+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sözcüğün Yapısı (ek,kök,gövde) İlgili Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Sözcüğün Yapısı (ek,kök,gövde) İlgili Test Soruları
  Sözcüğün Yapısı (ek,kök,gövde) İlgili Test Soruları

  1. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?
  a) Benim doğduğum köyleri
  Geceleri eşkıyalar basardı
  b) Kurşunlar sıkılır göklere doğru
  Serçe yavruları yuvasında titrer
  c) Kediler halıları parçalıyor
  Kırmızı bir ışık düşüyor yere
  d) Alnından öpmeye gidiyorum
  Evleri balkonsuz yapan mimarların
  e) Önce çaresizlik çaldı kapıları
  Sonra da yoksulluk

  2. “Hem ad hem de eylem olarak kullanılan, aralarında anlam ilişkisi olan köklere ortak (kökteş) kök denir.”
  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kökteş sözcüktür?
  a) Her zaman olduğu gibi güreşçimiz birinci oldu.
  b) Her toplumun kendine özgü töreleri var.
  c) Sonunda dünyadaki duvarlar yıkıldı.
  d) Adamın saldırgan bir kişiliği vardı.
  e) Aramızdaki iletişim tamamen bitmişti.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki, farklı bir görevde kullanılmıştır?
  a) Uslanmış gönüllerde ateşler yansın.
  b) Şair, değinilmemiş konulara değinmeli.
  c) Üşümüş ellerini ovuşturmaya başladı.
  d) Bir köşede okunmuş kitap satardı.
  e) Ağlamakmış kaderi, ben ne yapayım!

  4. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  a) Belirsiz bir soluk alıp verişin var.
  b) Bir sevdiğin vardı, duyardım.
  c) Senden kopardım çiçeklerin en solmazını
  d) Yarım bırakılmış bir sevgimiz var
  e) Sana beğendirmek zorundayım kendimi

  5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, aldığı ekle tür değişikliğine uğramıştır?
  a) Ön bahçeye elma fidanları dikilmişti.
  b) Sessizlik, sinirlerimizi yıpratmaya başladı.
  c) Mahalledeki yangın herkesi telaşlandırdı.
  d) Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldı.
  e) Kardeşim giyinmiş, bizi bekliyordu.

  6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, iyelik eki almamıştır?
  a) Tenin buğdaysı, gözlerin zümrüt ormanı
  b) Uykusu mu ağır bilmem, sabah güneşinin.
  c) Yoktu cebinde parası; ama umutları vardı.
  d) Gönül yarası bu, kolay kolay iyi olmaz.
  e) Denizin dalgası gibi karışıktı saçların

  7. Sergi açmak için büyük ve aydınlık bir salon
  1 2 3 4
  istiyormuş.
  5
  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

  8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, adın belirtme durumu ekini almıştır?
  a) Dünyayı, gönlünce gezip dolaşmak istiyordu.
  b) Arabanın camı iki yerden çatlamış.
  c) Okulu durağa çok yakındı.
  d) Görüşleri son derece isabetliydi.
  e) Sorunları her gün biraz daha artıyordu.

  9. Bilimsel gelişmelere duyarsız kalan körler vardır.
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  a) bilimsel b) gelişmelere c) duyarsız d) kalan e) vardır


  10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem, sıfattan “-l” ekiyle türetilmiş bir sözcük değildir?
  a) İp bu kısımda daha da incelmişti.
  b) Bu olaydan sonra da daha doğrulamadı.
  c) O da bu dönem yazarları arasında sivrildi.
  d) Demir bu yüke dayanamayıp eğrildi.
  e) Sabahleyin erkenden yola koyulduk.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Test Soruları


  1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “tı” ekiyle türemiş sözcüklerden hangisi yansımadan türetilmemiştir?
  a) Bir homurtu duyuldu, karanlığın içinde
  b) Birden çatırtılar duyulmaya başlandı.
  c) Bu gürültü beni huzursuz etti.
  d) Bu çözelti incelendi mi?
  e) Bu cıvıltılar da nereden geliyor?

  2. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde “-gin” eki, farklı türde sözcük türetmiştir?
  a) Coşkun derenin suyuna kapıldık.
  b) O da pişkin insanlardan biriydi.
  c) Geçkin yaşına rağmen dimdik duruyordu.
  d) Bir arka sokakta yangın vardı.
  e) Olgun insanlardan zarar gelmez ki…

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapıca diğerlerinden farklıdır?
  a) Başımızda sert bir müdür vardı.
  b) İhtiyarın ellerinde ince çizgiler oluştu.
  c) Kitabın içinde kurumuş bir gül gördüm.
  d) Adam ekmeğini taştan çıkarıyordu.
  e) Genel nüfus sayımı, bu yıl yapılacakmış.

