yerleştirilmiş eşyalarına tek tek niçin baktı?
  D) Nasıl akşamda söndürülmüş karşı evin ışığı?
  E) Müzisyen bir komşusunun olacağını söylemiş miydi?

  4. Çok (I)ince, çok (II)duygulu bir insan olan şair, (III)kızgın bir anında, (IV)olmadık bir gaf yapmış ye bu gaf da (V)ona hayli pahalıya mal olmuştu.
  Yukarıdaki cümlede alt çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
  A) N’oldu bunca hukukumuz ellerim?
  B) Hangi sulara girip çıktınız ellerim?
  C) Nasıl kullanayım ellerim sizi?
  D) Benim İstanbul bakışlım sazdan mı geliyorsun?
  E) Felek bitmedi mi işlediğin nakışlar?
  CEVAP ANAHTARI
  1-B 2-A 3-D 4-E 5-B

+ Yorum Gönder