  4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “- gin” ekiyle türetilen sıfat, niteleme görevinde değildir?
  a) Dalgın adam yolun ortasında kaldı.
  b) O da hayatından bezgin insanlardan buruydu.
  c) Seçkin, toplumda kendisine özel yer bulabilendir.
  d) Yorgun adımlarla evin yolunu tuttu.
  e) Keskin bir zekanın ürünüydü, bu düşünceler.

  5. Şiirin güzelliğini yaratan en önemli etken, dilin bağımsızlığıdır. Ozanın başarısı, gelişmiş bir dille yazmasıyla yakından (bilgi yelpazesi.net) ilgilidir. Ozan, konunun yanında bir yığın kavramı dilde bulur.
  Altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklı işlevdedir?
  a) şiirin b) dilin c) ozanın d) konunun e) yığın

  6. Hangi seçenekteki sözcükler, yapıları bakımından diğerlerinden farklıdır?
  a) Liseli, evci, ikişer
  b) Çizgi, atak, elek
  c) Kelebek, ağaçlar, bağlar
  d) Utanç, çatı, geçit

  7. Altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  a) Bence bu örtü buraya yakışmamış.
  b) Hepimiz kalıcı çalışmalar yapmalıyız.
  c) Salgın hastalıklardan korunmalıyız.
  d) Çocuklardan yardım istesek mi?

  8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir?
  a) Burası tarıma elverişli bir yerdir.
  b) Kardeşim çok unutkan bir çocuk oldu.
  c) Bu mağaraya girebilecek kişi var mı?
  d) Kapkaççılar kadının yaralanmasına yol açmışlar.

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük yoktur?
  a) Siz de bizimle maça gelebilir misiniz?
  b) İstanbul artık gökdelenler şehri oldu.
  c) Çocukken arkadaşlarla beştaş oynardık.
  d) Her yaşın kendine göre güzellikleri vardır.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, diğerlerinden farklıdır?
  a) Senin derdin çok mu fazla?
  b) İstemem, bütün her şey senin olsun.
  c) Kitabın konusu çok güzel.
  d) Kardeşin daha önce de gelmişti.

  CEVAP ANAHTARI
  1.d 2.d 3.e 4.c 5.e 6.c 7.d 8.b 9.d 10.c

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sözcüğün yapısını üç grupta inceleyebiliriz: Basit sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük.
  Şimdi bunları ayrıntılarıyla görelim.

  1. Basit Sözcük
  Yapım eki almayan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler çekim eki almış olabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök halinde bulunur.
  “Her tarafı bembeyaz karlar örtmüştü.” cümlesindeki bütün sözcükler basittir.

  2. Türemiş Sözcük
  Yapım eki alan sözcüklerdir. Türemiş sözcükler cümledeki görevlerine göre belli türleri karşılar. Böylece sözcük hem yapı hem görevce adlandırılır; yani türemiş isim, türemiş sıfat, türemiş fiil. gibi.
  “Bu köşeye bir kitaplık kurmak lazım.”
  “Bana bir silgi verebilir misin?”
  “Sınıfımızın başkanı çok dalgın biriydi.”
  “O her zaman büyük düşünürdü.”
  “Yolda çok hızlı yürürdü.”
  “O her zaman yanında çalışanları gözetirdi
  “Çocuklar asla sevgisiz yaşayamaz.”
  “Çok acıktım, haydi yemeğe gidelim.”
  cümlelerindeki altı çizili sözcükler türemiştir.
  cümlesinde altı çizili sözcük, “aç” ismine”-ık” isimden fiil yapma eki getirilerek türetilmiştir. Buna türemiş fiil diyoruz.
  “Yaprakların hışırtısı, kuşların cıvıltısına karışmış, tatlı bir musıki oluşturmuştu.”
  cümlesinde altı çizili sözcükler “hışır”, “cıvıl” yansıma sözcüklerine “-tı” eki getirilerek yapılmıştır ve yansımadan türeyen isim oluşturulmuştur.
+ Yorum Gönder


hangi seçenekteki kelimenin yapisi digerlerinden farklidir